Sollentuna
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sollentuna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 400
56 %
ikon: sweden 6 800
55 %
ikon: foreign 1 700
60 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
82 %
ikon: sweden 1 200
79 %
ikon: foreign 122
92 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,9 milj. SEK
65 %
Genomsnittliga priser:
Natt
457,50 SEK
126,50 SEK
Rum
650,60 SEK
231,60 SEK
RevPAR
162,70 SEK
355,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 810
9 %
ikon: bed 1 300
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,25
57 %
ikon: bed 0,21
61 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 400 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 8 400 bäddnätter i Sollentuna (-55,9 %), av vilka 6 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 55 procent och utländska bäddnätter minskade med 60 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 56 procent jämfört med förra årets april.

660 rooms (-73,0 %) bokades av fritidsresenärer och 5 300 rooms (-48,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 44 500 bäddnätter (-17,4 %) för inhemska besökare och 11 100 (-29,6 %) för utlänningar i Sollentuna, sammanlagt 55 600 (-20,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sollentuna av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 82 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,8 procent inhemska och 9,2 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sollentuna i genomsnitt 5,6 nätter (+3,0) och utländska besökare 14 nätter (+11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 3,9 miljoner SEK (-7,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 33,0 miljoner SEK och den minskade med 11,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 650 SEK -26,3 % 850 SEK -8,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK -21,7 % 590 SEK -7,8 %
Revpar (Registrerade) 163 SEK -68,6 % 340 SEK -33,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
810 rum (+70)
1 300 bäddar (+140)

Rumsbeläggning 25,0 % (-34)
Osålda rum 610
Bädd beläggning 21,3 % (-33)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sollentuna + nyckelord"

Google söker efter "sollentuna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (mars)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,29/10 (-0,15).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa