Sotenäs
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sotenäs: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 100
25 %
ikon: sweden 4 300
19 %
ikon: foreign 800
67 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 200
15 %
ikon: sweden 2 900
12 %
ikon: foreign 360
47 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj. SEK
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
499,10 SEK
16,50 SEK
Rum
1 170,60 SEK
87,20 SEK
RevPAR
287,30 SEK
7,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
7 %
ikon: room 320
26 %
ikon: bed 890
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 25 procent

Under december 2019 registrerades 5 100 bäddnätter i Sotenäs (+24,8 %), av vilka 4 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 19 procent och utländska bäddnätter ökade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 25 procent jämfört med förra årets december.

1 500 rooms (+40,6 %) bokades av fritidsresenärer och 680 rooms (+34,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 310 000 bäddnätter (+2,4 %) för inhemska besökare och 65 900 (-3,2 %) för utlänningar i Sotenäs, sammanlagt 376 000 (+1,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sotenäs av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,0 procent inhemska och 11,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sotenäs i genomsnitt 1,5 nätter (+0,1) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,27).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,5 miljoner SEK (+573 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 117,7 miljoner SEK och den ökade med 55,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -6,9 % 2 000 SEK 43,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK 3,4 % 310 SEK 87,6 % 
Revpar (Registrerade) 290 SEK 2,7 % 860 SEK 37,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+1)
320 rum (+67)
890 bäddar (+31)

Rumsbeläggning 24,5 % (+2,3)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 20,4 % (+3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sotenäs + nyckelord"

Google söker efter "sotenäs" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa