Sotenäs
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sotenäs: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 400
12 %
ikon: sweden 4 100
5 %
ikon: foreign 290
55 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 300
30 %
ikon: sweden 2 200
26 %
ikon: foreign 130
65 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,0 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
452,40 SEK
3,20 SEK
Rum
1 225,20 SEK
301,70 SEK
RevPAR
229,80 SEK
6,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
0 %
ikon: room 300
6 %
ikon: bed 840
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
22 %
ikon: bed 0,18
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 400 bäddnätter i Sotenäs (-11,8 %), av vilka 4 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 290 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets mars.

990 rooms (-39,2 %) bokades av fritidsresenärer och 650 rooms (-24,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 13 200 bäddnätter (+13,7 %) för inhemska besökare och 1 400 (-4,5 %) för utlänningar i Sotenäs, sammanlagt 14 600 (+11,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sotenäs av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sotenäs i genomsnitt 1,9 nätter (+0,41) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,47).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,0 miljoner SEK (-285 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 6,6 miljoner SEK och den ökade med 612 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 32,7 % 1 200 SEK 30,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK -0,7 % 450 SEK -1,3 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK 2,9 % 270 SEK 13,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+0)
300 rum (-20)
840 bäddar (-51)

Rumsbeläggning 18,8 % (-5,4)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 18,1 % (+0,12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sotenäs + nyckelord"

Google söker efter "sotenäs" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa