Södra Savolax
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2022

Södra Savonien: Turismen i ett nötskal

ikon: star 39 800
9 %
ikon: finland 37 100
10 %
ikon: foreign 2 800
17 %
ikon: star 26 300
4 %
ikon: finland 25 600
4 %
ikon: foreign 670
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,70 €
1,10 €
Rum
100,90 €
1,40 €
RevPAR
42,20 €
3,40 €
ikon: establishment 62
3 %
ikon: room 1 800
2 %
ikon: bed 5 100
1 %
ikon: room 42 %
6 %
ikon: bed 26 %
8 %
ikon: temperatur 6,2 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 1 mm
64 mm

39 800 registrerade gästnätter

Under oktober 2022 upptecknades 39 800 registrerade gästnätter i Södra Savonien (-8,8 %), var av 37 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 10 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 17 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med nio procent i jämförelse med oktober förra året.

25 200 nights (-16,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 14 600 nights (+9,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 478 000 registrerade gästnätter (-7,8 %) för inhemska besökare och 58 200 (+80,6 %) för utländska besökare i Södra Savonien, de vill säga sammanlagt 536 000 (-2,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Savonien av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,4 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,7 % och utländska gästnätter 0,9 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

26 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Savonien i genomsnitt 1,4 nätter (-0,1) och utländska besökare 4,2 nätter (+0,62).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

30 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 30 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 16 400 (+39,5 %)
  • Nuijamaa: 5 600 (-54,8 %)
  • Imatra: 2 500 (-16,0 %)
  • Niirala: 4 200 (-48,5 %)
  • Vartius: 1 500 (-44,6 %)
  • Kuusamo: 20 (-61,5 %)
  • Salla: 220 (+4,8 %)
  • Raja-Jooseppi: 91 (+15,2 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under oktober var 3,2 miljoner euro (-3 400). Andelen från Airbnb och Vrbo var 33,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 2,1 miljoner euro (-156 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,1 miljoner euro (+153 000).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 40,2 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 477 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 151 € 2,9 % 148 € -4,8 %
Adr (Registrerade) 101 € -1,3 % 115 € 4,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 80 € 13,2 % 85 € -3,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € 2,2 % 55 € 13,8 %
Revpar (Registrerade) 42 € -7,5 % 51 € 6,3 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

62 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 800 rum (+28)
5 100 bäddar (-51)

Rumsbeläggning 41,8 % (-2,8)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 25,9 % (-2,3)

Airbnb och Vrbo

650 inkvarteringsanläggningar (-25)
590 lägenheter (-36)
1 400 rum (-74)

Lägenhetsbeläggning 52,3 % (+5,7)
Osålda lägenheter 280

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Statistik Finland, Tak Research

Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5
50100 Mikkeli
esavo.fi

Picture by Alberto Garcia


south-savonia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående