Södra Savolax
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Södra Savonien: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 36 400
5 %
ikon: finland 31 800
9 %
ikon: foreign 4 600
13 %
Topp 3:
Ryssland
2 700
1 %
Estland
860
26 %
Lettland
168
41 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 22 100
11 %
ikon: finland 20 100
12 %
ikon: foreign 2 000
0 %
Topp 3:
Ryssland
1 500
11 %
Estland
112
4 %
Sverige
70
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. €
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,50 €
12,10 €
Rum
97,10 €
22,50 €
RevPAR
37,50 €
9,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 72
1 %
ikon: room 2 000
0 %
ikon: bed 5 400
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,3 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 55 mm
35 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under november 2019 registrerades 36 400 bäddnätter i Södra Savonien (+5,4 %), av vilka 31 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (2 700 nights).

19 900 nights (+15,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 16 500 nights (-4,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 509 000 bäddnätter (+2,7 %) för inhemska besökare och 144 000 (-2,8 %) för utlänningar i Södra Savonien, sammanlagt 653 000 (+1,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,3 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Savonien av det totala antalet bäddnätter var 2,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,9 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

22 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Savonien i genomsnitt 1,6 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,34).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 16 procent

Totalt 289 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,3 procent.

  • Vaalimaa: 74 800 (+12,0 %)
  • Nuijamaa: 119 000 (+20,8 %)
  • Imatra: 54 300 (+17,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 15 700 (+28,0 %)
  • Niirala: 23 500 (+10,1 %)
  • Vartius: 8 900 (+4,4 %)
  • Kuusamo: 530 (+41,1 %)
  • Salla: 3 700 (+11,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 300 (+30,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med sex procent

Det gjordes totalt 55 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 76,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 2,2 miljoner euro (+529 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 32,6 miljoner euro och den ökade med 5,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € 30,2 %  100 € 16,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 25,6 %  50 € 18,9 % 
Revpar (Registrerade) 37 € 33,3 %  42 € 13,1 % 

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

72 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 000 rum (-3)
5 400 bäddar (+19)

Rumsbeläggning 38,6 % (+0,9)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 23,6 % (+1,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "south savonia + nyckelord"

Google söker efter "south savonia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa