Sotkamo
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2023

Sotkamo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 87 600
2 %
ikon: finland 86 200
2 %
ikon: foreign 1 400
1 %
Topp 3:
Tyskland
240
11 %
Ryssland
96
32 %
Estland
94
74 %
ikon: star 25 600
3 %
ikon: finland 25 100
2 %
ikon: foreign 510
17 %
Topp 3:
Tyskland
114
16 %
Förenta Staterna
42
75 %
Nederländerna
41
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
39,00 €
2,40 €
Rum
102,80 €
4,50 €
RevPAR
74,00 €
3,40 €
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 1 300
1 %
ikon: bed 5 700
1 %
ikon: room 72 %
0 %
ikon: bed 49 %
4 %

Registrerade gästnätter ökade med två procent (juli)

Under juli 2023 upptecknades 87 600 registrerade gästnätter i Sotkamo (+2,0 %), var av 86 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med två procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med en procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med två procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (240 nights).

80 100 nights (-0,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 500 nights (+41,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 454 000 registrerade gästnätter (+3,1 %) för inhemska besökare och 10 700 (-42,6 %) för utländska besökare i Sotkamo, de vill säga sammanlagt 465 000 (+1,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,7 procent (juli)

Sammanlagt 3,2 miljoner registrerade gästnätter (-2,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,6 miljoner nätter (-3,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 592 000 nätter (+4,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sotkamo av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,3 % och utländska gästnätter 0,2 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

25 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sotkamo i genomsnitt 3,4 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,7 nätter (-0,44).

Antalet inhemska besökare var 52 800

I augusti 2023 registrerades 52 800 inhemska besökare i Sotkamo.

Mellan januari och augusti registrerades 417 000 inhemska besökare i Sotkamo.

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 500 flygresenärer (Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 500 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 320 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 700 passagerare som avreste från flygplatsen (+277,1 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 3 200 (+294,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 5,8 % 108 € 18,6 %
Revpar (Registrerade) 51 € -4,5 % 66 € 22,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 10,8 % 45 € 14,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finavia, Statistik Finland, Telia

Sotkamo-Vuokatti
Sotkamon kunta


Käyttäjätunnuksellinen kävijätutkimusraportti: TÄSSÄ
sotkamo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående