Sölvesborg
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Sölvesborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 700
52 %
ikon: sweden 3 700
60 %
ikon: foreign 31
79 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
31 %
ikon: sweden 1 000
36 %
ikon: foreign 19
59 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 431 000 SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
115,20 SEK
54,40 SEK
Rum
1 482,70 SEK
428,90 SEK
RevPAR
320,80 SEK
34,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
33 %
ikon: room 47
8 %
ikon: bed 109
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
20 %
ikon: bed 1,2
77 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 52 procent

Under februari 2020 registrerades 3 700 bäddnätter i Sölvesborg (+52,2 %), av vilka 3 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 31 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 60 procent och utländska bäddnätter minskade med 79 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 52 procent jämfört med förra årets februari.

83 rooms (-21,0 %) bokades av fritidsresenärer och 210 rooms (-28,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 7 300 bäddnätter (+62,3 %) för inhemska besökare och 93 (-62,5 %) för utlänningar i Sölvesborg, sammanlagt 7 400 (+55,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sölvesborg av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 31 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sölvesborg i genomsnitt 3,6 nätter (+0,54) och utländska besökare 1,6 nätter (-1,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 431 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 431 000 SEK (+14 100).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 860 000 SEK och den ökade med 118 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 40,7 % 1 400 SEK 34,2 %
Revpar (Registrerade) 320 SEK 11,9 % 330 SEK 44,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 115 SEK -32,1 % 116 SEK -25,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
47 rum (-4)
109 bäddar (-9)

Rumsbeläggning 21,6 % (-5,6)
Osålda rum 37
Bädd beläggning 120,2 % (+52)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sölvesborg + nyckelord"

Google söker efter "sölvesborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (Oktober 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,16/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa