Södra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2022

Södra Karelen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 62 200
2 %
ikon: finland 58 800
1 %
ikon: foreign 3 400
111 %
ikon: star 29 600
1 %
ikon: finland 28 200
1 %
ikon: foreign 1 300
70 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,60 €
11,00 €
Rum
106,80 €
5,50 €
RevPAR
68,20 €
17,20 €
ikon: establishment 31
3 %
ikon: room 1 800
5 %
ikon: bed 5 100
4 %
ikon: temperatur 0,9 °C
0,0 °C
ikon: nederbörd 38 mm
8 mm
ikon: Instagram följare 16
3 %
ikon: Twitter följare -5,0

Registrerade gästnätter ökade med två procent (Oktober)

Under oktober 2022 upptecknades 62 200 registrerade gästnätter i Södra Karelen (+2,3 %), var av 58 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 111 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med två procent i jämförelse med oktober förra året.

41 800 nights (-11,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 20 400 nights (+50,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 473 000 registrerade gästnätter (+6,5 %) för inhemska besökare och 46 900 (+220,5 %) för utländska besökare i Södra Karelen, de vill säga sammanlagt 520 000 (+13,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,7 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Karelen av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 4,3 % och utländska gästnätter 1,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

29 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Karelen i genomsnitt 2,1 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,49).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 200 flygresenärer (Villmanstrand)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 200 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med fyra procent.

Dessutom registrerades 730 passagerare som avreste från flygplatsen (-35,5 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 1 900 (+70,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Villmanstrand)

Ankommande passagerare från (Villmanstrand)

Passagerare på transfers från (Villmanstrand)

Avresande passagerare från (Villmanstrand)

Färjeankomster från olika hamnar

30 600 Ryska resenärer via den östra gränsen (Oktober)

Totalt 30 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 16 400 (+39,5 %)
  • Nuijamaa: 5 600 (-54,8 %)
  • Imatra: 2 500 (-16,0 %)
  • Niirala: 4 200 (-48,5 %)
  • Vartius: 1 500 (-44,6 %)
  • Kuusamo: 20 (-61,5 %)
  • Salla: 220 (+4,8 %)
  • Raja-Jooseppi: 91 (+15,2 %)

Försäljning av inkvartering 3,9 miljoner euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under oktober var 3,9 miljoner euro (+885 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 9,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 3,6 miljoner euro (+747 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 359 000 euro (+138 000).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 29,4 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 4,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 151 € 9,3 % 145 € -7,2 %
Adr (Registrerade) 107 € 5,5 % 101 € 1,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 69 € 44,2 % 69 € 3,1 %
Revpar (Registrerade) 68 € 33,7 % 51 € 26,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € 23,6 % 50 € 5,9 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 800 rum (-98)
5 100 bäddar (-190)

Rumsbeläggning 63,9 % (+13)
Osålda rum 640
Bädd beläggning 39,0 % (+2,6)

Airbnb och Vrbo

270 inkvarteringsanläggningar (+40)
240 lägenheter (+24)
560 rum (+100)

Lägenhetsbeläggning 45,8 % (+11)
Osålda lägenheter 129

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Lappeenranta Flygplats, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

goSaimaa Oy
Kauppakatu 40, 53100 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560 , info@gosaimaa.com , gosaimaa.com

south-karelia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående