Sollefteå
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sollefteå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 100
12 %
ikon: sweden 5 900
10 %
ikon: foreign 260
119 %
Topp 3:
Storbritannien
130
1 200 %
Förenta Staterna
19
375 %
Frankrike
13
1 200 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 800
13 %
ikon: sweden 3 700
10 %
ikon: foreign 172
187 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,9 milj. SEK
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
476,60 SEK
37,80 SEK
Rum
848,70 SEK
26,00 SEK
RevPAR
279,90 SEK
18,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 340
13 %
ikon: bed 680
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 56 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under december 2019 registrerades 6 100 bäddnätter i Sollefteå (+12,0 %), av vilka 5 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 260 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med 119 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (130 nights).

1 400 rooms (+0,6 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rooms (+34,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 111 000 bäddnätter (+9,9 %) för inhemska besökare och 16 000 (-10,3 %) för utlänningar i Sollefteå, sammanlagt 127 000 (+6,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sollefteå av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sollefteå i genomsnitt 1,6 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,47).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,9 miljoner SEK (+520 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 43,4 miljoner SEK och den ökade med 9,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK 3,2 % 920 SEK 12,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 8,6 % 340 SEK 18,0 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK 7,1 % 350 SEK 11,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
340 rum (+39)
680 bäddar (-58)

Rumsbeläggning 33,0 % (+1,2)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 29,6 % (+5,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sollefteå + nyckelord"

Google söker efter "sollefteå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,77/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa