Södra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Södra Karelen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 57 100
37 %
ikon: finland 52 500
7 %
ikon: foreign 4 600
86 %
Topp 3:
Thailand
1 400
39 %
Lettland
250
450 %
Estland
250
53 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 30 600
35 %
ikon: finland 28 800
8 %
ikon: foreign 1 800
89 %
Topp 3:
Thailand
250
451 %
Tyskland
158
73 %
Italien
130
81 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj.
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,70 €
3,30 €
Rum
93,10 €
5,20 €
RevPAR
43,40 €
14,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 34
13 %
ikon: room 2 000
12 %
ikon: bed 5 600
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,9 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 42 mm
3 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

57 100 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 57 100 bäddnätter i Södra Karelen (-36,7 %), av vilka 52 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 86 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 37 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Thailand (1 400 nights).

45 600 nights (-38,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 500 nights (-28,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 298 000 bed nights (-19,3 %) för inhemska besökare och 56 700 (-66,2 %) för utlänningar i Södra Karelen, sammanlagt 355 000 (-34,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Karelen av det totala antalet bäddnätter var 3,4 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,5 % och utländska bäddnätter 3,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

30 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 35 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,2 procent inhemska och 5,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Karelen i genomsnitt 1,8 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,52).

Färjeankomster från olika hamnar

24 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 24 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 7 000 (-93,3 %)
  • Nuijamaa: 6 600 (-95,3 %)
  • Imatra: 2 900 (-95,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 5 300 (-80,8 %)
  • Vartius: 1 700 (-81,8 %)
  • Kuusamo: 61 (-89,1 %)
  • Salla: 88 (-96,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-99,1 %)

Ryska visumansökningar ökade med 29 procent (februari)

Det gjordes totalt 51 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 83,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 3,1 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 3,1 miljoner euro (-1,3 miljoner). Andelen från Airbnb och HomeAway var 15,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,6 miljoner euro (-1,2 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 487 000 euro (-64 700).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 18,4 miljoner euro och den minskade med 8,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 173 € 35,2 %  161 € 33,5 % 
Adr (Registrerade) 93 € -5,3 % 97 € -1,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 88 € 13,2 %  73 € 20,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 46 € 7,7 % 44 € -1,7 %
Revpar (Registrerade) 43 € -25,5 %  37 € -26,0 % 

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

34 inkvarteringsanläggningar (-5)
2 000 rum (-270)
5 600 bäddar (-670)

Rumsbeläggning 46,6 % (-13)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 30,5 % (-14)

Airbnb och HomeAway

310 inkvarteringsanläggningar (-33)
280 lägenheter (-26)
620 rum (-80)

Lägenhetsbeläggning 51,4 % (-9,6)
Osålda lägenheter 135

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

goSaimaa Oy
F.O. Virtasen katu 6, 55100 Imatra
+358 (0) 207 120 560, info@gosaimaa.com, gosaimaa.com

south-karelia logo

Navigera

föregående