Södertälje
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Södertälje: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 500
45 %
ikon: sweden 8 500
41 %
ikon: foreign 2 000
58 %
Topp 3:
Tyskland
390
29 %
Storbritannien
330
17 %
Förenta Staterna
240
51 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 100
52 %
ikon: sweden 4 400
48 %
ikon: foreign 690
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,8 milj. SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
740,10 SEK
13,20 SEK
Rum
1 051,50 SEK
46,20 SEK
RevPAR
274,90 SEK
227,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
6 %
ikon: room 940
2 %
ikon: bed 1 700
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,26
48 %
ikon: bed 0,2
47 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,9 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 55 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

10 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 10 500 bäddnätter i Södertälje (-45,2 %), av vilka 8 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 41 procent och utländska bäddnätter minskade med 58 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 45 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (390 nights).

2 100 rooms (-54,7 %) bokades av fritidsresenärer och 5 200 rooms (-42,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 37 300 bäddnätter (-5,8 %) för inhemska besökare och 9 200 (-29,4 %) för utlänningar i Södertälje, sammanlagt 46 500 (-11,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södertälje av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

5 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 52 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,3 procent inhemska och 13,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södertälje i genomsnitt 2,0 nätter (+0,22) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,77).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 7,8 miljoner SEK (-6,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 32,0 miljoner SEK och den minskade med 4,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 4,6 % 1 000 SEK -0,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 740 SEK 1,8 % 690 SEK -0,1 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -45,3 % 380 SEK -14,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (-1)
940 rum (-17)
1 700 bäddar (-33)

Rumsbeläggning 26,1 % (-24)
Osålda rum 690
Bädd beläggning 20,4 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "södertälje + nyckelord"

Google söker efter "södertälje" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,76/10 (+0,05).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa