Sotenäs
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sotenäs: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 300
12 %
ikon: sweden 13 500
8 %
ikon: foreign 3 800
30 %
Topp 3:
Norge
1 100
8 %
Tyskland
1 100
59 %
Danmark
136
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 700
10 %
ikon: sweden 7 900
7 %
ikon: foreign 1 800
30 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,0 milj.
38 %
Genomsnittliga priser:
Natt
406,10 SEK
75,60 SEK
Rum
1 291,20 SEK
61,10 SEK
RevPAR
564,50 SEK
15,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
0 %
ikon: room 420
39 %
ikon: bed 1 100
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under september 2019 registrerades 17 300 bäddnätter i Sotenäs (+12,1 %), av vilka 13 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med 30 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 100 nights).

3 400 rooms (+35,7 %) bokades av fritidsresenärer och 2 100 rooms (+24,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 292 000 bäddnätter (+1,9 %) för inhemska besökare och 62 000 (-4,5 %) för utlänningar i Sotenäs, sammanlagt 354 000 (+0,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sotenäs av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

9 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,1 procent inhemska och 18,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sotenäs i genomsnitt 1,7 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,01).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 7,0 miljoner SEK (+1,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 107,1 miljoner SEK och den ökade med 54,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 5,0 % 2 200 SEK 51,6 % 
Revpar (Registrerade) 560 SEK -2,6 % 1 000 SEK 43,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 22,9 %  300 SEK 101,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+0)
420 rum (+117)
1 100 bäddar (-11)

Rumsbeläggning 43,7 % (-3,4)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 50,6 % (+4,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa