Södra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Södra Karelen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 60 800
12 %
ikon: finland 59 200
15 %
ikon: foreign 1 600
38 %
ikon: star 29 300
19 %
ikon: finland 28 500
20 %
ikon: foreign 780
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,60 €
1,70 €
Rum
101,20 €
8,40 €
RevPAR
51,00 €
8,10 €
ikon: establishment 32
3 %
ikon: room 1 900
0 %
ikon: bed 5 300
1 %
ikon: temperatur 6,9 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 60 mm
10 mm

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent

Under oktober 2021 upptecknades 60 800 registrerade gästnätter i Södra Karelen (+12,0 %), var av 59 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 38 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med oktober förra året.

47 300 nights (+14,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 13 600 nights (+3,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 444 000 registrerade gästnätter (+12,3 %) för inhemska besökare och 14 600 (-76,6 %) för utländska besökare i Södra Karelen, de vill säga sammanlagt 459 000 (+0,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,7 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+47,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,5 miljoner nätter (+39,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Karelen av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,7 % (-1,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 4,1 % och utländska gästnätter 0,8 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

29 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 19 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,3 procent inhemska och 2,7 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Karelen i genomsnitt 2,1 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,0 nätter (-1,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 200 flygresenärer (Villmanstrand)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 200 passagerare.

Dessutom registrerades 1 200 passagerare som avreste från flygplatsen (+61 450,0 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 1 200 (+61 450,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Villmanstrand)

Ankommande passagerare från (Villmanstrand)

Passagerare på transfers från (Villmanstrand)

Avresande passagerare från (Villmanstrand)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 53 procent

Totalt 39 300 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 11 800 (+63,5 %)
  • Nuijamaa: 12 400 (+88,1 %)
  • Imatra: 3 000 (-12,5 %)
  • Niirala: 8 100 (+53,9 %)
  • Vartius: 2 700 (+36,6 %)
  • Kuusamo: 52 (-11,9 %)
  • Salla: 210 (+383,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 79 (+119,4 %)

Försäljning av inkvartering 3,1 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under oktober var 3,1 miljoner euro (+151 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 7,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,8 miljoner euro (+394 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 219 000 euro (-243 000).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 24,8 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 317 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 137 € -33,9 % 156 € -5,2 %
Adr (Registrerade) 101 € 9,1 % 99 € 4,6 %
Revpar (Registrerade) 51 € 18,8 % 41 € 7,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 47 € -50,8 % 67 € -9,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € 3,7 % 47 € 4,6 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

32 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 900 rum (-8)
5 300 bäddar (-71)

Rumsbeläggning 50,4 % (+4,1)
Osålda rum 930
Bädd beläggning 36,4 % (+4,6)

Airbnb och Vrbo

230 inkvarteringsanläggningar (-67)
220 lägenheter (-49)
460 rum (-137)

Lägenhetsbeläggning 34,7 % (-12)
Osålda lägenheter 140

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Lappeenranta Flygplats, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

goSaimaa Oy
Kauppakatu 40, 53100 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560 , info@gosaimaa.com , gosaimaa.com

south-karelia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa