Stockholms Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Stockholms Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 918 000
2 %
ikon: sweden 635 000
4 %
ikon: foreign 284 000
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 612,2 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
666,60 SEK
35,80 SEK
Rum
1 022,00 SEK
26,00 SEK
RevPAR
522,40 SEK
31,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 390
2 %
ikon: room 37 000
2 %
ikon: bed 75 900
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,51
3 %
ikon: bed 0,38
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under januari 2020 registrerades 918 000 bäddnätter i Stockholms Län (+1,6 %), av vilka 635 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 284 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets januari.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 23,8 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stockholms Län av det totala antalet bäddnätter var 23,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 20,7 % och utländska bäddnätter 35,6 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 612,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 612,2 miljoner SEK (-22,6 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK -5,1 %
Revpar (Registrerade) 520 SEK -5,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

390 inkvarteringsanläggningar (+9)
37 000 rum (+870)
75 900 bäddar (+2 200)

Rumsbeläggning 51,1 % (-1,7)
Osålda rum 18 100
Bädd beläggning 38,1 % (-0,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "stockholm county + nyckelord"

Google söker efter "stockholm county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa