Södra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Södra Österbotten: Turismen i ett nötskal

ikon: star 58 800
34 %
ikon: finland 57 100
46 %
ikon: foreign 1 700
66 %
ikon: star 31 600
38 %
ikon: finland 31 300
39 %
ikon: foreign 330
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
41,00 €
3,50 €
Rum
85,50 €
1,10 €
RevPAR
36,70 €
7,00 €
ikon: establishment 49
9 %
ikon: room 1 900
3 %
ikon: bed 4 400
0 %
ikon: room 43 %
25 %
ikon: bed 36 %
32 %
ikon: temperatur 6,5 °C
0,0 °C
ikon: nederbörd 105 mm
21 mm

Registrerade gästnätter ökade med 34 procent

Under oktober 2021 upptecknades 58 800 registrerade gästnätter i Södra Österbotten (+33,8 %), var av 57 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 46 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 66 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 34 procent i jämförelse med oktober förra året.

45 800 nights (+50,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 13 000 nights (-3,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 673 000 registrerade gästnätter (+27,2 %) för inhemska besökare och 21 200 (+2,8 %) för utländska besökare i Södra Österbotten, de vill säga sammanlagt 694 000 (+26,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,5 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+47,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,5 miljoner nätter (+39,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Österbotten av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,5 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,9 % och utländska gästnätter 0,8 %.

31 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 38 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,9 procent inhemska och 1,1 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Österbotten i genomsnitt 1,8 nätter (+0,09) och utländska besökare 5,0 nätter (-8,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 2,4 miljoner euro (+453 000).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 25,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 4,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € -1,3 % 87 € -3,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 41 € -7,9 % 36 € -5,0 %
Revpar (Registrerade) 37 € 23,8 % 35 € 8,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

49 inkvarteringsanläggningar (+4)
1 900 rum (+47)
4 400 bäddar (+21)

Rumsbeläggning 42,9 % (+8,7)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 36,1 % (+8,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa