Södra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Södra Österbotten: Turismen i ett nötskal

ikon: star 221 000
25 %
ikon: finland 219 000
25 %
ikon: foreign 2 000
37 %
ikon: star 128 000
16 %
ikon: finland 127 000
16 %
ikon: foreign 660
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
32,10 €
1,30 €
Rum
99,40 €
4,40 €
RevPAR
71,40 €
16,90 €
ikon: establishment 53
0 %
ikon: room 2 200
3 %
ikon: bed 5 300
3 %
ikon: room 72 %
25 %
ikon: bed 74 %
23 %
ikon: temperatur 19,3 °C
4,3 °C
ikon: nederbörd 32 mm
71 mm

Registrerade gästnätter ökade med 25 procent

Under juli 2021 upptecknades 221 000 registrerade gästnätter i Södra Österbotten (+25,2 %), var av 219 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 25 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 37 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 25 procent i jämförelse med juli förra året.

207 000 nights (+26,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 14 600 nights (+13,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 456 000 registrerade gästnätter (+28,4 %) för inhemska besökare och 8 800 (+8,5 %) för utländska besökare i Södra Österbotten, de vill säga sammanlagt 465 000 (+27,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,6 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+30,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+30,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 185 000 nätter (+30,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Österbotten av det totala antalet registrerade gästnätter var 6,6 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 6,9 % och utländska gästnätter 1,1 %.

128 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,5 procent inhemska och 0,5 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Österbotten i genomsnitt 1,7 nätter (+0,12) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,26).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,1 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 7,1 miljoner euro (+1,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 16,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 2,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 99 € 4,6 % 86 € -5,1 %
Revpar (Registrerade) 71 € 30,9 % 33 € 2,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 32 € 4,3 % 35 € -5,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

53 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 200 rum (+58)
5 300 bäddar (+158)

Rumsbeläggning 71,8 % (+14)
Osålda rum 620
Bädd beläggning 74,2 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa