Sollentuna
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sollentuna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 800
5 %
ikon: sweden 14 000
9 %
ikon: foreign 3 800
10 %
Topp 3:
Indien
1 100
37 %
Polen
580
564 %
Norge
300
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 600
1 %
ikon: sweden 5 600
5 %
ikon: foreign 1 000
26 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 11,0 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
617,20 SEK
33,40 SEK
Rum
889,50 SEK
31,30 SEK
RevPAR
441,20 SEK
42,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 810
9 %
ikon: bed 1 300
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,5
6 %
ikon: bed 0,43
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under januari 2020 registrerades 17 800 bäddnätter i Sollentuna (+4,6 %), av vilka 14 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Indien (1 100 nights).

1 900 rooms (-7,9 %) bokades av fritidsresenärer och 10 500 rooms (+4,9 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sollentuna av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

6 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,9 procent inhemska och 15,1 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sollentuna i genomsnitt 2,5 nätter (+0,09) och utländska besökare 3,8 nätter (+0,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 11,0 miljoner SEK (-83 000). Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 11,0 miljoner SEK (-83 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK -3,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK -5,1 %
Revpar (Registrerade) 440 SEK -8,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
810 rum (+70)
1 300 bäddar (+140)

Rumsbeläggning 49,6 % (-3,0)
Osålda rum 410
Bädd beläggning 43,0 % (-2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sollentuna + nyckelord"

Google söker efter "sollentuna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 7,93/10 (-0,28).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa