Södermanlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Södermanlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 57 400
3 %
ikon: sweden 51 800
0 %
ikon: foreign 5 600
28 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 25,6 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
445,00 SEK
36,40 SEK
Rum
807,00 SEK
3,00 SEK
RevPAR
321,60 SEK
28,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 91
2 %
ikon: room 2 700
2 %
ikon: bed 6 500
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,4
10 %
ikon: bed 0,26
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under februari 2020 registrerades 57 400 bäddnätter i Södermanlands Län (+2,6 %), av vilka 51 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 28 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets februari.

Mellan januari och februari registrerades 96 400 bäddnätter (-1,8 %) för inhemska besökare och 11 600 (+2,8 %) för utlänningar i Södermanlands Län, sammanlagt 108 000 (-1,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södermanlands Län av det totala antalet bäddnätter var 1,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 25,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 25,6 miljoner SEK (+2,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 47,5 miljoner SEK och den ökade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 810 SEK -0,4 % 800 SEK -0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK 8,9 % 440 SEK 8,8 %
Revpar (Registrerade) 320 SEK 9,6 % 290 SEK 4,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

91 inkvarteringsanläggningar (-2)
2 700 rum (+62)
6 500 bäddar (-49)

Rumsbeläggning 39,9 % (+3,6)
Osålda rum 1 600
Bädd beläggning 26,4 % (+2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "södermanland county + nyckelord"

Google söker efter "södermanland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa