Södertälje
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Södertälje: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 25 800
7 %
ikon: sweden 18 800
2 %
ikon: foreign 7 000
19 %
Topp 3:
Tyskland
1 000
12 %
Storbritannien
890
19 %
Förenta Staterna
740
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 14 200
1 %
ikon: sweden 10 800
6 %
ikon: foreign 3 400
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 20,6 milj.
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
800,70 SEK
168,20 SEK
Rum
1 173,90 SEK
70,70 SEK
RevPAR
740,40 SEK
38,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
0 %
ikon: room 950
14 %
ikon: bed 1 800
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,1 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 48 mm
4 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

25 800 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 25 800 bäddnätter i Södertälje (-6,9 %), av vilka 18 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sju procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 000 nights).

6 800 rooms (+8,4 %) bokades av fritidsresenärer och 10 800 rooms (+12,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 184 000 bäddnätter (-2,2 %) för inhemska besökare och 71 600 (-12,8 %) för utlänningar i Södertälje, sammanlagt 255 000 (-5,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södertälje av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

14 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 76,0 procent inhemska och 24,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södertälje i genomsnitt 1,7 nätter (-0,13) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 20,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 20,6 miljoner SEK (+3,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 147,3 miljoner SEK och den ökade med 8,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 6,4 % 1 000 SEK -1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 800 SEK 26,6 %  580 SEK 12,1 % 
Revpar (Registrerade) 740 SEK 5,4 % 590 SEK -7,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+0)
950 rum (+120)
1 800 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 63,1 % (-0,59)
Osålda rum 350
Bädd beläggning 50,1 % (-4,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,98/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa