Södra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Södra Karelen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 33 400
31 %
ikon: finland 31 000
1 %
ikon: foreign 2 500
86 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 15 900
43 %
ikon: finland 15 300
14 %
ikon: foreign 570
94 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 1,6 milj. €
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,00 €
0,60 €
Rum
81,60 €
11,80 €
RevPAR
30,00 €
10,80 €
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (november)
ikon: foreign 1,3 milj. €
94 %
Dagbesökare
1,0 milj. €
Övernattande Besökare
247 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,6 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 35 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

33 400 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 33 400 bäddnätter i Södra Karelen (-30,6 %), av vilka 31 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 86 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 31 procent jämfört med förra årets november.

21 800 nights (-36,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 600 nights (-14,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 424 000 bäddnätter (-12,7 %) för inhemska besökare och 64 900 (-70,4 %) för utlänningar i Södra Karelen, sammanlagt 489 000 (-30,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,1 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Karelen av det totala antalet bäddnätter var 4,1 % (+1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,3 % och utländska bäddnätter 2,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

15 900 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,4 procent inhemska och 3,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Karelen i genomsnitt 2,0 nätter (+0,31) och utländska besökare 4,4 nätter (+2,6).

Färjeankomster från olika hamnar

25 000 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 25 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 400 (-92,3 %)
  • Nuijamaa: 6 800 (-94,5 %)
  • Imatra: 3 500 (-94,3 %)
  • Niirala: 5 300 (-79,2 %)
  • Vartius: 1 900 (-81,5 %)
  • Kuusamo: 111 (-85,0 %)
  • Salla: 54 (-98,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 35 (-98,9 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 670 visumansökningar till Finland av ryssar. 48,7 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (november)

Antalet utländska besökare i november var 7 800 (-94,3 %). Av dem var 6 500 på en dagstur och 1 200 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och november var 458 000 (-67,5 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Södra Karelen i november var 1,3 miljoner euro (165 per visitor). Övernattande besökare spenderade 247 000 euro och dagbesökare 1,0 miljoner euro. Mellan januari och november var konsumtion 74,9 miljoner euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 105 € 98 €
Bäddnatt (Registrerade) 48 € 46 €
Revpar (Registrerade) 39 € 48 €

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "south karelia + nyckelord"

Google söker efter "south karelia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

goSaimaa Oy
Vallikatu 2, 53900 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560, info@gosaimaa.com, gosaimaa.com

south-karelia logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående