Stockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Stockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 156 000
84 %
ikon: sweden 121 000
78 %
ikon: foreign 35 200
92 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 65 400
87 %
ikon: sweden 55 400
83 %
ikon: foreign 10 100
94 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 87,8 milj. SEK
91 %
Genomsnittliga priser:
Natt
562,40 SEK
429,90 SEK
Rum
857,70 SEK
738,70 SEK
RevPAR
137,30 SEK
1 142,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 187
9 %
ikon: room 21 900
12 %
ikon: bed 43 400
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 16 %
80 %
ikon: bed 12 %
81 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,9 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 27 mm
22 mm

156 000 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 upptecknades 156 000 registrerade bäddnätter i Stockholm (-84,1 %), av vilka 121 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 35 200 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 78 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 92 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 84 procent jämfört med förra årets Maj.

53 000 rooms (-82,4 %) bokades av fritidsresenärer och 49 400 rooms (-84,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj upptecknades 1,2 miljoner registrerade bäddnätter (-46,0 %) för inhemska besökare och 644 000 (-57,6 %) för utlänningar i Stockholm, sammanlagt 1,8 miljoner (-50,7 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,0 procent

Sammanlagt 2,2 miljoner registrerade bäddnätter (-58,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,1 miljoner nätter (-49,3 %) nyttjades av nationella besökare och 178 000 nätter (-86,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stockholm av det totala antalet registrerade bäddnätter var 7,0 % (-11,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,9 % och utländska bäddnätter 19,8 %.

65 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 87 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 84,6 procent inhemska och 15,4 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Stockholm i genomsnitt 2,2 nätter (+0,45) och utländska besökare 3,5 nätter (+1,2).

32 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 32 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 97 procent.

Av lokala passagerare anlände 77,2 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 22,8 %.

Dessutom registrerades 28 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-97,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 60 000 (-97,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 87,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 87,8 miljoner SEK (-888,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 1,4 miljarder SEK och den minskade med 1,8 miljarder euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 860 SEK -46,3 % 1 200 SEK -12,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK -43,3 % 770 SEK -10,2 %
Revpar (Registrerade) 137 SEK -89,3 % 400 SEK -53,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

187 inkvarteringsanläggningar (-19)
21 900 rum (-2 900)
43 400 bäddar (-5 600)

Rumsbeläggning 16,0 % (-64)
Osålda rum 18 400
Bädd beläggning 12,2 % (-53)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "stockholm + nyckelord"

Google söker efter "stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i Maj var 7,66/10 (-0,77).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa