Stockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Stockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 319 000
72 %
ikon: sweden 263 000
53 %
ikon: foreign 56 000
91 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 163 000
68 %
ikon: sweden 143 000
46 %
ikon: foreign 20 400
92 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 139,3 milj. SEK
78 %
Genomsnittliga priser:
Natt
436,20 SEK
118,60 SEK
Rum
836,20 SEK
311,60 SEK
RevPAR
227,10 SEK
612,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 177
14 %
ikon: room 20 900
16 %
ikon: bed 41 600
15 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 27 %
63 %
ikon: bed 26 %
66 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,9 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 101 mm
52 mm

319 000 registrerade bäddnätter

Under juli 2020 upptecknades 319 000 registrerade bäddnätter i Stockholm (-72,4 %), av vilka 263 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 56 000 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 53 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 72 procent jämfört med förra årets juli.

114 000 rooms (-71,4 %) bokades av fritidsresenärer och 53 100 rooms (-67,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (-51,1 %) för inhemska besökare och 740 000 (-71,6 %) för utlänningar i Stockholm, sammanlagt 2,3 miljoner (-60,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,4 procent

Sammanlagt 9,3 miljoner registrerade bäddnätter (-31,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 8,8 miljoner nätter (-6,0 %) nyttjades av nationella besökare och 557 000 nätter (-86,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Stockholm av det totala antalet registrerade bäddnätter var 3,4 % (-5,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,0 % och utländska bäddnätter 10,1 %.

163 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 68 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 87,5 procent inhemska och 12,5 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Stockholm i genomsnitt 1,8 nätter (-0,28) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,38).

147 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 147 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 89 procent.

Av lokala passagerare anlände 68,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 31,9 %.

Dessutom registrerades 177 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-86,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 324 000 (-87,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 139,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 139,3 miljoner SEK (-501,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 1,7 miljarder SEK och den minskade med 3,1 miljarder euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK -27,1 % 1 100 SEK -17,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK -21,4 % 710 SEK -12,1 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -73,0 % 350 SEK -61,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

177 inkvarteringsanläggningar (-30)
20 900 rum (-3 900)
41 600 bäddar (-7 400)

Rumsbeläggning 27,2 % (-46)
Osålda rum 15 200
Bädd beläggning 26,1 % (-51)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "stockholm + nyckelord"

Google söker efter "stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,61/10 (-0,91).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa