Stockholm
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Stockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 700 000
2 %
ikon: sweden 407 000
6 %
ikon: foreign 293 000
3 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 364 000
5 %
ikon: sweden 240 000
10 %
ikon: foreign 124 000
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 536,5 milj. SEK
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
767,00 SEK
16,60 SEK
Rum
1 251,20 SEK
67,10 SEK
RevPAR
735,20 SEK
56,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 210
2 %
ikon: room 24 800
7 %
ikon: bed 49 100
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 84 mm
50 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under december 2019 registrerades 700 000 bäddnätter i Stockholm (+1,8 %), av vilka 407 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 293 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets december.

232 000 rooms (+14,5 %) bokades av fritidsresenärer och 197 000 rooms (-4,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 5,9 miljoner bäddnätter (+10,4 %) för inhemska besökare och 4,5 miljoner (-2,6 %) för utlänningar i Stockholm, sammanlagt 10,4 miljoner (+4,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 20,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stockholm av det totala antalet bäddnätter var 20,2 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 15,1 % och utländska bäddnätter 38,3 %.

364 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 66,0 procent inhemska och 34,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Stockholm i genomsnitt 1,7 nätter (-0,06) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,04).

2,0 miljoner flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2,0 miljoner passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med fyra procent.

Av lokala passagerare anlände 74,5 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 25,5 %.

Dessutom registrerades 1,2 miljoner passagerare som avreste från flygplatsen (-5,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1,3 miljoner (-4,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 536,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 536,5 miljoner SEK (-1,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 8,7 miljarder SEK och den ökade med 427,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -5,1 % 1 400 SEK -3,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 770 SEK -2,1 % 840 SEK 0,7 %
Revpar (Registrerade) 740 SEK -7,1 % 980 SEK -2,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

210 inkvarteringsanläggningar (+5)
24 800 rum (+1 600)
49 100 bäddar (+780)

Rumsbeläggning 58,8 % (-1,3)
Osålda rum 10 200
Bädd beläggning 48,4 % (-0,86)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "stockholm + nyckelord"

Google söker efter "stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,33/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa