Sydvästra Finland
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Egentliga Finland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 166 000
15 %
ikon: finland 149 000
6 %
ikon: foreign 17 700
382 %
ikon: star 98 100
12 %
ikon: finland 89 100
4 %
ikon: foreign 9 000
412 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,50 €
8,90 €
Rum
115,60 €
11,60 €
RevPAR
70,10 €
15,00 €
ikon: establishment 103
0 %
ikon: room 4 500
8 %
ikon: bed 10 300
6 %
ikon: room 61 %
15 %
ikon: bed 48 %
10 %
ikon: temperatur 17,5 °C
3,3 °C
ikon: nederbörd 67 mm
14 mm

Registrerade gästnätter ökade med 15 procent (juni)

Under juni 2022 upptecknades 166 000 registrerade gästnätter i Egentliga Finland (+15,5 %), var av 149 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 17 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med sex procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 380 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 15 procent i jämförelse med juni förra året.

121 000 nights (-0,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 45 400 nights (+97,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 511 000 registrerade gästnätter (+57,2 %) för inhemska besökare och 50 600 (+288,1 %) för utländska besökare i Egentliga Finland, de vill säga sammanlagt 562 000 (+66,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,8 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Egentliga Finland av det totala antalet registrerade gästnätter var 7,8 % (-0,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 8,4 % och utländska gästnätter 4,8 %.

98 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,8 procent inhemska och 9,2 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Egentliga Finland i genomsnitt 1,7 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,12).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,1 miljoner euro (juni)

Total försäljning av inkvartering under juni var 12,1 miljoner euro (+3,1 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 16,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 10,1 miljoner euro (+2,6 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 2,0 miljoner euro (+438 000).

Totalt försäljningen för januari-juni var 39,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 16,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 145 € 4,6 % 136 € -5,4 %
Adr (Registrerade) 116 € 11,1 % 103 € 11,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 85 € 4,3 % 70 € -3,2 %
Revpar (Registrerade) 70 € 27,3 % 45 € 66,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 17,2 % 60 € 13,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

103 inkvarteringsanläggningar (+0)
4 500 rum (+320)
10 300 bäddar (+630)

Rumsbeläggning 60,6 % (+7,7)
Osålda rum 1 800
Bädd beläggning 48,5 % (+4,6)

Airbnb och Vrbo

1 200 inkvarteringsanläggningar (+174)
1 000 lägenheter (+125)
1 800 rum (+230)

Lägenhetsbeläggning 59,0 % (-0,25)
Osålda lägenheter 420

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Visit Turku
Aurakatu 4, 20100 Turku
(02) 262 7444 , info(at)visitturku.fi , visitturku.fi

Rekisteröimättömän majoituksen tilastot:Varsinais-Suomen liitto

southwest-finland logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående