Sorsele
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Sorsele: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 600
17 %
ikon: sweden 1 200
38 %
ikon: foreign 420
1 508 %
Topp 3:
Tyskland
210
10 500 %
Schweiz
193
Frankrike
6,0
200 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 390
32 %
ikon: sweden 330
41 %
ikon: foreign 59
293 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 325 000 SEK
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
200,00 SEK
9,80 SEK
Rum
1 844,00 SEK
240,90 SEK
RevPAR
148,00 SEK
138,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
38 %
ikon: room 85
55 %
ikon: bed 195
56 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 8 %
55 %
ikon: bed 30 %
47 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,6 °C
2,8 °C
ikon: nederbörd 44 mm
5 mm

1 600 registrerade bäddnätter

Under december 2020 upptecknades 1 600 registrerade bäddnätter i Sorsele (-17,0 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 420 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 38 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 1 500 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 17 procent jämfört med förra årets december.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (210 nights).

33 rooms (-56,3 %) bokades av fritidsresenärer och 143 rooms (-20,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 31 400 registrerade bäddnätter (-12,5 %) för inhemska besökare och 7 000 (-52,7 %) för utlänningar i Sorsele, sammanlagt 38 300 (-24,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade bäddnätter (-47,5 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (-41,2 %) nyttjades av nationella besökare och 230 000 nätter (-70,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sorsele av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

390 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 32 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 84,8 procent inhemska och 15,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sorsele i genomsnitt 3,7 nätter (+0,19) och utländska besökare 7,1 nätter (+5,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 325 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 325 000 SEK (-85 800).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 9,3 miljoner SEK och den minskade med 2,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2020
Antal
Förändring jan-december 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 15,0 % 1 200 SEK 10,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 200 SEK -4,7 % 240 SEK 4,3 %
Revpar (Registrerade) 148 SEK -48,3 % 240 SEK -23,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+3)
85 rum (+30)
195 bäddar (+70)

Rumsbeläggning 8,0 % (-9,8)
Osålda rum 78
Bädd beläggning 30,2 % (-26)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "sorsele + nyckelord"

Google söker efter "sorsele" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,77/10 (-0,26).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa