Sollefteå
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sollefteå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 600
3 %
ikon: sweden 7 900
3 %
ikon: foreign 700
41 %
Topp 3:
Storbritannien
220
508 %
Norge
99
50 %
Tyskland
85
174 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 300
4 %
ikon: sweden 4 000
7 %
ikon: foreign 310
39 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,8 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
556,40 SEK
9,00 SEK
Rum
977,20 SEK
49,00 SEK
RevPAR
475,30 SEK
56,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
7 %
ikon: room 340
13 %
ikon: bed 680
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 86 mm
55 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 600 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 8 600 bäddnätter i Sollefteå (-3,0 %), av vilka 7 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 41 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (220 nights).

930 rooms (-30,5 %) bokades av fritidsresenärer och 4 000 rooms (+2,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 90 600 bäddnätter (+8,9 %) för inhemska besökare och 15 000 (-13,4 %) för utlänningar i Sollefteå, sammanlagt 106 000 (+5,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sollefteå av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,7 procent inhemska och 7,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sollefteå i genomsnitt 2,0 nätter (+0,18) och utländska besökare 2,2 nätter (-3,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,8 miljoner SEK (-67 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 32,6 miljoner SEK och den ökade med 7,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK 5,3 % 950 SEK 16,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 1,6 % 310 SEK 21,8 % 
Revpar (Registrerade) 480 SEK -10,6 %  340 SEK 12,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-1)
340 rum (+39)
680 bäddar (-58)

Rumsbeläggning 48,6 % (-8,7)
Osålda rum 177
Bädd beläggning 43,1 % (+3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sollefteå + nyckelord"

Google söker efter "sollefteå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,77/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa