Stockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Stockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 307 000
59 %
ikon: sweden 206 000
56 %
ikon: foreign 101 000
64 %
Topp 3:
Förenta Staterna
11 100
56 %
Storbritannien
8 000
70 %
Tyskland
7 300
66 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 167 000
61 %
ikon: sweden 123 000
56 %
ikon: foreign 43 800
69 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 253,2 milj. SEK
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
826,10 SEK
15,50 SEK
Rum
1 216,70 SEK
40,90 SEK
RevPAR
344,10 SEK
496,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 210
1 %
ikon: room 24 700
1 %
ikon: bed 48 900
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,28
58 %
ikon: bed 0,21
58 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,6 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 40 mm
5 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

307 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 307 000 bäddnätter i Stockholm (-59,0 %), av vilka 206 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 101 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 56 procent och utländska bäddnätter minskade med 64 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 59 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (11 100 nights).

101 000 rooms (-56,1 %) bokades av fritidsresenärer och 107 000 rooms (-60,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 985 000 bäddnätter (-18,2 %) för inhemska besökare och 581 000 (-25,4 %) för utlänningar i Stockholm, sammanlagt 1,6 miljoner (-21,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 10,9 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stockholm av det totala antalet bäddnätter var 10,9 % (-5,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,6 % och utländska bäddnätter 24,8 %.

167 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 61 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 73,7 procent inhemska och 26,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Stockholm i genomsnitt 1,7 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,32).

512 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 512 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 56 procent.

Av lokala passagerare anlände 74,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 25,3 %.

Dessutom registrerades 409 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-63,1 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 921 000 (-59,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 253,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 253,2 miljoner SEK (-376,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 1,3 miljarder SEK och den minskade med 376,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -3,3 % 1 200 SEK -1,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 830 SEK -1,8 % 810 SEK -2,4 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -59,1 % 580 SEK -23,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

210 inkvarteringsanläggningar (+3)
24 700 rum (+197)
48 900 bäddar (+530)

Rumsbeläggning 28,3 % (-39)
Osålda rum 17 700
Bädd beläggning 21,0 % (-30)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "stockholm + nyckelord"

Google söker efter "stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,3/10 (-0,27).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa