Sölvesborg
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sölvesborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 500
82 %
ikon: sweden 2 400
84 %
ikon: foreign 97
54 %
Topp 3:
Indien
19
Kroatien
18
12 %
Slovak
17
21 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 780
78 %
ikon: sweden 740
76 %
ikon: foreign 37
131 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 392 000 SEK
91 %
Genomsnittliga priser:
Natt
159,10 SEK
7,40 SEK
Rum
1 048,70 SEK
112,90 SEK
RevPAR
217,20 SEK
130,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
33 %
ikon: room 67
205 %
ikon: bed 171
17 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 82 procent

Under december 2019 registrerades 2 500 bäddnätter i Sölvesborg (+82,5 %), av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 97 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 84 procent och utländska bäddnätter ökade med 54 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 82 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Indien (19 nights).

151 rooms (+101,3 %) bokades av fritidsresenärer och 220 rooms (+54,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 133 000 bäddnätter (+5,4 %) för inhemska besökare och 13 600 (-11,6 %) för utlänningar i Sölvesborg, sammanlagt 146 000 (+3,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sölvesborg av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

780 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 78 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sölvesborg i genomsnitt 3,2 nätter (+0,13) och utländska besökare 2,6 nätter (-1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 392 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 392 000 SEK (+187 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 21,5 miljoner SEK och den ökade med 14,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 12,1 %  2 000 SEK 50,3 % 
Revpar (Registrerade) 220 SEK -37,5 %  760 SEK 24,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 159 SEK 4,9 % 147 SEK 201,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
67 rum (+45)
171 bäddar (+25)

Rumsbeläggning 20,7 % (-16)
Osålda rum 53
Bädd beläggning 52,0 % (+21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sölvesborg + nyckelord"

Google söker efter "sölvesborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,16/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa