Södra Savolax
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2023

Södra Savonien: Turismen i ett nötskal

ikon: star 137 000
4 %
ikon: finland 120 000
3 %
ikon: foreign 16 500
11 %
Topp 3:
Tyskland
6 600
39 %
Schweiz
1 600
7 %
Sverige
1 100
29 %
ikon: star 78 500
7 %
ikon: finland 72 100
9 %
ikon: foreign 6 300
11 %
Topp 3:
Tyskland
2 100
49 %
Schweiz
660
49 %
Sverige
470
27 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,20 €
1,30 €
Rum
153,00 €
2,60 €
RevPAR
104,20 €
1,60 €
ikon: establishment 74
5 %
ikon: room 2 500
4 %
ikon: bed 7 100
4 %
ikon: room 68 %
0 %
ikon: bed 55 %
1 %

137 000 registrerade gästnätter (juli)

Under juli 2023 upptecknades 137 000 registrerade gästnätter i Södra Savonien (-4,2 %), var av 120 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 16 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med tre procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 11 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med fyra procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (6 600 nights).

119 000 nights (-3,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 18 300 nights (-7,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 349 000 registrerade gästnätter (+3,5 %) för inhemska besökare och 32 800 (+2,4 %) för utländska besökare i Södra Savonien, de vill säga sammanlagt 382 000 (+3,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,3 procent (juli)

Sammanlagt 3,2 miljoner registrerade gästnätter (-2,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,6 miljoner nätter (-3,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 592 000 nätter (+4,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Södra Savonien av det totala antalet registrerade gästnätter var 4,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 4,6 % och utländska gästnätter 2,8 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

78 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,9 procent inhemska och 8,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Södra Savonien i genomsnitt 1,7 nätter (+0,09) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,63).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

44 800 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 44 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 85,4 procent.

  • Vaalimaa: 25 500 (-57,3 %)
  • Nuijamaa: 9 700 (-73,6 %)
  • Imatra: 3 000 (-83,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 3,0
  • Niirala: 4 700 (-52,7 %)
  • Vartius: 1 600 (-48,6 %)
  • Kuusamo: 25 (-63,2 %)
  • Salla: 181 (-74,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 55 (-92,6 %)

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 170 € 20,5 % 160 € 8,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 98 € 12,0 % 90 € 6,8 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

810 inkvarteringsanläggningar (+72)
730 lägenheter (+53)
1 600 rum (+156)

Lägenhetsbeläggning 57,5 % (-4,4)
Osålda lägenheter 310

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Gränsbevakningsväsendet, Statistik Finland, Tak Research

Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5
50100 Mikkeli
esavo.fi

Picture by Alberto Garcia


south-savonia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående