Södra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Södra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 42 000
7 %
ikon: finland 39 900
8 %
ikon: foreign 2 100
9 %
Topp 3:
Estland
320
3 %
Frankrike
280
163 %
Sverige
187
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 26 400
13 %
ikon: finland 25 700
14 %
ikon: foreign 690
10 %
Topp 3:
Sverige
110
15 %
Estland
103
23 %
Tyskland
59
13 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. €
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,40 €
3,00 €
Rum
81,30 €
2,70 €
RevPAR
38,60 €
9,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 44
0 %
ikon: room 1 800
12 %
ikon: bed 4 100
20 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,3 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 77 mm
52 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under november 2019 registrerades 42 000 bäddnätter i Södra Österbotten (+7,3 %), av vilka 39 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (320 nights).

25 400 nights (+9,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 16 600 nights (+3,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 659 000 bäddnätter (+1,6 %) för inhemska besökare och 44 000 (+40,8 %) för utlänningar i Södra Österbotten, sammanlagt 703 000 (+3,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,7 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 2,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,6 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

26 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Österbotten i genomsnitt 1,6 nätter (-0,09) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 2,2 miljoner euro (+266 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 30,3 miljoner euro och den ökade med 1,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 81 € 3,5 % 85 € 2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € 6,0 % 43 € 2,1 %
Revpar (Registrerade) 39 € 32,5 %  39 € 7,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

44 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 800 rum (-260)
4 100 bäddar (-1 000)

Rumsbeläggning 47,5 % (+10)
Osålda rum 960
Bädd beläggning 33,0 % (+9,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "south ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "south ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa