Södermanlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Södermanlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 28 200
60 %
ikon: sweden 26 000
59 %
ikon: foreign 2 100
73 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,8 milj. SEK
71 %
Genomsnittliga priser:
Natt
276,30 SEK
104,20 SEK
Rum
699,00 SEK
120,00 SEK
RevPAR
101,10 SEK
215,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 91
2 %
ikon: room 2 400
10 %
ikon: bed 5 900
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,14
63 %
ikon: bed 0,09
65 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

28 200 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 28 200 bäddnätter i Södermanlands Län (-60,4 %), av vilka 26 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 59 procent och utländska bäddnätter minskade med 73 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 60 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 156 000 bäddnätter (-29,5 %) för inhemska besökare och 17 300 (-34,8 %) för utlänningar i Södermanlands Län, sammanlagt 173 000 (-30,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,2 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södermanlands Län av det totala antalet bäddnätter var 2,2 % (+0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,2 % och utländska bäddnätter 1,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 7,8 miljoner SEK (-19,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 71,8 miljoner SEK och den minskade med 28,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 700 SEK -14,7 % 790 SEK -3,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK -27,4 % 410 SEK 2,1 %
Revpar (Registrerade) 101 SEK -68,0 % 220 SEK -25,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

91 inkvarteringsanläggningar (-2)
2 400 rum (-270)
5 900 bäddar (-630)

Rumsbeläggning 14,5 % (-24)
Osålda rum 2 000
Bädd beläggning 9,4 % (-17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "södermanland county + nyckelord"

Google söker efter "södermanland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa