Södermanlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Södermanlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 68 200
1 %
ikon: sweden 60 500
0 %
ikon: foreign 7 700
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 34,7 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
508,60 SEK
3,80 SEK
Rum
871,00 SEK
20,00 SEK
RevPAR
417,30 SEK
13,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 93
1 %
ikon: room 2 700
0 %
ikon: bed 6 600
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under november 2019 registrerades 68 200 bäddnätter i Södermanlands Län (+0,8 %), av vilka 60 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 926 000 bäddnätter (-7,3 %) för inhemska besökare och 179 000 (+22,9 %) för utlänningar i Södermanlands Län, sammanlagt 1,1 miljoner (-3,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södermanlands Län av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,1 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 34,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 34,7 miljoner SEK (+521 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 383,1 miljoner SEK och den minskade med 17,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK 2,4 % 840 SEK -1,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK 0,7 % 350 SEK -1,0 %
Revpar (Registrerade) 420 SEK 3,2 % 390 SEK -6,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

93 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 700 rum (-11)
6 600 bäddar (-42)

Rumsbeläggning 47,9 % (+0,41)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 30,6 % (+0,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "södermanland county + nyckelord"

Google söker efter "södermanland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa