Solna
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Solna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 67 000
0 %
ikon: sweden 48 400
6 %
ikon: foreign 18 600
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 41 200
14 %
ikon: sweden 30 400
23 %
ikon: foreign 10 800
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 60,5 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
902,50 SEK
101,00 SEK
Rum
1 252,60 SEK
72,20 SEK
RevPAR
959,90 SEK
35,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
7 %
ikon: room 2 100
9 %
ikon: bed 4 200
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

67 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 67 000 bäddnätter i Solna (-0,1 %), av vilka 48 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 18 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med mindre än en procent jämfört med förra årets september.

17 100 rooms (-5,2 %) bokades av fritidsresenärer och 31 200 rooms (+13,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 426 000 bäddnätter (+12,5 %) för inhemska besökare och 190 000 (+0,8 %) för utlänningar i Solna, sammanlagt 616 000 (+8,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Solna av det totala antalet bäddnätter var 1,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

41 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 73,8 procent inhemska och 26,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Solna i genomsnitt 1,6 nätter (-0,25) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,17).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 60,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 60,5 miljoner SEK (+6,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 420,0 miljoner SEK och den ökade med 22,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 6,1 % 1 100 SEK -1,6 %
Revpar (Registrerade) 960 SEK 3,9 % 740 SEK -2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 900 SEK 12,6 %  680 SEK -2,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 100 rum (+176)
4 200 bäddar (+360)

Rumsbeläggning 76,6 % (-1,7)
Osålda rum 500
Bädd beläggning 54,3 % (-4,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "solna + nyckelord"

Google söker efter "solna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,33/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa