Sorsele
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Sorsele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 400
37 %
ikon: sweden 1 300
42 %
ikon: foreign 166
91 %
Topp 3:
Schweiz
52
420 %
Finland
42
600 %
Tyskland
40
150 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 510
40 %
ikon: sweden 450
44 %
ikon: foreign 56
37 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 308 000 SEK
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
215,90 SEK
46,10 SEK
Rum
1 813,70 SEK
679,90 SEK
RevPAR
184,30 SEK
30,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 55
13 %
ikon: bed 125
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 10 %
46 %
ikon: bed 37 %
32 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,8 °C
ikon: nederbörd 66 mm

1 400 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2020 upptecknades 1 400 registrerade bäddnätter i Sorsele (-37,3 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 166 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 42 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 37 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Schweiz (52 nights).

0,0 rooms (-100,0 %) bokades av fritidsresenärer och 170 rooms (-21,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 29 000 registrerade bäddnätter (-9,5 %) för inhemska besökare och 6 500 (-55,8 %) för utlänningar i Sorsele, sammanlagt 35 500 (-24,0 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,1 miljoner registrerade bäddnätter (-23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (-14,5 %) nyttjades av nationella besökare och 449 000 nätter (-52,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sorsele av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

510 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 40 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 89,0 procent inhemska och 11,0 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sorsele i genomsnitt 2,8 nätter (+0,08) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,84).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 308 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 308 000 SEK (-78 300).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 8,8 miljoner SEK och den minskade med 2,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 60,0 % 1 200 SEK 8,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK 27,2 % 250 SEK 4,2 %
Revpar (Registrerade) 184 SEK -14,0 % 250 SEK -21,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
55 rum (-8)
125 bäddar (-20)

Rumsbeläggning 10,2 % (-8,7)
Osålda rum 49
Bädd beläggning 37,3 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "sorsele + nyckelord"

Google söker efter "sorsele" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,77/10 (-0,26).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa