Storuman
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Storuman: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 100
28 %
ikon: sweden 4 700
37 %
ikon: foreign 2 400
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 500
16 %
ikon: sweden 2 200
28 %
ikon: foreign 1 300
16 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj.
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
354,10 SEK
61,20 SEK
Rum
1 064,30 SEK
253,40 SEK
RevPAR
281,50 SEK
46,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
16 %
ikon: room 300
1 %
ikon: bed 740
20 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 7 100 bäddnätter i Storuman (-27,9 %), av vilka 4 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 37 procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 28 procent jämfört med förra årets september.

1 100 rooms (-34,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (-32,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 80 200 bäddnätter (-11,2 %) för inhemska besökare och 45 100 (-6,5 %) för utlänningar i Storuman, sammanlagt 125 000 (-9,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storuman av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

3 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 63,4 procent inhemska och 36,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Storuman i genomsnitt 2,1 nätter (-0,3) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,5 miljoner SEK (-372 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 35,6 miljoner SEK och den ökade med 3,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 31,3 %  1 000 SEK 10,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK 20,9 %  280 SEK 23,4 % 
Revpar (Registrerade) 280 SEK -14,3 %  340 SEK -4,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-3)
300 rum (+4)
740 bäddar (-180)

Rumsbeläggning 26,5 % (-14)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 32,3 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa