Sölvesborg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sölvesborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 900
41 %
ikon: sweden 4 100
35 %
ikon: foreign 790
74 %
Topp 3:
Polen
340
1 695 %
Tyskland
210
4 %
Frankrike
60
2 900 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 900
12 %
ikon: sweden 1 600
14 %
ikon: foreign 260
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 802 000
96 %
Genomsnittliga priser:
Natt
162,70 SEK
46,10 SEK
Rum
1 177,00 SEK
34,70 SEK
RevPAR
352,50 SEK
275,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
33 %
ikon: room 105
377 %
ikon: bed 270
85 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 41 procent

Under september 2019 registrerades 4 900 bäddnätter i Sölvesborg (+40,5 %), av vilka 4 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 790 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 35 procent och utländska bäddnätter ökade med 74 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 41 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (340 nights).

187 rooms (+58,5 %) bokades av fritidsresenärer och 490 rooms (+105,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 125 000 bäddnätter (+3,3 %) för inhemska besökare och 12 700 (-11,1 %) för utlänningar i Sölvesborg, sammanlagt 138 000 (+1,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sölvesborg av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,4 procent inhemska och 13,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sölvesborg i genomsnitt 2,5 nätter (+0,41) och utländska besökare 3,1 nätter (+1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 802 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 802 000 SEK (+393 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 20,0 miljoner SEK och den ökade med 14,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 3,0 % 2 200 SEK 58,4 % 
Revpar (Registrerade) 350 SEK -43,9 %  870 SEK 39,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 163 SEK 39,5 %  145 SEK 233,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+3)
105 rum (+83)
270 bäddar (+124)

Rumsbeläggning 29,9 % (-25)
Osålda rum 74
Bädd beläggning 83,9 % (+3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,49/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa