Södra Savolax
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Södra Savonien: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 700
82 %
ikon: finland 5 400
81 %
ikon: foreign 340
91 %
Topp 3:
Estland
260
47 %
Rumänien
6,0
200 %
Ryssland
3,0
100 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
86 %
ikon: finland 2 400
85 %
ikon: foreign 29
98 %
Topp 3:
Estland
24
61 %
Sverige
2,0
96 %
Rumänien
2,0
100 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 274 000 €
84 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,00 €
6,40 €
Rum
88,30 €
5,10 €
RevPAR
8,50 €
22,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 55
21 %
ikon: room 1 200
34 %
ikon: bed 3 900
24 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,1
71 %
ikon: bed 0,06
73 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,2 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 24 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 700 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 5 700 bäddnätter i Södra Savonien (-81,9 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 340 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 81 procent och utländska bäddnätter minskade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 82 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (260 nights).

2 000 nights (-89,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 700 nights (-70,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 70 000 bäddnätter (-35,9 %) för inhemska besökare och 20 100 (-25,3 %) för utlänningar i Södra Savonien, sammanlagt 90 100 (-33,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,0 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Savonien av det totala antalet bäddnätter var 3,0 % (+1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,1 % och utländska bäddnätter 2,0 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 86 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,8 procent inhemska och 1,2 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Savonien i genomsnitt 2,3 nätter (+0,47) och utländska besökare 12 nätter (+9,2).

Färjeankomster från olika hamnar

20 100 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 20 100 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 63,1 procent.

  • Vaalimaa: 4 300 (-93,9 %)
  • Nuijamaa: 5 800 (-94,2 %)
  • Imatra: 2 500 (-94,0 %)
  • Vainikkala (tåg): 8,0 (-99,9 %)
  • Niirala: 4 700 (-78,0 %)
  • Vartius: 1 700 (-79,0 %)
  • Kuusamo: 77 (-76,5 %)
  • Salla: 24 (-99,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 17 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 89 procent

Det gjordes totalt 8 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 92,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 274 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 274 000 euro (-1,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 4,9 miljoner euro och den minskade med 2,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € -5,4 % 97 € 13,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 48 € -11,8 % 54 € 6,0 %
Revpar (Registrerade) 8,5 € -72,5 % 28 € -7,4 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

55 inkvarteringsanläggningar (-15)
1 200 rum (-620)
3 900 bäddar (-1 200)

Rumsbeläggning 9,6 % (-23)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 5,6 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "south savonia + nyckelord"

Google söker efter "south savonia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa