Sorsele
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sorsele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
9 %
ikon: sweden 1 900
13 %
ikon: foreign 26
66 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 570
10 %
ikon: sweden 550
15 %
ikon: foreign 15
58 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 410 000 SEK
71 %
Genomsnittliga priser:
Natt
209,80 SEK
75,60 SEK
Rum
1 603,10 SEK
751,00 SEK
RevPAR
286,40 SEK
109,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
27 %
ikon: room 55
35 %
ikon: bed 125
46 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,4 °C
ikon: nederbörd 39 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under december 2019 registrerades 2 000 bäddnätter i Sorsele (+9,2 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 26 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med 66 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets december.

76 rooms (-0,0 %) bokades av fritidsresenärer och 180 rooms (-12,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 35 800 bäddnätter (-4,3 %) för inhemska besökare och 14 700 (+14,3 %) för utlänningar i Sorsele, sammanlagt 50 600 (+0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sorsele av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

570 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sorsele i genomsnitt 3,5 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 410 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 410 000 SEK (+170 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 11,8 miljoner SEK och den ökade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 88,1 % 1 100 SEK 4,3 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK 62,1 % 310 SEK -7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK 56,4 % 230 SEK 38,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-3)
55 rum (-30)
125 bäddar (-105)

Rumsbeläggning 17,9 % (-2,9)
Osålda rum 45
Bädd beläggning 56,5 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sorsele + nyckelord"

Google söker efter "sorsele" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,94/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa