Sölvesborg
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Sölvesborg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 31 700
3 %
ikon: sweden 29 700
1 %
ikon: foreign 2 000
151 %
ikon: star 11 700
6 %
ikon: sweden 10 600
0 %
ikon: foreign 1 100
139 %
Genomsnittliga priser:
Natt
142,50 SEK
12,10 SEK
Rum
3 388,50 SEK
1 061,00 SEK
RevPAR
1 729,20 SEK
117,10 SEK
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 104
2 %
ikon: bed 250
6 %
ikon: room 51 %
41 %
ikon: bed 505 %
9 %

Registrerade gästnätter ökade med tre procent

Under augusti 2021 upptecknades 31 700 registrerade gästnätter i Sölvesborg (+2,9 %), var av 29 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 151 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med tre procent i jämförelse med augusti förra året.

1 100 rum (+97,4 %) bokades av fritidsresenärer och 250 rum (-28,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 128 000 registrerade gästnätter (-3,1 %) för inhemska besökare och 5 000 (+157,4 %) för utländska besökare i Sölvesborg, de vill säga sammanlagt 133 000 (-0,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sölvesborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,1 %.

11 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,6 procent inhemska och 9,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sölvesborg i genomsnitt 2,8 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,08).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 4,5 miljoner SEK (+501 000).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 18,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 1,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 3 400 SEK -23,8 % 3 000 SEK -12,1 %
Revpar (Registrerade) 1 700 SEK 7,3 % 1 100 SEK -1,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 143 SEK 9,3 % 139 SEK 7,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
104 rum (-2)
250 bäddar (-15)

Rumsbeläggning 51,0 % (+15)
Osålda rum 51
Bädd beläggning 504,6 % (-48)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,13/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa