Södermanland Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Södermanland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 168 000
1 %
ikon: sweden 134 000
6 %
ikon: foreign 33 800
23 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 45,5 milj.
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
270,50 SEK
2,60 SEK
Rum
839,00 SEK
23,00 SEK
RevPAR
471,70 SEK
13,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 102
1 %
ikon: room 2 700
3 %
ikon: bed 6 900
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

168 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 168 000 bäddnätter i Region Södermanland (-1,3 %), av vilka 134 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 33 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 738 000 bed nights (-6,1 %) för inhemska besökare och 145 000 (+22,1 %) för utlänningar i Region Södermanland, sammanlagt 882 000 (-2,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Södermanland av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,2 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 45,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 45,5 miljoner SEK (-1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 268,8 miljoner SEK och den minskade med 15,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK -2,7 % 830 SEK -1,5 %
Revpar (Registrerade) 470 SEK -2,8 % 370 SEK -7,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK -1,0 % 300 SEK -3,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

102 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 700 rum (+68)
6 900 bäddar (+129)

Rumsbeläggning 56,2 % (-0,09)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 41,3 % (-0,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa