Södertälje
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Södertälje: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 23 700
4 %
ikon: sweden 18 700
8 %
ikon: foreign 4 900
7 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 600
8 %
ikon: sweden 10 500
16 %
ikon: foreign 2 000
18 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 18,4 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
776,00 SEK
49,60 SEK
Rum
1 087,10 SEK
7,00 SEK
RevPAR
661,60 SEK
2,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
6 %
ikon: room 950
14 %
ikon: bed 1 800
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,61
0 %
ikon: bed 0,47
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,7 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 83 mm
32 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under november 2019 registrerades 23 700 bäddnätter i Södertälje (+4,4 %), av vilka 18 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med sju procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets november.

6 100 rooms (+30,0 %) bokades av fritidsresenärer och 10 800 rooms (+4,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 222 000 bäddnätter (-0,3 %) för inhemska besökare och 82 200 (-12,4 %) för utlänningar i Södertälje, sammanlagt 304 000 (-3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södertälje av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

12 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,8 procent inhemska och 16,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södertälje i genomsnitt 1,8 nätter (-0,13) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 18,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 18,4 miljoner SEK (+1,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 185,9 miljoner SEK och den ökade med 12,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -0,6 % 1 100 SEK -0,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 780 SEK 6,8 % 610 SEK 11,8 %
Revpar (Registrerade) 660 SEK -0,4 % 600 SEK -5,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-1)
950 rum (+120)
1 800 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 60,9 % (+0,15)
Osålda rum 370
Bädd beläggning 46,8 % (+1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "södertälje + nyckelord"

Google söker efter "södertälje" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 7,78/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa