Sognefjord
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Sognefjord: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 000
30 %
ikon: norway 7 300
46 %
ikon: foreign 1 700
11 %
ikon: star 2 800
60 %
ikon: norway 2 300
46 %
ikon: foreign 520
178 %
Genomsnittliga priser:
Natt
458,90 kr
94,30 kr
Rum
1 015,40 kr
270,90 kr
RevPAR
90,40 kr
7,20 kr
ikon: establishment 56
22 %
ikon: room 1 500
40 %
ikon: bed 4 100
37 %
ikon: room 9 %
20 %
ikon: bed 4 %
3 %

Registrerade gästnätter ökade med 30 procent

Under januari 2022 upptecknades 9 000 registrerade gästnätter i Sognefjord (+30,4 %), var av 7 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 46 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 11 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 30 procent i jämförelse med januari förra året.

1 200 nights (+469,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 100 nights (+18,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,2 miljoner registrerade gästnätter (+51,5 %) registrerades i hela landet, var av 888 000 nätter (+35,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 292 000 nätter (+132,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sognefjord av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 0,6 %.

2 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 60 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 81,6 procent inhemska och 18,4 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sognefjord i genomsnitt 3,2 nätter (+0,0) och utländska besökare 3,3 nätter (-6,9).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,1 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 4,1 miljoner kronor (+1,6 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 kr 36,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 460 kr 25,9 %
Revpar (Registrerade) 90 kr 8,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

56 inkvarteringsanläggningar (+10)
1 500 rum (+420)
4 100 bäddar (+1 100)

Rumsbeläggning 8,9 % (-2,3)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 4,0 % (+0,12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa