Södra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Södra Karelen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 36 900
10 %
ikon: finland 35 200
14 %
ikon: foreign 1 700
33 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 19 500
22 %
ikon: finland 18 700
22 %
ikon: foreign 780
38 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 1,9 milj. €
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,50 €
1,30 €
Rum
85,60 €
3,80 €
RevPAR
34,00 €
1,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 32
3 %
ikon: room 1 900
1 %
ikon: bed 5 300
0 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (november)
ikon: finland 7,1 milj. €
22 %
ikon: foreign 1,8 milj. €
38 %
Dagbesökare
1,4 milj. €
Övernattande Besökare
342 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -9,2 °C
7,6 °C
ikon: nederbörd 16 mm
19 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent (november)

Under november 2021 upptecknades 36 900 registrerade bäddnätter i Södra Karelen (+10,2 %), av vilka 35 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 14 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 33 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets november.

25 700 nights (+17,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 200 nights (-3,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 479 000 registrerade bäddnätter (+12,4 %) för inhemska besökare och 16 300 (-74,9 %) för utlänningar i Södra Karelen, sammanlagt 496 000 (+0,9 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,6 procent (november)

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade bäddnätter (+70,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+52,8 %) nyttjades av nationella besökare och 279 000 nätter (+221,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Karelen av det totala antalet registrerade bäddnätter var 2,6 % (-1,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,2 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

19 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 22 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,0 procent inhemska och 4,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Karelen i genomsnitt 1,9 nätter (-0,14) och utländska besökare 2,1 nätter (-2,2).

1 300 flygresenärer (november, Villmanstrand)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 300 passagerare.

Dessutom registrerades 1 100 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1 100.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Villmanstrand)

Ankommande passagerare från (Villmanstrand)

Passagerare på transfers från (Villmanstrand)

Avresande passagerare från (Villmanstrand)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 52 procent

Totalt 37 900 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 70,9 procent.

  • Vaalimaa: 10 300 (+61,0 %)
  • Nuijamaa: 12 800 (+86,2 %)
  • Imatra: 2 600 (-25,5 %)
  • Vainikkala (tåg): 1 200
  • Niirala: 8 800 (+66,1 %)
  • Vartius: 2 500 (+35,6 %)
  • Kuusamo: 89 (-19,8 %)
  • Salla: 197 (+264,8 %)
  • Raja-Jooseppi: 81 (+131,4 %)

Ryska visumansökningar ökade med 1 300 procent

Det gjordes totalt 9 300 visumansökningar till Finland av ryssar. 79,7 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (november)

Antalet utländska besökare i november var 10 700 (+38,0 %). Av dem var 9 000 på en dagstur och 1 700 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och november var 79 700 (-82,6 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Södra Karelen i november var 1,8 miljoner euro (165 per visitor). Övernattande besökare spenderade 342 000 euro och dagbesökare 1,4 miljoner euro. Mellan januari och november var konsumtion 13,2 miljoner euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 133 € -26,5 % 153 € -9,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 44 € -32,3 % 63 € -15,0 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

230 inkvarteringsanläggningar (-58)
210 lägenheter (-50)
460 rum (-160)

Lägenhetsbeläggning 33,4 % (-2,3)
Osålda lägenheter 139

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "south karelia + nyckelord"

Google söker efter "south karelia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Lappeenranta Flygplats, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

goSaimaa Oy
Kauppakatu 40, 53100 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560 , info@gosaimaa.com , gosaimaa.com

south-karelia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående