Stockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Stockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1,2 milj.
6 %
ikon: sweden 590 000
15 %
ikon: foreign 606 000
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 537 000
6 %
ikon: sweden 293 000
14 %
ikon: foreign 243 000
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 950,4 milj.
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
795,20 SEK
31,40 SEK
Rum
1 479,50 SEK
14,70 SEK
RevPAR
1 244,50 SEK
22,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 210
1 %
ikon: room 24 800
8 %
ikon: bed 49 000
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,9 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 84 mm
41 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under augusti 2019 registrerades 1,2 miljoner bäddnätter i Stockholm (+5,9 %), av vilka 590 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 606 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets augusti.

398 000 rooms (+17,5 %) bokades av fritidsresenärer och 244 000 rooms (-2,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 3,9 miljoner bed nights (+12,4 %) för inhemska besökare och 3,2 miljoner (-2,4 %) för utlänningar i Stockholm, sammanlagt 7,1 miljoner (+5,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 13,5 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stockholm av det totala antalet bäddnätter var 13,5 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 9,7 % och utländska bäddnätter 21,8 %.

537 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 54,7 procent inhemska och 45,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Stockholm i genomsnitt 2,0 nätter (+0,02) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,01).

1,4 miljoner flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1,4 miljoner passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med fyra procent.

Av lokala passagerare anlände 80,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 20,0 %.

Dessutom registrerades 1,2 miljoner passagerare som avreste från flygplatsen (-4,1 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 2,6 miljoner (-3,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 950,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 950,4 miljoner SEK (+88,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 5,7 miljarder SEK och den ökade med 246,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 1,0 % 1 400 SEK -4,2 %
Revpar (Registrerade) 1 200 SEK 1,8 % 960 SEK -3,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 800 SEK 4,1 % 800 SEK -0,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

210 inkvarteringsanläggningar (+3)
24 800 rum (+1 900)
49 000 bäddar (+1 200)

Rumsbeläggning 84,1 % (+0,68)
Osålda rum 3 900
Bädd beläggning 79,6 % (+1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,35/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Navigera

föregående
nästa