Sorsele
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Sorsele: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 1 400
120 %
ikon: sweden 1 200
96 %
ikon: foreign 230
536 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 470
112 %
ikon: sweden 400
90 %
ikon: foreign 65
622 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 436 000 SEK
156 %
Genomsnittliga priser:
Natt
301,20 SEK
41,60 SEK
Rum
1 644,80 SEK
883,30 SEK
RevPAR
146,50 SEK
87,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 96
14 %
ikon: bed 240
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 9 %
16 %
ikon: bed 20 %
126 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,2 °C
0,3 °C
ikon: nederbörd 38 mm
25 mm

Registrerade gästnätter ökade med 120 procent

Under maj 2021 upptecknades 1 400 registrerade gästnätter i Sorsele (+120,2 %), var av 1 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 96 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 540 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 120 procent i jämförelse med maj förra året.

128 rum (+468,4 %) bokades av fritidsresenärer och 137 rum (-32,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 14 100 registrerade gästnätter (+6,3 %) för inhemska besökare och 1 100 (-65,0 %) för utländska besökare i Sorsele, de vill säga sammanlagt 15 200 (-7,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (+46,4 %) registrerades i hela landet, var av 3,0 miljoner nätter (+44,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 291 000 nätter (+65,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sorsele av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,1 %.

470 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 112 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 86,1 procent inhemska och 13,9 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sorsele i genomsnitt 3,0 nätter (+0,09) och utländska besökare 3,5 nätter (-0,48).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 436 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 436 000 SEK (+265 000).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 3,9 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 787 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2021
Antal
Förändring jan-Maj 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 116,0 % 2 000 SEK 53,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK 16,0 % 260 SEK -10,0 %
Revpar (Registrerade) 146 SEK 149,6 % 250 SEK -9,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
96 rum (-15)
240 bäddar (-37)

Rumsbeläggning 8,9 % (+1,2)
Osålda rum 87
Bädd beläggning 19,8 % (+11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa