Solna
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Solna: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 28 300
54 %
ikon: sweden 20 900
53 %
ikon: foreign 7 400
55 %
Topp 3:
Indien
3 300
2 %
Litauen
1 100
79 %
Förenta Staterna
610
59 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 15 000
60 %
ikon: sweden 13 500
56 %
ikon: foreign 1 500
78 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 27,1 milj. SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
958,50 SEK
163,80 SEK
Rum
1 288,20 SEK
131,20 SEK
RevPAR
387,50 SEK
359,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
7 %
ikon: room 2 300
10 %
ikon: bed 4 600
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,3
53 %
ikon: bed 0,21
56 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

28 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 28 300 bäddnätter i Solna (-53,8 %), av vilka 20 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 53 procent och utländska bäddnätter minskade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 54 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Indien (3 300 nights).

6 300 rooms (-48,8 %) bokades av fritidsresenärer och 14 700 rooms (-50,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 91 800 bäddnätter (-22,3 %) för inhemska besökare och 30 400 (-36,8 %) för utlänningar i Solna, sammanlagt 122 000 (-26,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Solna av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 1,8 %.

15 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 60 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,1 procent inhemska och 9,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Solna i genomsnitt 1,5 nätter (+0,08) och utländska besökare 5,0 nätter (+2,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 27,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 27,1 miljoner SEK (-21,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 102,4 miljoner SEK och den minskade med 24,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 11,3 % 1 100 SEK 2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 960 SEK 20,6 % 840 SEK 9,7 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK -48,1 % 530 SEK -21,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 300 rum (+220)
4 600 bäddar (+440)

Rumsbeläggning 30,1 % (-34)
Osålda rum 1 600
Bädd beläggning 21,1 % (-27)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "solna + nyckelord"

Google söker efter "solna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,01/10 (-0,68).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa