Stockholms Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Stockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1,8 milj.
6 %
ikon: sweden 1,0 milj.
11 %
ikon: foreign 754 000
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj.
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
633,30 SEK
13,60 SEK
Rum
1 208,00 SEK
29,00 SEK
RevPAR
925,50 SEK
32,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 420
3 %
ikon: room 38 000
5 %
ikon: bed 78 400
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under augusti 2019 registrerades 1,8 miljoner bäddnätter i Region Stockholm (+5,8 %), av vilka 1,0 miljoner nätter nyttjades av inhemska besökare och 754 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 6,5 miljoner bed nights (+9,5 %) för inhemska besökare och 4,0 miljoner (-1,5 %) för utlänningar i Region Stockholm, sammanlagt 10,5 miljoner (+5,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 20,2 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Stockholm av det totala antalet bäddnätter var 20,2 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 17,0 % och utländska bäddnätter 27,1 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljarder SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,1 miljarder SEK (+85,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 6,9 miljarder SEK och den ökade med 214,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 2,5 % 1 100 SEK -1,6 %
Revpar (Registrerade) 930 SEK 3,6 % 740 SEK -1,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 2,2 % 660 SEK -1,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

420 inkvarteringsanläggningar (+11)
38 000 rum (+1 600)
78 400 bäddar (+3 700)

Rumsbeläggning 76,6 % (+0,85)
Osålda rum 8 900
Bädd beläggning 67,6 % (+1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa