Sydvästra Finland
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Egentliga Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 25 300
43 %
ikon: finland 24 000
35 %
ikon: foreign 1 400
82 %
Topp 3:
Sverige
370
51 %
Estland
260
16 %
Tyskland
132
85 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 13 300
43 %
ikon: finland 12 900
38 %
ikon: foreign 430
82 %
Topp 3:
Estland
94
51 %
Sverige
85
80 %
Tyskland
35
88 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 1,4 milj. €
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,30 €
2,70 €
Rum
81,20 €
10,90 €
RevPAR
15,80 €
12,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 69
3 %
ikon: room 3 600
10 %
ikon: bed 8 000
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,19
37 %
ikon: bed 0,13
41 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,3 °C
0,0 °C
ikon: nederbörd 24 mm
3 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

25 300 registrerade bäddnätter (mars)

Under mars 2021 registrerades 25 300 bäddnätter i Egentliga Finland (-42,9 %), av vilka 24 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med 82 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 43 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (370 nights).

14 600 nights (-37,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 10 800 nights (-48,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 94 300 bäddnätter (-40,3 %) för inhemska besökare och 4 700 (-84,0 %) för utlänningar i Egentliga Finland, sammanlagt 99 000 (-47,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Egentliga Finland av det totala antalet bäddnätter var 2,9 % (-1,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,9 % och utländska bäddnätter 2,8 %.

13 300 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Egentliga Finland i genomsnitt 1,9 nätter (+0,09) och utländska besökare 3,2 nätter (+0,08).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro (mars)

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,4 miljoner euro (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,3 miljoner euro och den minskade med 5,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 81 € -11,8 % 87 € -10,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € -4,6 % 54 € -10,4 %
Revpar (Registrerade) 16 € -44,4 % 19 € -52,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

69 inkvarteringsanläggningar (+2)
3 600 rum (+330)
8 000 bäddar (+810)

Rumsbeläggning 19,4 % (-11)
Osålda rum 2 900
Bädd beläggning 12,7 % (-9,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "southwest finland + nyckelord"

Google söker efter "southwest finland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Turku
Aurakatu 4, 20100 Turku
(02) 262 7444 , info(at)visitturku.fi , visitturku.fi

southwest-finland logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående