Södra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Södra Karelen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 31 300
41 %
ikon: finland 30 500
21 %
ikon: foreign 830
94 %
Topp 3:
Polen
400
1 700 %
Estland
121
33 %
Sverige
75
36 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 14 000
53 %
ikon: finland 13 800
34 %
ikon: foreign 210
98 %
Topp 3:
Polen
60
567 %
Ryssland
47
99 %
Estland
35
26 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 1,4 milj. €
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,40 €
1,00 €
Rum
92,00 €
9,70 €
RevPAR
29,70 €
17,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 31
6 %
ikon: room 1 800
3 %
ikon: bed 5 200
2 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (februari)
ikon: foreign 704 000 €
98 %
Dagbesökare
618 000 €
Övernattande Besökare
85 800 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,8 °C
3,1 °C
ikon: nederbörd 20 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

31 300 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 31 300 bäddnätter i Södra Karelen (-41,4 %), av vilka 30 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 830 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 94 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 41 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (400 nights).

25 600 nights (-41,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 700 nights (-41,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 49 700 bäddnätter (-18,3 %) för inhemska besökare och 1 400 (-96,7 %) för utlänningar i Södra Karelen, sammanlagt 51 100 (-50,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,5 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Karelen av det totala antalet bäddnätter var 3,5 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,6 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

14 000 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 53 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,5 procent inhemska och 1,5 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Karelen i genomsnitt 2,2 nätter (+0,36) och utländska besökare 3,9 nätter (+2,2).

Färjeankomster från olika hamnar

22 700 Ryska resenärer via den östra gränsen (februari)

Totalt 22 700 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 5 900 (-90,3 %)
  • Nuijamaa: 6 500 (-94,0 %)
  • Imatra: 3 100 (-93,7 %)
  • Niirala: 4 400 (-79,3 %)
  • Vartius: 1 600 (-79,8 %)
  • Kuusamo: 103 (-83,1 %)
  • Salla: 33 (-98,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 17 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 97 procent

Det gjordes totalt 940 visumansökningar till Finland av ryssar. 38,0 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (februari)

Antalet utländska besökare i februari var 4 300 (-97,5 %). Av dem var 3 900 på en dagstur och 420 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och februari var 6 200 (-98,2 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Södra Karelen i februari var 704 000 euro (162 per visitor). Övernattande besökare spenderade 85 800 euro och dagbesökare 618 000 euro. Mellan januari och februari var konsumtion 1,0 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro (februari)

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 1,4 miljoner euro (-1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 2,3 miljoner euro och den minskade med 2,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2021
Antal
Förändring jan-februari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € -9,5 % 89 € -15,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € -2,3 % 45 € -7,1 %
Revpar (Registrerade) 30 € -37,0 % 24 € -48,2 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (februari)

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 800 rum (-59)
5 200 bäddar (-113)

Rumsbeläggning 32,3 % (-14)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 21,6 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "south karelia + nyckelord"

Google söker efter "south karelia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

goSaimaa Oy
Vallikatu 2, 53900 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560 , info@gosaimaa.com , gosaimaa.com

south-karelia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående