Stenungsund
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Stenungsund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 100
ikon: sweden 7 500
ikon: foreign 590
Topp 3:
Norge
310
Storbritannien
57
Tyskland
30
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 500
ikon: sweden 5 200
ikon: foreign 300
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,5 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
805,00 SEK
Rum
1 110,40 SEK
RevPAR
755,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 290
33 %
ikon: bed 680
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 8 100 bäddnätter i Stenungsund, av vilka 7 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 590 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (310 nights).

1 900 rooms bokades av fritidsresenärer och 4 000 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 86 100 bäddnätter för inhemska besökare och 16 800 för utlänningar i Stenungsund, sammanlagt 103 000 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stenungsund av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 500 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 94,6 procent inhemska och 5,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Stenungsund i genomsnitt 1,4 nätter och utländska besökare 2,0 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 6,5 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 1 100 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 800 SEK 530 SEK
Revpar (Registrerade) 760 SEK 620 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
290 rum (+72)
680 bäddar (+26)

Rumsbeläggning 68,0 %
Osålda rum 93
Bädd beläggning 40,2 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "stenungsund + nyckelord"

Google söker efter "stenungsund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,18/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa