Sorsele
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Sorsele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
6 %
ikon: sweden 1 900
5 %
ikon: foreign 35
338 %
Topp 3:
Schweiz
20
Norge
11
83 %
Finland
2,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 560
3 %
ikon: sweden 550
2 %
ikon: foreign 10
43 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 321 000 SEK
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
168,00 SEK
23,70 SEK
Rum
1 473,60 SEK
746,60 SEK
RevPAR
207,50 SEK
49,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 55
0 %
ikon: bed 125
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 14 %
35 %
ikon: bed 53 %
24 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -9,4 °C
5,9 °C
ikon: nederbörd 30 mm
5 mm

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under november 2019 upptecknades 1 900 registrerade bäddnätter i Sorsele (+6,0 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 35 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med fem procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 340 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets november.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Schweiz (20 nights).

36 rooms bokades av fritidsresenärer och 182 rooms (-49,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 33 900 registrerade bäddnätter (-5,1 %) för inhemska besökare och 14 700 (+14,8 %) för utlänningar i Sorsele, sammanlagt 48 600 (+0,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner registrerade bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sorsele av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

560 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sorsele i genomsnitt 3,4 nätter (+0,07) och utländska besökare 3,5 nätter (+2,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 321 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 321 000 SEK (+61 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 11,4 miljoner SEK och den ökade med 3,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 102,7 % 1 100 SEK 1,9 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK 31,6 % 310 SEK -10,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 168 SEK 16,5 % 230 SEK 38,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
55 rum (+0)
125 bäddar (-15)

Rumsbeläggning 14,1 % (-7,6)
Osålda rum 47
Bädd beläggning 53,2 % (+10)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "sorsele + nyckelord"

Google söker efter "sorsele" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (september)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,94/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa