Söderköping
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Söderköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 830
14 %
ikon: sweden 790
12 %
ikon: foreign 42
40 %
Topp 3:
Schweiz
16
300 %
Lettland
4,0
Indien
4,0
300 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 610
2 %
ikon: sweden 590
2 %
ikon: foreign 14
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 532 000 SEK
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
640,60 SEK
250,10 SEK
Rum
967,80 SEK
410,50 SEK
RevPAR
106,70 SEK
29,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
29 %
ikon: room 177
6 %
ikon: bed 380
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,11
12 %
ikon: bed 0,07
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 34 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under mars 2020 registrerades 830 bäddnätter i Söderköping (+13,5 %), av vilka 790 nätter nyttjades av inhemska besökare och 42 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med 40 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Schweiz (16 nights).

420 rooms (+42,2 %) bokades av fritidsresenärer och 132 rooms (-26,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 300 bäddnätter (+15,3 %) för inhemska besökare och 128 (-39,9 %) för utlänningar i Söderköping, sammanlagt 3 500 (+11,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Söderköping av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

610 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,7 procent inhemska och 2,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Söderköping i genomsnitt 1,3 nätter (+0,12) och utländska besökare 3,0 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 532 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 532 000 SEK (-120 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,7 miljoner SEK och den ökade med 136 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -29,8 % 1 100 SEK -3,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK -28,1 % 790 SEK -5,6 %
Revpar (Registrerade) 107 SEK -21,6 % 185 SEK -1,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
177 rum (+10)
380 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 11,0 % (+1,1)
Osålda rum 157
Bädd beläggning 7,5 % (-0,28)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "söderköping + nyckelord"

Google söker efter "söderköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (Oktober 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,38/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa