Sollefteå
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sollefteå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 100
35 %
ikon: sweden 4 800
36 %
ikon: foreign 250
9 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
44 %
ikon: sweden 2 300
46 %
ikon: foreign 171
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj. SEK
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
499,80 SEK
63,00 SEK
Rum
1 054,00 SEK
250,10 SEK
RevPAR
231,70 SEK
85,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
27 %
ikon: room 350
5 %
ikon: bed 730
10 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
44 %
ikon: bed 0,22
41 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 30 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 5 100 bäddnätter i Sollefteå (-35,5 %), av vilka 4 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 250 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 36 procent och utländska bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 35 procent jämfört med förra årets mars.

960 rooms (-55,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (-31,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 18 500 bäddnätter (-8,8 %) för inhemska besökare och 1 200 (+14,3 %) för utlänningar i Sollefteå, sammanlagt 19 700 (-7,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sollefteå av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,0 procent inhemska och 7,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sollefteå i genomsnitt 2,1 nätter (+0,31) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,47).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,5 miljoner SEK (-896 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 9,1 miljoner SEK och den minskade med 66 900 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 31,1 % 1 000 SEK 28,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK 14,4 % 460 SEK 7,5 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -27,0 % 290 SEK -2,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+3)
350 rum (+17)
730 bäddar (+66)

Rumsbeläggning 22,0 % (-18)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 22,4 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sollefteå + nyckelord"

Google söker efter "sollefteå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,88/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa