Sotkamo
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Sotkamo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 94 300
10 %
ikon: finland 93 900
13 %
ikon: foreign 420
83 %
Topp 3:
Kanada
105
1 067 %
Norge
79
49 %
Estland
78
39 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 28 100
12 %
ikon: finland 28 000
16 %
ikon: foreign 100
89 %
Topp 3:
Nederländerna
16
83 %
Estland
14
72 %
Norge
11
39 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 2,0 milj.
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
21,30 €
12,10 €
Rum
59,80 €
27,00 €
RevPAR
47,30 €
12,40 €
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 10 %
Ryssland
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,2 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 50 mm
41 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent (juli)

Under juli 2020 registrerades 94 300 bäddnätter i Sotkamo (+10,0 %), av vilka 93 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 420 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med 83 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kanada (105 nights).

88 500 nights (+6,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 800 nights (+100,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 386 000 bed nights (-10,9 %) för inhemska besökare och 20 700 (-49,8 %) för utlänningar i Sotkamo, sammanlagt 406 000 (-14,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,7 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sotkamo av det totala antalet bäddnätter var 3,7 % (+1,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,9 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

28 100 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,6 procent inhemska och 0,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sotkamo i genomsnitt 3,4 nätter (-0,11) och utländska besökare 4,2 nätter (+1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 100 €
Revpar (Registrerade) 52 € 60 €
Bäddnatt (Registrerade) 43 € 43 €

Taxfree-försäljning -10,0 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 10 procent från föregående år.

(Ryssar -9,4 %, Kineser -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Sotkamo-Vuokatti
Sotkamon kunta

sotkamo logo

Navigera

föregående