Sotkamo
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Sotkamo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 66 000
7 %
ikon: finland 63 600
9 %
ikon: foreign 2 400
164 %
ikon: star 18 900
2 %
ikon: finland 18 300
1 %
ikon: foreign 510
703 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,00 €
9,60 €
Rum
98,40 €
12,50 €
RevPAR
63,30 €
9,20 €
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 1 300
2 %
ikon: bed 5 600
3 %
ikon: room 64 %
2 %
ikon: bed 39 %
3 %
ikon: temperatur 16,8 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 73 mm
34 mm

66 000 registrerade gästnätter (juni)

Under juni 2022 upptecknades 66 000 registrerade gästnätter i Sotkamo (-7,2 %), var av 63 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 164 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sju procent i jämförelse med juni förra året.

60 600 nights (-8,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 400 nights (+2,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 358 000 registrerade gästnätter (+2,1 %) för inhemska besökare och 17 600 (+56,4 %) för utländska besökare i Sotkamo, de vill säga sammanlagt 376 000 (+3,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,1 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sotkamo av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,1 % (-1,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,6 % och utländska gästnätter 0,7 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

18 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,3 procent inhemska och 2,7 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sotkamo i genomsnitt 3,5 nätter (-0,34) och utländska besökare 4,8 nätter (-9,7).

De inhemska dagsbesöken låg på 216 000

I juli 2022 registrerades 216 000 inhemska dagsbesök i Sotkamo. Registrerade nätter utav de inhemska besökarna motsvarade 111 000.

Mellan januari och juli registrerades 986 000 inhemska dagsbesök i Sotkamo. Registrerade nätter av inhemska besökare var lika med 493 000.

Dagsbesök

Dagsbesök (Kajaani)

Dagsbesök (Vuokatti)

Dagsbesök per region

Dagsbesök per region (Kajaani)

Dagsbesök per region (Vuokatti)

Dagsbesökper stad

Dagsbesökper stad (Kajaani)

Dagsbesökper stad (Vuokatti)

Dagsbesök efter postnummer

Dagsbesök efter postnummer (Kajaani)

Dagsbesök efter postnummer (Vuokatti)

Kvällsbesök

Kvällsbesök (Kajaani)

Kvällsbesök (Vuokatti)

Kvällsbesök per region

Kvällsbesök per region (Kajaani)

Kvällsbesök per region (Vuokatti)

1 200 flygresenärer (Kajaani)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 200 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 46 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 300 passagerare som avreste från flygplatsen (+67,1 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 600 (+56,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kajaani)

Ankommande passagerare från (Kajaani)

Passagerare på transfers från (Kajaani)

Avresande passagerare från (Kajaani)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner euro (juni)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 3,0 miljoner euro (+449 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 17,6 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 3,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € 14,6 % 110 € 23,6 %
Revpar (Registrerade) 63 € 16,9 % 67 € 34,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 46 € 26,4 % 47 € 17,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 300 rum (-26)
5 600 bäddar (-200)

Rumsbeläggning 64,3 % (+1,3)
Osålda rum 460
Bädd beläggning 38,9 % (-1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (mars)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i mars var 6,73/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Elisa, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Sotkamo-Vuokatti
Sotkamon kunta

sotkamo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående