Stockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Stockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 188 000
81 %
ikon: sweden 147 000
71 %
ikon: foreign 40 700
92 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 84 600
82 %
ikon: sweden 71 400
73 %
ikon: foreign 13 200
94 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 102,1 milj. SEK
89 %
Genomsnittliga priser:
Natt
543,50 SEK
341,10 SEK
Rum
862,10 SEK
664,30 SEK
RevPAR
165,90 SEK
1 041,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 185
10 %
ikon: room 22 100
11 %
ikon: bed 43 700
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 19 %
76 %
ikon: bed 15 %
78 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 18,5 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 66 mm
43 mm

188 000 registrerade bäddnätter

Under juni 2020 upptecknades 188 000 registrerade bäddnätter i Stockholm (-81,4 %), av vilka 147 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 40 700 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 71 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 92 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 81 procent jämfört med förra årets juni.

64 400 rooms (-80,4 %) bokades av fritidsresenärer och 54 000 rooms (-78,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 1,3 miljoner registrerade bäddnätter (-50,7 %) för inhemska besökare och 684 000 (-66,0 %) för utlänningar i Stockholm, sammanlagt 2,0 miljoner (-57,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade bäddnätter (-48,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (-32,3 %) nyttjades av nationella besökare och 257 000 nätter (-87,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stockholm av det totala antalet registrerade bäddnätter var 5,1 % (-9,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,3 % och utländska bäddnätter 15,8 %.

84 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 82 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 84,4 procent inhemska och 15,6 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Stockholm i genomsnitt 2,1 nätter (+0,1) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,82).

58 300 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 58 300 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 96 procent.

Av lokala passagerare anlände 69,3 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 30,7 %.

Dessutom registrerades 62 300 passagerare som avreste från flygplatsen (-95,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 121 000 (-95,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 102,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 102,1 miljoner SEK (-789,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 1,5 miljarder SEK och den minskade med 2,6 miljarder euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 860 SEK -43,5 % 1 100 SEK -16,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK -38,6 % 750 SEK -13,3 %
Revpar (Registrerade) 166 SEK -86,3 % 370 SEK -60,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

185 inkvarteringsanläggningar (-21)
22 100 rum (-2 700)
43 700 bäddar (-5 200)

Rumsbeläggning 19,2 % (-60)
Osålda rum 17 800
Bädd beläggning 15,3 % (-54)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "stockholm + nyckelord"

Google söker efter "stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,59/10 (-0,74).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa