Södra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Södra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 34 200
29 %
ikon: finland 32 100
31 %
ikon: foreign 2 200
2 %
Topp 3:
Ryssland
780
49 %
Estland
340
217 %
Tyskland
250
98 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 20 100
13 %
ikon: finland 19 300
15 %
ikon: foreign 720
22 %
Topp 3:
Ryssland
260
6 %
Estland
78
53 %
Sverige
65
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj. €
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,20 €
6,90 €
Rum
86,20 €
1,10 €
RevPAR
30,30 €
0,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 45
2 %
ikon: room 1 800
7 %
ikon: bed 4 200
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,35
4 %
ikon: bed 0,26
12 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,4 °C
8,8 °C
ikon: nederbörd 51 mm
28 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 29 procent

Under januari 2020 registrerades 34 200 bäddnätter i Södra Österbotten (+28,6 %), av vilka 32 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 31 procent och utländska bäddnätter ökade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 29 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (780 nights).

22 300 nights (+45,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 12 000 nights (+5,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 2,0 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

20 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,4 procent inhemska och 3,6 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Österbotten i genomsnitt 1,7 nätter (+0,2) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,72).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 1,8 miljoner euro (+205 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € -1,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 51 € -11,9 %
Revpar (Registrerade) 30 € 2,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

45 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 800 rum (+116)
4 200 bäddar (+184)

Rumsbeläggning 35,2 % (+1,3)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 25,7 % (+2,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "south ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "south ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa