Stockholms Län
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Stockholms Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1,2 milj.
5 %
ikon: sweden 865 000
9 %
ikon: foreign 323 000
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 940,0 milj. SEK
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
791,60 SEK
1,10 SEK
Rum
1 177,00 SEK
8,00 SEK
RevPAR
811,70 SEK
3,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 400
3 %
ikon: room 37 800
4 %
ikon: bed 77 000
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under november 2019 registrerades 1,2 miljoner bäddnätter i Stockholms Län (+5,1 %), av vilka 865 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 323 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 9,2 miljoner bäddnätter (+9,4 %) för inhemska besökare och 5,1 miljoner (-2,0 %) för utlänningar i Stockholms Län, sammanlagt 14,3 miljoner (+5,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 32,6 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stockholms Län av det totala antalet bäddnätter var 32,6 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 29,8 % och utländska bäddnätter 44,2 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 940,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 940,0 miljoner SEK (+44,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 10,0 miljarder SEK och den ökade med 424,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 0,7 % 1 200 SEK -0,4 %
Revpar (Registrerade) 810 SEK 0,4 % 780 SEK 0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 790 SEK -0,1 % 700 SEK -0,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

400 inkvarteringsanläggningar (+12)
37 800 rum (+1 500)
77 000 bäddar (+3 900)

Rumsbeläggning 69,0 % (-0,2)
Osålda rum 11 700
Bädd beläggning 50,6 % (-0,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "stockholm county + nyckelord"

Google söker efter "stockholm county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa