Stenungsund
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Stenungsund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 600
ikon: sweden 4 400
ikon: foreign 240
Topp 3:
Norge
64
Tyskland
40
Nederländerna
36
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 700
ikon: sweden 3 600
ikon: foreign 144
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
715,80 SEK
Rum
1 074,70 SEK
RevPAR
390,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 290
33 %
ikon: bed 680
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 4 600 bäddnätter i Stenungsund, av vilka 4 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (64 nights).

2 200 rooms bokades av fritidsresenärer och 860 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 104 000 bäddnätter för inhemska besökare och 17 900 för utlänningar i Stenungsund, sammanlagt 122 000 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stenungsund av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 700 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 96,1 procent inhemska och 3,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Stenungsund i genomsnitt 1,2 nätter och utländska besökare 1,6 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 3,3 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 1 100 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK 560 SEK
Revpar (Registrerade) 390 SEK 600 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
290 rum (+72)
680 bäddar (+26)

Rumsbeläggning 36,4 %
Osålda rum 185
Bädd beläggning 23,5 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "stenungsund + nyckelord"

Google söker efter "stenungsund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,2/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa