Södra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Södra Österbotten: Turismen i ett nötskal

ikon: star 52 800
29 %
ikon: finland 50 900
28 %
ikon: foreign 1 900
68 %
ikon: star 27 600
27 %
ikon: finland 27 100
25 %
ikon: foreign 590
281 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,50 €
6,70 €
Rum
82,30 €
5,50 €
RevPAR
35,80 €
13,10 €
ikon: establishment 50
0 %
ikon: room 1 900
1 %
ikon: bed 4 700
1 %
ikon: room 44 %
47 %
ikon: bed 30 %
46 %

Registrerade gästnätter ökade med 29 procent

Under maj 2022 upptecknades 52 800 registrerade gästnätter i Södra Österbotten (+28,7 %), var av 50 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 28 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 68 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 29 procent i jämförelse med maj förra året.

36 000 nights (+11,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 16 800 nights (+93,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 175 000 registrerade gästnätter (+30,8 %) för inhemska besökare och 9 100 (+121,9 %) för utländska besökare i Södra Österbotten, de vill säga sammanlagt 184 000 (+33,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,4 procent

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (+82,1 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+57,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 319 000 nätter (+345,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Österbotten av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,4 % (-1,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 4,1 % och utländska gästnätter 0,6 %.

27 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 27 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,9 procent inhemska och 2,1 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Österbotten i genomsnitt 1,9 nätter (+0,04) och utländska besökare 3,2 nätter (-4,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 2,5 miljoner euro (+823 000).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 8,6 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 3,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 82 € 7,1 % 80 € 7,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 46 € 16,8 % 47 € 17,3 %
Revpar (Registrerade) 36 € 57,9 % 29 € 41,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

50 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 900 rum (-21)
4 700 bäddar (+25)

Rumsbeläggning 43,5 % (+14)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 30,0 % (+9,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa