Sorsele
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sorsele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 000
10 %
ikon: sweden 3 300
15 %
ikon: foreign 750
19 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
12 %
ikon: sweden 1 300
18 %
ikon: foreign 350
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 978 000
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
244,20 SEK
90,80 SEK
Rum
1 063,80 SEK
134,90 SEK
RevPAR
276,60 SEK
26,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 130
25 %
ikon: bed 380
4 %
Väder ikon
Väder (juni)
ikon: temperatur 2,2 °C
ikon: nederbörd 40 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 000 bäddnätter i Sorsele (-10,2 %), av vilka 3 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 750 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 15 procent och utländska bäddnätter ökade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets september.

400 rooms (+155,7 %) bokades av fritidsresenärer och 510 rooms (-11,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 29 800 bäddnätter (-5,3 %) för inhemska besökare och 14 600 (+15,0 %) för utlänningar i Sorsele, sammanlagt 44 400 (+0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sorsele av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 78,4 procent inhemska och 21,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sorsele i genomsnitt 2,6 nätter (+0,09) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 978 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 978 000 SEK (+294 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 10,7 miljoner SEK och den ökade med 3,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 14,5 %  1 100 SEK -3,0 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK 10,7 %  320 SEK -12,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK 59,2 %  240 SEK 41,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
130 rum (+26)
380 bäddar (-16)

Rumsbeläggning 26,0 % (-0,91)
Osålda rum 96
Bädd beläggning 39,0 % (-3,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,94/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa