Södra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Södra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 87 200
2 %
ikon: finland 80 600
2 %
ikon: foreign 6 700
127 %
Topp 3:
Thailand
1 300
14 189 %
Sverige
840
69 %
Estland
550
51 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 49 500
3 %
ikon: finland 47 600
2 %
ikon: foreign 1 900
55 %
Topp 3:
Sverige
300
37 %
Thailand
240
2 522 %
Tyskland
200
47 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,7 milj.
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
41,90 €
1,40 €
Rum
87,10 €
1,50 €
RevPAR
43,60 €
1,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 52
2 %
ikon: room 2 100
1 %
ikon: bed 5 000
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,2 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 34 mm
41 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under augusti 2019 registrerades 87 200 bäddnätter i Södra Österbotten (+2,2 %), av vilka 80 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 127 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Thailand (1 300 nights).

66 700 nights (-3,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 20 500 nights (+27,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 522 000 bed nights (+0,8 %) för inhemska besökare och 25 700 (+21,1 %) för utlänningar i Södra Österbotten, sammanlagt 548 000 (+1,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,6 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 3,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,0 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

49 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,1 procent inhemska och 3,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Österbotten i genomsnitt 1,7 nätter (-0,07) och utländska besökare 3,5 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,7 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 3,7 miljoner euro (+199 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 22,9 miljoner euro och den ökade med 667 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € 1,7 % 87 € 3,1 %
Revpar (Registrerade) 44 € 4,0 % 39 € 2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 42 € 3,5 % 42 € 1,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

52 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 100 rum (+26)
5 000 bäddar (+60)

Rumsbeläggning 50,0 % (+1,1)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 40,9 % (+0,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa