Söderköping
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Söderköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 800
11 %
ikon: sweden 4 100
12 %
ikon: foreign 640
2 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 800
12 %
ikon: sweden 2 600
12 %
ikon: foreign 290
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj.
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
440,70 SEK
31,80 SEK
Rum
1 523,00 SEK
82,30 SEK
RevPAR
397,80 SEK
101,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
6 %
ikon: room 187
8 %
ikon: bed 410
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 58 mm
36 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 800 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 800 bäddnätter i Söderköping (-10,9 %), av vilka 4 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 640 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter minskade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets september.

850 rooms (-28,4 %) bokades av fritidsresenärer och 520 rooms (+62,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 85 400 bäddnätter (-2,3 %) för inhemska besökare och 18 000 (-4,7 %) för utlänningar i Söderköping, sammanlagt 103 000 (-2,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Söderköping av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,9 procent inhemska och 10,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Söderköping i genomsnitt 1,6 nätter (0,0) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,17).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,1 miljoner SEK (-87 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 28,6 miljoner SEK och den ökade med 10,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 5,7 % 2 100 SEK 51,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK 7,8 % 280 SEK 65,2 % 
Revpar (Registrerade) 400 SEK -20,4 %  590 SEK 41,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (-1)
187 rum (+14)
410 bäddar (-17)

Rumsbeläggning 26,1 % (-8,5)
Osålda rum 138
Bädd beläggning 42,1 % (-7,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,48/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa