Söderköping
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Söderköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
31 %
ikon: sweden 1 700
29 %
ikon: foreign 45
165 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
7 %
ikon: sweden 1 200
6 %
ikon: foreign 13
117 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
800,00 SEK
214,30 SEK
Rum
1 654,60 SEK
19,90 SEK
RevPAR
291,50 SEK
3,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
12 %
ikon: room 167
1 %
ikon: bed 340
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 57 mm
22 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 31 procent

Under december 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Söderköping (+30,9 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 45 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 29 procent och utländska bäddnätter ökade med 165 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 31 procent jämfört med förra årets december.

620 rooms (-0,3 %) bokades av fritidsresenärer och 200 rooms (+22,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 90 500 bäddnätter (-1,4 %) för inhemska besökare och 18 100 (-4,6 %) för utlänningar i Söderköping, sammanlagt 109 000 (-1,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Söderköping av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,0 procent inhemska och 1,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Söderköping i genomsnitt 1,3 nätter (+0,24) och utländska besökare 3,5 nätter (+0,63).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,4 miljoner SEK (+42 300).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 32,5 miljoner SEK och den ökade med 10,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK -1,2 % 1 900 SEK 36,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 800 SEK -21,1 %  300 SEK 48,8 % 
Revpar (Registrerade) 290 SEK 1,3 % 510 SEK 30,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
167 rum (-2)
340 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 17,6 % (+0,43)
Osålda rum 138
Bädd beläggning 17,8 % (+4,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "söderköping + nyckelord"

Google söker efter "söderköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,38/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa