Södra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Södra Karelen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 24 700
25 %
ikon: finland 23 700
23 %
ikon: foreign 1 000
71 %
ikon: star 11 700
20 %
ikon: finland 11 200
17 %
ikon: foreign 500
218 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,60 €
2,70 €
Rum
89,50 €
4,70 €
RevPAR
22,70 €
4,70 €
ikon: establishment 31
3 %
ikon: room 1 800
1 %
ikon: bed 5 100
0 %
ikon: temperatur -6,0 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 56 mm
17 mm

Registrerade gästnätter ökade med 25 procent

Under januari 2022 upptecknades 24 700 registrerade gästnätter i Södra Karelen (+24,6 %), var av 23 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 23 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 71 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 25 procent i jämförelse med januari förra året.

18 900 nights (+22,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 800 nights (+31,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,4 procent

Sammanlagt 1,0 miljoner registrerade gästnätter (+50,7 %) registrerades i hela landet, var av 690 000 nätter (+9,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 342 000 nätter (+558,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Karelen av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,4 % (-0,5 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,4 % och utländska gästnätter 0,3 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

11 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 20 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Karelen i genomsnitt 2,1 nätter (+0,11) och utländska besökare 2,0 nätter (-1,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 100 flygresenärer (Villmanstrand)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 100 passagerare.

Dessutom registrerades 1 200 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 200.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Villmanstrand)

Ankommande passagerare från (Villmanstrand)

Passagerare på transfers från (Villmanstrand)

Avresande passagerare från (Villmanstrand)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 47 procent

Totalt 34 500 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 74,3 procent.

  • Vaalimaa: 10 100 (+48,4 %)
  • Nuijamaa: 11 100 (+81,8 %)
  • Imatra: 2 600 (-22,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 2 000
  • Niirala: 7 500 (+59,8 %)
  • Vartius: 2 400 (+46,1 %)
  • Kuusamo: 137 (+55,7 %)
  • Salla: 230 (+175,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 89 (+187,1 %)

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under januari var 1,4 miljoner euro (+321 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 12,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,2 miljoner euro (+296 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 171 000 euro (+24 900).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 132 € 5,3 %
Adr (Registrerade) 89 € 5,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 50 € 5,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 42 € 7,1 %
Revpar (Registrerade) 23 € 25,9 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 800 rum (-15)
5 100 bäddar (-15)

Rumsbeläggning 25,4 % (+4,1)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 15,3 % (+2,6)

Airbnb och Vrbo

230 inkvarteringsanläggningar (-42)
200 lägenheter (-34)
460 rum (-78)

Lägenhetsbeläggning 31,5 % (-0,87)
Osålda lägenheter 137

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Lappeenranta Flygplats, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

goSaimaa Oy
Kauppakatu 40, 53100 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560 , info@gosaimaa.com , gosaimaa.com

south-karelia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa