Söderhamn
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Söderhamn: Turismen i ett nötskal

ikon: star 23 200
11 %
ikon: sweden 21 100
4 %
ikon: foreign 2 100
246 %
ikon: star 10 300
24 %
ikon: sweden 9 100
15 %
ikon: foreign 1 100
221 %
Genomsnittliga priser:
Natt
194,60 SEK
8,50 SEK
Rum
1 239,50 SEK
376,00 SEK
RevPAR
562,20 SEK
69,20 SEK
ikon: establishment 18
0 %
ikon: room 260
35 %
ikon: bed 610
16 %
ikon: room 45 %
16 %
ikon: bed 123 %
2 %

Registrerade gästnätter ökade med 11 procent

Under augusti 2021 upptecknades 23 200 registrerade gästnätter i Söderhamn (+11,4 %), var av 21 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med fyra procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 250 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 11 procent i jämförelse med augusti förra året.

2 300 rum (+64,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rum (+34,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 99 400 registrerade gästnätter (+16,9 %) för inhemska besökare och 6 100 (+79,9 %) för utländska besökare i Söderhamn, de vill säga sammanlagt 106 000 (+19,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Söderhamn av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,1 %.

10 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 24 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 88,9 procent inhemska och 11,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Söderhamn i genomsnitt 2,3 nätter (-0,23) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,13).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 4,5 miljoner SEK (+640 000).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 20,3 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 10 600 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -23,3 % 1 200 SEK -8,0 %
Revpar (Registrerade) 560 SEK -11,0 % 350 SEK -7,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 195 SEK 4,6 % 192 SEK -16,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+0)
260 rum (+67)
610 bäddar (+83)

Rumsbeläggning 45,4 % (+6,3)
Osålda rum 143
Bädd beläggning 123,3 % (-2,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,26/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa