Solna
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Solna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 52 200
3 %
ikon: sweden 39 800
7 %
ikon: foreign 12 400
26 %
Topp 3:
Indien
1 700
65 %
Förenta Staterna
1 700
2 %
Norge
690
42 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 30 200
0 %
ikon: sweden 24 700
4 %
ikon: foreign 5 400
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 35,5 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
681,20 SEK
43,10 SEK
Rum
1 049,10 SEK
10,80 SEK
RevPAR
568,30 SEK
27,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 2 100
0 %
ikon: bed 4 200
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

52 200 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 52 200 bäddnätter i Solna (-3,2 %), av vilka 39 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 12 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 26 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Indien (1 700 nights).

13 700 rooms (+3,0 %) bokades av fritidsresenärer och 20 200 rooms (+1,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 571 000 bäddnätter (+12,6 %) för inhemska besökare och 231 000 (-6,5 %) för utlänningar i Solna, sammanlagt 801 000 (+6,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Solna av det totala antalet bäddnätter var 1,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

30 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,0 procent inhemska och 18,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Solna i genomsnitt 1,6 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 35,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 35,5 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 569,3 miljoner SEK och den ökade med 31,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 1,0 % 1 100 SEK -0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 6,8 % 710 SEK -0,4 %
Revpar (Registrerade) 570 SEK 5,0 % 750 SEK -1,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 100 rum (+0)
4 200 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 54,2 % (+2,1)
Osålda rum 970
Bädd beläggning 42,4 % (-0,83)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "solna + nyckelord"

Google söker efter "solna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,17/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa