Södra Savolax
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Södra Savonien: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 33 200
2 %
ikon: finland 22 000
3 %
ikon: foreign 11 100
1 %
Topp 3:
Ryssland
8 800
14 %
Tyskland
670
10 %
Estland
430
57 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 200
12 %
ikon: finland 14 600
13 %
ikon: foreign 3 600
7 %
Topp 3:
Ryssland
2 900
18 %
Tyskland
119
9 %
Estland
89
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj. €
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,90 €
3,30 €
Rum
97,20 €
12,70 €
RevPAR
33,20 €
5,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 70
4 %
ikon: room 1 800
0 %
ikon: bed 5 400
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,34
3 %
ikon: bed 0,21
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,4 °C
9,6 °C
ikon: nederbörd 44 mm
16 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

33 200 registrerade bäddnätter

Under januari 2020 registrerades 33 200 bäddnätter i Södra Savonien (-2,3 %), av vilka 22 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 11 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (8 800 nights).

18 400 nights (-3,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 14 800 nights (-1,2 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Savonien av det totala antalet bäddnätter var 2,0 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,3 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

18 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,2 procent inhemska och 19,8 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Savonien i genomsnitt 1,5 nätter (-0,25) och utländska besökare 3,1 nätter (-0,24).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 25 procent

Totalt 291 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,8 procent.

  • Vaalimaa: 85 500 (+21,9 %)
  • Nuijamaa: 106 000 (+30,6 %)
  • Imatra: 55 800 (+29,3 %)
  • Vainikkala (tåg): 19 600 (+30,1 %)
  • Niirala: 25 700 (+20,4 %)
  • Vartius: 9 200 (+3,5 %)
  • Kuusamo: 720 (+11,7 %)
  • Salla: 4 000 (+14,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 000 (+5,6 %)

Ryska visumansökningar ökade med nio procent

Det gjordes totalt 37 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,1 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 1,8 miljoner euro (+71 800).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € 15,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 53 € 6,7 %
Revpar (Registrerade) 33 € 18,5 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

70 inkvarteringsanläggningar (+3)
1 800 rum (+4)
5 400 bäddar (+200)

Rumsbeläggning 34,2 % (+1,0)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 21,0 % (-1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "south savonia + nyckelord"

Google söker efter "south savonia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa