Södertälje
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Södertälje: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 000
7 %
ikon: sweden 13 800
16 %
ikon: foreign 3 200
20 %
Topp 3:
Tyskland
630
34 %
Förenta Staterna
400
10 %
Storbritannien
300
30 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 800
7 %
ikon: sweden 7 300
12 %
ikon: foreign 1 500
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 11,3 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
667,70 SEK
20,00 SEK
Rum
970,20 SEK
7,60 SEK
RevPAR
395,40 SEK
6,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
6 %
ikon: room 950
0 %
ikon: bed 1 800
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,41
2 %
ikon: bed 0,32
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,6 °C
6,3 °C
ikon: nederbörd 26 mm
11 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under januari 2020 registrerades 17 000 bäddnätter i Södertälje (+7,3 %), av vilka 13 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (630 nights).

3 000 rooms (-13,1 %) bokades av fritidsresenärer och 8 700 rooms (+12,9 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södertälje av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

8 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,6 procent inhemska och 17,4 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södertälje i genomsnitt 1,9 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 11,3 miljoner SEK (+451 000). Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 11,3 miljoner SEK (+451 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -0,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK -2,9 %
Revpar (Registrerade) 400 SEK 1,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-1)
950 rum (+0)
1 800 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 40,8 % (+0,95)
Osålda rum 560
Bädd beläggning 32,4 % (+1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "södertälje + nyckelord"

Google söker efter "södertälje" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 7,6/10 (-0,76).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa