Stenungsund
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Stenungsund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 900
27 %
ikon: sweden 3 700
21 %
ikon: foreign 191
71 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
37 %
ikon: sweden 2 500
34 %
ikon: foreign 91
73 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,0 milj. SEK
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
764,80 SEK
77,30 SEK
Rum
1 063,80 SEK
7,50 SEK
RevPAR
327,30 SEK
77,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 320
9 %
ikon: bed 730
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,31
20 %
ikon: bed 0,18
27 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 900 bäddnätter i Stenungsund (-27,0 %), av vilka 3 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 191 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 71 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 27 procent jämfört med förra årets mars.

1 400 rooms (-31,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (-1,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 15 400 bäddnätter (+13,1 %) för inhemska besökare och 1 200 (-40,0 %) för utlänningar i Stenungsund, sammanlagt 16 600 (+6,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stenungsund av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 37 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Stenungsund i genomsnitt 1,4 nätter (+0,25) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,12).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,0 miljoner SEK (-685 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 10,8 miljoner SEK och den ökade med 460 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 0,7 % 990 SEK -0,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 760 SEK 11,2 % 650 SEK -1,9 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -19,2 % 390 SEK -5,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
320 rum (+26)
730 bäddar (+52)

Rumsbeläggning 30,8 % (-7,6)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 18,4 % (-6,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "stenungsund + nyckelord"

Google söker efter "stenungsund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,37/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa