Stockholms Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Stockholms Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 246 000
78 %
ikon: sweden 201 000
72 %
ikon: foreign 45 500
88 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 101,7 milj. SEK
86 %
Genomsnittliga priser:
Natt
412,80 SEK
241,30 SEK
Rum
700,00 SEK
355,00 SEK
RevPAR
93,90 SEK
534,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 390
1 %
ikon: room 35 100
5 %
ikon: bed 71 900
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,13
77 %
ikon: bed 0,1
78 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

246 000 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 246 000 bäddnätter i Stockholms Län (-77,5 %), av vilka 201 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 45 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 72 procent och utländska bäddnätter minskade med 88 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 78 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 1,9 miljoner bäddnätter (-29,3 %) för inhemska besökare och 762 000 (-42,4 %) för utlänningar i Stockholms Län, sammanlagt 2,7 miljoner (-33,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 19,0 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stockholms Län av det totala antalet bäddnätter var 19,0 % (-6,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 17,1 % och utländska bäddnätter 38,9 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 101,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 101,7 miljoner SEK (-615,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 1,7 miljarder SEK och den minskade med 1,1 miljarder euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 700 SEK -33,6 % 1 000 SEK -5,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK -36,9 % 650 SEK -6,5 %
Revpar (Registrerade) 94 SEK -85,1 % 380 SEK -38,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

390 inkvarteringsanläggningar (-4)
35 100 rum (-2 000)
71 900 bäddar (-3 300)

Rumsbeläggning 13,4 % (-46)
Osålda rum 30 400
Bädd beläggning 10,3 % (-37)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "stockholm county + nyckelord"

Google söker efter "stockholm county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa