Sotkamo
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Sotkamo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (april)
ikon: star 56 900
458 %
ikon: finland 56 200
457 %
ikon: foreign 680
499 %
Besökare ikon
Besökare (april)
ikon: star 13 300
592 %
ikon: finland 13 300
593 %
ikon: foreign 81
406 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (april)
ikon: star 2,4 milj. €
277 %
Genomsnittliga priser:
Natt
41,50 €
19,90 €
Rum
86,10 €
2,60 €
RevPAR
47,40 €
35,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (april)
ikon: establishment 13
8 %
ikon: room 1 300
5 %
ikon: bed 5 300
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (april)
ikon: room 55 %
307 %
ikon: bed 34 %
417 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,2 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 56 mm
31 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 460 procent (april)

Under april 2021 registrerades 56 900 bäddnätter i Sotkamo (+457,8 %), av vilka 56 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 680 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 460 procent och utländska bäddnätter ökade med 500 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 460 procent jämfört med förra årets april.

52 600 nights (+582,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 300 nights (+71,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 247 000 bäddnätter (+16,2 %) för inhemska besökare och 9 700 (-51,9 %) för utlänningar i Sotkamo, sammanlagt 257 000 (+10,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,3 procent (april)

Sammanlagt 779 000 bäddnätter (+309,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 726 000 nätter (+319,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 500 nätter (+212,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sotkamo av det totala antalet bäddnätter var 7,3 % (+1,9 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,7 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

13 300 turister som ankommit till inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 590 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,4 procent inhemska och 0,6 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sotkamo i genomsnitt 4,2 nätter (-1,0) och utländska besökare 8,4 nätter (+1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner euro (april)

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 2,4 miljoner euro (+1,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 10,6 miljoner euro och den ökade med 924 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € -2,9 % 92 € -8,3 %
Revpar (Registrerade) 47 € 295,4 % 55 € 2,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 41 € -32,4 % 41 € -0,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats (Vuokatti)

Totalt 5 600 användarsessioner ägde rum på Vuokatti marknadsföringswebbplats under Maj. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 10,3 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 58 procent från förra årets Maj.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sotkamo + nyckelord"

Google söker efter "sotkamo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Google Analytics, Statistik Finland

Sotkamo-Vuokatti
Sotkamon kunta

sotkamo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående