Sotkamo
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2023

Sotkamo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 60 600
6 %
ikon: finland 53 500
8 %
ikon: foreign 7 100
19 %
ikon: star 16 100
3 %
ikon: finland 15 100
0 %
ikon: foreign 970
84 %
Genomsnittliga priser:
Natt
37,50 €
8,30 €
Rum
101,20 €
15,30 €
RevPAR
52,50 €
13,20 €
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 1 300
0 %
ikon: bed 5 600
0 %
ikon: temperatur -4,8 °C
4,2 °C
ikon: nederbörd 2 mm
46 mm

60 600 registrerade gästnätter (december 2022)

Under december 2022 upptecknades 60 600 registrerade gästnätter i Sotkamo (-5,9 %), var av 53 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 7 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 19 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sex procent i jämförelse med december förra året.

54 800 nights (-6,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 800 nights (+2,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 708 000 registrerade gästnätter (-3,4 %) för inhemska besökare och 34 700 (+48,2 %) för utländska besökare i Sotkamo, de vill säga sammanlagt 742 000 (-1,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,4 procent (december 2022)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sotkamo av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,4 % (-0,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 5,0 % och utländska gästnätter 1,0 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

16 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2022)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sotkamo i genomsnitt 3,5 nätter (-0,31) och utländska besökare 7,3 nätter (-4,0).

De inhemska dagsbesöken låg på 119 000 (december 2022)

I december 2022 registrerades 119 000 inhemska dagsbesök i Sotkamo. Registrerade nätter utav de inhemska besökarna motsvarade 64 100.

Mellan januari och december registrerades 1,5 miljoner inhemska dagsbesök i Sotkamo. Registrerade nätter av inhemska besökare var lika med 758 000.

Dagsbesök

Dagsbesök (Kajaani)

Dagsbesök (Vuokatti)

Dagsbesök per region

Dagsbesök per region (Kajaani)

Dagsbesök per region (Vuokatti)

Dagsbesökper stad

Dagsbesökper stad (Kajaani)

Dagsbesökper stad (Vuokatti)

Dagsbesök efter postnummer

Dagsbesök efter postnummer (Kajaani)

Dagsbesök efter postnummer (Vuokatti)

Kvällsbesök

Kvällsbesök (Kajaani)

Kvällsbesök (Vuokatti)

Kvällsbesök per region

Kvällsbesök per region (Kajaani)

Kvällsbesök per region (Vuokatti)

1 400 flygresenärer (december 2022, Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 400 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med sju procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 200 passagerare som avreste från flygplatsen (-13,4 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 600 (-10,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,3 miljoner euro (december 2022)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 2,3 miljoner euro (-680 000).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 33,4 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 2,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € -13,2 % 107 € 13,2 %
Revpar (Registrerade) 53 € -20,1 % 62 € 13,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 38 € -18,2 % 45 € 9,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2022)

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 300 rum (+2)
5 600 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 51,9 % (-4,5)
Osålda rum 630
Bädd beläggning 34,3 % (-2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Elisa, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland

Sotkamo-Vuokatti
Sotkamon kunta

sotkamo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående