Sorsele
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sorsele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
35 %
ikon: sweden 1 200
38 %
ikon: foreign 68
94 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 290
48 %
ikon: sweden 270
51 %
ikon: foreign 19
90 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 250 000 SEK
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
202,20 SEK
34,20 SEK
Rum
2 035,30 SEK
561,80 SEK
RevPAR
193,50 SEK
14,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
25 %
ikon: room 85
55 %
ikon: bed 195
56 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 10 %
33 %
ikon: bed 39 %
26 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,1 °C
8,3 °C
ikon: nederbörd 35 mm
6 mm

1 200 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 1 200 registrerade bäddnätter i Sorsele (-35,3 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 68 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 38 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 94 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 35 procent jämfört med förra årets november.

6,3 rooms (-82,3 %) bokades av fritidsresenärer och 117 rooms (-36,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 30 200 registrerade bäddnätter (-11,0 %) för inhemska besökare och 6 500 (-55,5 %) för utlänningar i Sorsele, sammanlagt 36 700 (-24,5 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (-56,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (-53,4 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (-68,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sorsele av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

290 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 48 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sorsele i genomsnitt 4,3 nätter (+0,92) och utländska besökare 3,6 nätter (+0,08).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 250 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 250 000 SEK (-70 900).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 9,0 miljoner SEK och den minskade med 2,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 000 SEK 38,1 % 1 200 SEK 10,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 200 SEK 20,4 % 250 SEK 4,7 %
Revpar (Registrerade) 193 SEK -6,8 % 250 SEK -21,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+2)
85 rum (+30)
195 bäddar (+70)

Rumsbeläggning 9,5 % (-4,6)
Osålda rum 77
Bädd beläggning 39,2 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "sorsele + nyckelord"

Google söker efter "sorsele" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,77/10 (-0,26).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa