Sotkamo
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Sotkamo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 70 400
3 %
ikon: finland 70 000
6 %
ikon: foreign 450
80 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 17 900
0 %
ikon: finland 17 800
2 %
ikon: foreign 103
73 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj. €
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
35,10 €
0,50 €
Rum
84,60 €
5,40 €
RevPAR
52,30 €
0,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 1 300
2 %
ikon: bed 5 200
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 5,2 °C
3,6 °C
ikon: nederbörd 85 mm
7 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under Oktober 2020 registrerades 70 400 bäddnätter i Sotkamo (+2,7 %), av vilka 70 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 450 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets Oktober.

64 500 nights (-1,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 900 nights (+96,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 566 000 bäddnätter (-5,0 %) för inhemska besökare och 22 800 (-57,1 %) för utlänningar i Sotkamo, sammanlagt 589 000 (-9,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,2 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sotkamo av det totala antalet bäddnätter var 6,2 % (+2,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,7 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

17 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,4 procent inhemska och 0,6 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sotkamo i genomsnitt 3,9 nätter (+0,15) och utländska besökare 4,3 nätter (-1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 2,5 miljoner euro (+100 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 23,3 miljoner euro och den minskade med 3,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 85 € -6,0 % 92 € -5,4 %
Revpar (Registrerade) 52 € -0,5 % 51 € -11,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 35 € 1,5 % 39 € -4,8 %

Taxfree-försäljning -10,0 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 10 procent från föregående år.

(Ryssar -9,4 %, Kineser -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 300 rum (+21)
5 200 bäddar (+127)

Rumsbeläggning 61,8 % (+3,4)
Osålda rum 480
Bädd beläggning 42,3 % (-0,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sotkamo + nyckelord"

Google söker efter "sotkamo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Sotkamo-Vuokatti
Sotkamon kunta

sotkamo logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående