Sotkamo
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Sotkamo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 45 400
33 %
ikon: finland 44 800
14 %
ikon: foreign 660
96 %
Topp 3:
Ryssland
320
97 %
Storbritannien
63
9 %
Turkiet
62
933 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 11 200
34 %
ikon: finland 11 100
24 %
ikon: foreign 117
95 %
Topp 3:
Ryssland
80
96 %
Storbritannien
8,0
60 %
Kazakhstan
5,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 1,8 milj. €
36 %
Genomsnittliga priser:
Natt
40,20 €
2,10 €
Rum
87,00 €
12,70 €
RevPAR
36,90 €
24,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 1 300
3 %
ikon: bed 5 300
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (januari)
ikon: room 0,42
31 %
ikon: bed 0,27
35 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -13,2 °C
8,4 °C
ikon: nederbörd 45 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

45 400 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 45 400 bäddnätter i Sotkamo (-32,6 %), av vilka 44 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 660 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 14 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 33 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (320 nights).

40 400 nights (-34,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 000 nights (-16,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,7 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sotkamo av det totala antalet bäddnätter var 6,7 % (+2,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,1 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

11 200 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 34 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,0 procent inhemska och 1,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sotkamo i genomsnitt 4,0 nätter (+0,47) och utländska besökare 5,6 nätter (-0,97).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro (januari)

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 1,8 miljoner euro (-1,0 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € -12,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 40 € -4,9 %
Revpar (Registrerade) 37 € -39,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 300 rum (+38)
5 300 bäddar (+174)

Rumsbeläggning 42,4 % (-19)
Osålda rum 740
Bädd beläggning 26,6 % (-14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sotkamo + nyckelord"

Google söker efter "sotkamo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Sotkamo-Vuokatti
Sotkamon kunta

sotkamo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående