Sydvästra Finland
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2023

Egentliga Finland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 63 600
67 %
ikon: finland 58 000
70 %
ikon: foreign 5 600
42 %
Topp 3:
Sverige
840
124 %
Tyskland
830
18 %
Estland
480
41 %
ikon: star 41 000
90 %
ikon: finland 38 200
91 %
ikon: foreign 2 700
88 %
Topp 3:
Sverige
540
131 %
Tyskland
350
102 %
Estland
210
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
62,90 €
7,10 €
Rum
98,70 €
13,40 €
RevPAR
34,10 €
15,00 €
ikon: establishment 74
0 %
ikon: room 3 900
1 %
ikon: bed 8 700
2 %
ikon: room 34 %
55 %
ikon: bed 24 %
56 %
ikon: temperatur 3,0 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 33 mm
14 mm

Registrerade gästnätter ökade med 67 procent (januari)

Under januari 2023 upptecknades 63 600 registrerade gästnätter i Egentliga Finland (+66,8 %), var av 58 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 70 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 42 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 67 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Sverige (840 nights).

42 100 nights (+73,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 21 600 nights (+54,9 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,2 procent (januari)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (+47,7 %) registrerades i hela landet, var av 996 000 nätter (+44,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 528 000 nätter (+54,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Egentliga Finland av det totala antalet registrerade gästnätter var 4,2 % (+0,5 procentandelar), av inhemska gästnätter 5,8 % och utländska gästnätter 1,1 %.

41 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 90 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Egentliga Finland i genomsnitt 1,5 nätter (-0,19) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,66).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2023
Antal
Förändring jan-februari 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 131 € 12,2 % 129 € 7,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 54 € 4,1 % 51 € -1,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

1 000 inkvarteringsanläggningar (+320)
910 lägenheter (+290)
1 600 rum (+530)

Lägenhetsbeläggning 41,0 % (-2,8)
Osålda lägenheter 540

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Statistik Finland, Tak Research

Visit Turku Archipelago Oy
Aurakatu 4, 20100 Turku
(02) 262 7444 , info(at)visitturkuarchipelago.fi , visitturku.fi

Rekisteröimättömän majoituksen tilastot:Varsinais-Suomen liitto

southwest-finland logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående