Sydvästra Finland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Egentliga Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 197 000
15 %
ikon: finland 190 000
2 %
ikon: foreign 6 700
81 %
Topp 3:
Estland
1 400
30 %
Tyskland
1 200
81 %
Norge
760
49 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 131 000
5 %
ikon: finland 127 000
8 %
ikon: foreign 3 500
83 %
Topp 3:
Estland
760
24 %
Tyskland
660
80 %
Sverige
330
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 9,1 milj.
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,10 €
2,40 €
Rum
113,60 €
0,30 €
RevPAR
75,70 €
6,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (juli)
ikon: establishment 92
1 %
ikon: room 3 800
7 %
ikon: bed 9 000
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,3 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 41 mm
30 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

197 000 registrerade bäddnätter (juli)

Under juli 2020 registrerades 197 000 bäddnätter i Egentliga Finland (-14,6 %), av vilka 190 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 15 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (1 400 nights).

174 000 nights (-13,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 23 200 nights (-23,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 458 000 bed nights (-28,5 %) för inhemska besökare och 41 600 (-67,9 %) för utlänningar i Egentliga Finland, sammanlagt 499 000 (-35,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,7 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Egentliga Finland av det totala antalet bäddnätter var 7,7 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,9 % och utländska bäddnätter 4,8 %.

131 000 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,3 procent inhemska och 2,7 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Egentliga Finland i genomsnitt 1,5 nätter (-0,15) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,1 miljoner euro (juli)

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 9,1 miljoner euro (-2,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 25,3 miljoner euro och den minskade med 17,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 114 € -0,3 % 101 € 2,2 %
Revpar (Registrerade) 76 € -8,4 % 41 € -22,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 46 € -5,0 % 51 € -7,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

92 inkvarteringsanläggningar (-1)
3 800 rum (-290)
9 000 bäddar (-260)

Rumsbeläggning 66,6 % (-5,9)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 60,7 % (-4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Turku
Aurakatu 4, 20100 Turku
(02) 262 7444, info(at)visitturku.fi, visitturku.fi

southwest-finland logo

Navigera

föregående