Sölvesborg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sölvesborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 900
49 %
ikon: sweden 3 900
62 %
ikon: foreign 40
83 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
24 %
ikon: sweden 1 000
30 %
ikon: foreign 17
67 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 406 000 SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
103,10 SEK
72,80 SEK
Rum
1 828,70 SEK
916,00 SEK
RevPAR
282,10 SEK
5,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
33 %
ikon: room 47
8 %
ikon: bed 109
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,15
51 %
ikon: bed 1,2
79 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 49 procent

Under mars 2020 registrerades 3 900 bäddnätter i Sölvesborg (+49,4 %), av vilka 3 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 40 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 62 procent och utländska bäddnätter minskade med 83 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 49 procent jämfört med förra årets mars.

43 rooms (-60,9 %) bokades av fritidsresenärer och 179 rooms (-55,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 11 200 bäddnätter (+62,3 %) för inhemska besökare och 133 (-72,6 %) för utlänningar i Sölvesborg, sammanlagt 11 300 (+53,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sölvesborg av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sölvesborg i genomsnitt 3,8 nätter (+0,76) och utländska besökare 2,4 nätter (-2,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 406 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 406 000 SEK (-57 700).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 1,3 miljoner SEK och den ökade med 60 700 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 100,4 % 1 500 SEK 52,2 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK -1,9 % 310 SEK 26,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 103 SEK -41,4 % 112 SEK -31,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
47 rum (-4)
109 bäddar (-9)

Rumsbeläggning 15,4 % (-16)
Osålda rum 40
Bädd beläggning 118,1 % (+52)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sölvesborg + nyckelord"

Google söker efter "sölvesborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (Oktober 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,16/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa