Södertälje
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Södertälje: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 16 400
4 %
ikon: sweden 12 600
0 %
ikon: foreign 3 800
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 000
7 %
ikon: sweden 7 300
14 %
ikon: foreign 1 700
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 10,6 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
645,20 SEK
48,70 SEK
Rum
1 002,80 SEK
9,80 SEK
RevPAR
378,30 SEK
62,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
6 %
ikon: room 950
14 %
ikon: bed 1 800
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,3 °C
2,1 °C
ikon: nederbörd 99 mm
47 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

16 400 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 16 400 bäddnätter i Södertälje (-4,4 %), av vilka 12 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med mindre än en procent och utländska bäddnätter minskade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets december.

4 000 rooms (-0,4 %) bokades av fritidsresenärer och 6 600 rooms (+4,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 235 000 bäddnätter (-0,3 %) för inhemska besökare och 86 000 (-12,6 %) för utlänningar i Södertälje, sammanlagt 321 000 (-3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södertälje av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

9 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,1 procent inhemska och 18,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södertälje i genomsnitt 1,7 nätter (-0,24) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 10,6 miljoner SEK (+346 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 196,5 miljoner SEK och den ökade med 13,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 1,0 % 1 000 SEK -0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 8,2 % 610 SEK 11,6 % 
Revpar (Registrerade) 380 SEK -14,2 %  580 SEK -6,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-1)
950 rum (+120)
1 800 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 37,7 % (-6,7)
Osålda rum 590
Bädd beläggning 32,2 % (-5,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "södertälje + nyckelord"

Google söker efter "södertälje" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 7,28/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa