Södra Savolax
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Södra Savonien: Turismen i ett nötskal

ikon: star 76 900
9 %
ikon: finland 70 900
14 %
ikon: foreign 6 000
357 %
ikon: star 41 900
12 %
ikon: finland 39 300
17 %
ikon: foreign 2 600
414 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,40 €
7,90 €
Rum
116,60 €
3,60 €
RevPAR
57,50 €
5,30 €
ikon: establishment 78
2 %
ikon: room 2 500
0 %
ikon: bed 7 200
1 %
ikon: room 49 %
7 %
ikon: bed 34 %
3 %
ikon: temperatur 18,0 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 64 mm
24 mm

76 900 registrerade gästnätter (juni)

Under juni 2022 upptecknades 76 900 registrerade gästnätter i Södra Savonien (-8,6 %), var av 70 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 6 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 14 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 360 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med nio procent i jämförelse med juni förra året.

60 600 nights (-4,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 16 400 nights (-20,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 213 000 registrerade gästnätter (+4,3 %) för inhemska besökare och 13 800 (+279,1 %) för utländska besökare i Södra Savonien, de vill säga sammanlagt 227 000 (+9,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,6 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Savonien av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,6 % (-1,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 4,0 % och utländska gästnätter 1,6 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

41 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,8 procent inhemska och 6,2 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Savonien i genomsnitt 1,8 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,29).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 29 procent (juni)

Totalt 37 200 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 17 300 (+110,9 %)
  • Nuijamaa: 11 200 (+27,6 %)
  • Imatra: 320 (-90,1 %)
  • Niirala: 6 400 (+5,8 %)
  • Vartius: 1 900 (+5,9 %)
  • Kuusamo: 24 (+14,3 %)
  • Salla: 195 (+146,8 %)
  • Raja-Jooseppi: 66 (+26,9 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 4,1 miljoner euro (juni)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 4,1 miljoner euro (+275 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 12,6 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 2,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 117 € 3,2 % 104 € 1,3 %
Revpar (Registrerade) 57 € 10,1 % 40 € 17,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 53 € 17,3 % 56 € 13,3 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

78 inkvarteringsanläggningar (-2)
2 500 rum (-3)
7 200 bäddar (-54)

Rumsbeläggning 49,3 % (+3,1)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 33,6 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5
50100 Mikkeli
esavo.fi

Picture by Alberto Garcia


south-savonia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående