Södra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Södra Karelen: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 45 700
82 %
ikon: finland 42 400
74 %
ikon: foreign 3 300
377 %
Topp 3:
Estland
340
81 %
Ryssland
310
345 %
Lettland
250
4 083 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 22 300
83 %
ikon: finland 21 100
78 %
ikon: foreign 1 200
272 %
Topp 3:
Ryssland
188
327 %
Sverige
103
296 %
Frankrike
101
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,4 mn €
89 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,00 €
1,90 €
Rum
93,60 €
1,50 €
RevPAR
47,50 €
22,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 31
3 %
ikon: room 1 800
1 %
ikon: bed 5 300
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 51 %
88 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,6 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 15 mm
80 mm

Registrerade gästnätter ökade med 82 procent

Under maj 2022 upptecknades 45 700 registrerade gästnätter i Södra Karelen (+82,5 %), var av 42 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 74 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 380 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 82 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Estland (340 nights).

26 900 nights (+56,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 18 800 nights (+140,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 182 000 registrerade gästnätter (+71,7 %) för inhemska besökare och 10 500 (+226,4 %) för utländska besökare i Södra Karelen, de vill säga sammanlagt 193 000 (+76,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+82,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+58,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 323 000 nätter (+350,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Karelen av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,9 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,5 % och utländska gästnätter 1,0 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

22 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 83 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Karelen i genomsnitt 2,0 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,59).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 400 flygresenärer (Villmanstrand)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 400 passagerare.

Dessutom registrerades 1 300 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 700.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Villmanstrand)

Ankommande passagerare från (Villmanstrand)

Passagerare på transfers från (Villmanstrand)

Avresande passagerare från (Villmanstrand)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 36 procent

Totalt 32 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 76,2 procent.

  • Vaalimaa: 15 300 (+117,0 %)
  • Nuijamaa: 9 300 (+27,1 %)
  • Imatra: 370 (-88,8 %)
  • Vainikkala (tåg): 5,0 (-75,0 %)
  • Niirala: 5 700 (+29,0 %)
  • Vartius: 1 900 (+59,0 %)
  • Kuusamo: 8,0 (+100,0 %)
  • Salla: 175 (+243,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 63 (+152,0 %)

Ryska visumansökningar ökade med 920 procent (april)

Det gjordes totalt 11 200 visumansökningar till Finland av ryssar. 84,0 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 2,8 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under maj var 2,8 miljoner euro (+1,2 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 12,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,4 miljoner euro (+1,1 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 333 000 euro (+34 700).

Totalt försäljningen för januari-maj var 10,4 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 3,9 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 151 € -19,7 % 143 € -16,1 %
Adr (Registrerade) 94 € 1,7 % 92 € 1,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 67 € 6,3 % 52 € -12,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 53 € 3,8 % 49 € -1,9 %
Revpar (Registrerade) 47 € 91,6 % 36 € 66,3 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 800 rum (+16)
5 300 bäddar (+33)

Rumsbeläggning 50,7 % (+24)
Osålda rum 910

Airbnb och Vrbo

290 inkvarteringsanläggningar (-2)
250 lägenheter (-7)
590 rum (-15)

Lägenhetsbeläggning 44,4 % (+11)
Osålda lägenheter 141

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Lappeenranta Flygplats, Statistik Finland, Tak Research

goSaimaa Oy
Kauppakatu 40, 53100 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560 , info@gosaimaa.com , gosaimaa.com

south-karelia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående