Sorsele
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sorsele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 400
14 %
ikon: sweden 3 600
18 %
ikon: foreign 730
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
19 %
ikon: sweden 1 100
22 %
ikon: foreign 188
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
306,00 SEK
44,80 SEK
Rum
1 407,00 SEK
326,00 SEK
RevPAR
367,40 SEK
82,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 130
18 %
ikon: bed 380
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,26
1 %
ikon: bed 0,41
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,6 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 9 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 400 bäddnätter i Sorsele (-13,7 %), av vilka 3 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 730 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets mars.

200 rooms (-67,1 %) bokades av fritidsresenärer och 750 rooms (+22,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 9 800 bäddnätter (+0,3 %) för inhemska besökare och 3 100 (+12,0 %) för utlänningar i Sorsele, sammanlagt 12 900 (+2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sorsele av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,3 procent inhemska och 14,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sorsele i genomsnitt 3,3 nätter (+0,17) och utländska besökare 3,9 nätter (+0,45).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,3 miljoner SEK (+15 300).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,2 miljoner SEK och den ökade med 494 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 30,2 % 1 300 SEK 6,2 %
Revpar (Registrerade) 370 SEK 28,7 % 410 SEK -0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 310 SEK 17,1 % 330 SEK 10,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
130 rum (-28)
380 bäddar (-49)

Rumsbeläggning 26,1 % (-0,29)
Osålda rum 96
Bädd beläggning 41,4 % (-0,55)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sorsele + nyckelord"

Google söker efter "sorsele" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,94/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa