Söderköping
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Söderköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 340
81 %
ikon: sweden 320
82 %
ikon: foreign 25
70 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 170
89 %
ikon: sweden 165
89 %
ikon: foreign 5,0
90 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 226 000 SEK
80 %
Genomsnittliga priser:
Natt
655,10 SEK
41,90 SEK
Rum
1 537,40 SEK
605,80 SEK
RevPAR
153,20 SEK
72,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 75
55 %
ikon: bed 181
47 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 10 %
59 %
ikon: bed 9 %
49 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 11 mm
49 mm

340 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 340 registrerade bäddnätter i Söderköping (-81,3 %), av vilka 320 nätter nyttjades av inhemska besökare och 25 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 82 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 81 procent jämfört med förra årets november.

92 rooms (-79,4 %) bokades av fritidsresenärer och 55 rooms (-92,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 89 800 registrerade bäddnätter (+1,1 %) för inhemska besökare och 2 700 (-85,2 %) för utlänningar i Söderköping, sammanlagt 92 500 (-13,5 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (-56,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (-53,4 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (-68,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Söderköping av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

170 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 89 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Söderköping i genomsnitt 1,9 nätter (+0,76) och utländska besökare 5,0 nätter (+3,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 226 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 226 000 SEK (-906 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 21,0 miljoner SEK och den minskade med 10,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 65,0 % 2 700 SEK 43,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK 6,8 % 230 SEK -21,9 %
Revpar (Registrerade) 153 SEK -32,2 % 560 SEK 5,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
75 rum (-92)
181 bäddar (-162)

Rumsbeläggning 10,0 % (-14)
Osålda rum 68
Bädd beläggning 9,2 % (-8,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "söderköping + nyckelord"

Google söker efter "söderköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (Oktober)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i Oktober var 8,71/10 (+0,33).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa