Sydvästra Finland
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Egentliga Finland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 34 000
48 %
ikon: finland 32 000
41 %
ikon: foreign 2 000
81 %
Topp 3:
Sverige
500
68 %
Tyskland
320
77 %
Estland
210
84 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 21 100
49 %
ikon: finland 20 200
45 %
ikon: foreign 900
83 %
Topp 3:
Sverige
200
78 %
Estland
166
63 %
Tyskland
57
90 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 1,8 milj. €
56 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,30 €
8,90 €
Rum
84,30 €
8,10 €
RevPAR
18,00 €
23,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 68
0 %
ikon: room 3 400
4 %
ikon: bed 7 400
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (januari)
ikon: room 0,21
52 %
ikon: bed 0,16
49 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -5,2 °C
6,7 °C
ikon: nederbörd 13 mm
75 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

34 000 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 34 000 bäddnätter i Egentliga Finland (-48,0 %), av vilka 32 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 41 procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (500 nights).

25 300 nights (-34,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 700 nights (-67,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,0 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Egentliga Finland av det totala antalet bäddnätter var 5,0 % (+1,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,1 % och utländska bäddnätter 3,8 %.

21 100 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Egentliga Finland i genomsnitt 1,6 nätter (+0,09) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,17).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro (januari)

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 1,8 miljoner euro (-2,2 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € -8,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € -14,6 %
Revpar (Registrerade) 18 € -56,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

68 inkvarteringsanläggningar (+0)
3 400 rum (+130)
7 400 bäddar (+250)

Rumsbeläggning 21,4 % (-23)
Osålda rum 2 700
Bädd beläggning 15,7 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "southwest finland + nyckelord"

Google söker efter "southwest finland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Visit Turku
Aurakatu 4, 20100 Turku
(02) 262 7444 , info(at)visitturku.fi , visitturku.fi

southwest-finland logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående