Stockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Stockholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 925 000
167 %
ikon: sweden 543 000
99 %
ikon: foreign 382 000
412 %
Topp 3:
Förenta Staterna
66 200
583 %
Tyskland
58 600
670 %
Storbritannien
23 300
742 %
ikon: star 467 000
166 %
ikon: sweden 298 000
105 %
ikon: foreign 169 000
468 %
Genomsnittliga priser:
Natt
955,10 SEK
390,30 SEK
Rum
1 615,30 SEK
679,30 SEK
RevPAR
1 217,20 SEK
908,50 SEK
ikon: establishment 197
6 %
ikon: room 24 300
5 %
ikon: bed 48 900
5 %
ikon: room 75 %
128 %
ikon: bed 63 %
128 %

Registrerade gästnätter ökade med 167 procent (juni)

Under juni 2022 upptecknades 925 000 registrerade gästnätter i Stockholm (+166,6 %), var av 543 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 382 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 99 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 410 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 167 procent i jämförelse med juni förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (66 200 nights).

326 000 rum (+175,4 %) bokades av fritidsresenärer och 221 000 rum (+142,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 2,5 miljoner registrerade gästnätter (+113,3 %) för inhemska besökare och 1,3 miljoner (+284,8 %) för utländska besökare i Stockholm, de vill säga sammanlagt 3,8 miljoner (+151,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 14,0 procent (juni)

Sammanlagt 6,6 miljoner registrerade gästnätter (+35,1 %) registrerades i hela landet, var av 5,0 miljoner nätter (+12,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+252,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stockholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 14,0 % (+6,9 procentandelar), av inhemska gästnätter 10,8 % och utländska gästnätter 23,8 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

467 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 166 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 63,9 procent inhemska och 36,1 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Stockholm i genomsnitt 1,8 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,25).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

971 000 flygresenärer (juni)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 971 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 330 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 80,4 % från utlandet, vilket betyder att 19,6 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1,1 miljoner passagerare som avreste från flygplatsen (+279,2 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2,0 miljoner (+302,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 883,9 miljoner SEK (juni)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 883,9 miljoner SEK (+687,9 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 3,3 miljarder SEK, vilket innebär att det ökade med 2,5 miljarder euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 72,6 % 1 400 SEK 60,9 %
Revpar (Registrerade) 1 200 SEK 294,3 % 760 SEK 243,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 960 SEK 69,1 % 850 SEK 58,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

197 inkvarteringsanläggningar (+12)
24 300 rum (+1 200)
48 900 bäddar (+2 500)

Rumsbeläggning 75,4 % (+42)
Osålda rum 6 000
Bädd beläggning 62,9 % (+35)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,77/10 (-0,12).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående