Storuman
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Storuman: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 000
31 %
ikon: sweden 4 000
42 %
ikon: foreign 2 000
10 %
Topp 3:
Norge
1 800
10 %
Finland
52
17 %
Litauen
31
520 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
14 %
ikon: sweden 1 800
20 %
ikon: foreign 690
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj. SEK
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
344,30 SEK
58,70 SEK
Rum
1 000,30 SEK
76,90 SEK
RevPAR
186,70 SEK
41,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
11 %
ikon: room 390
5 %
ikon: bed 970
12 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 000 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 6 000 bäddnätter i Storuman (-30,9 %), av vilka 4 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 42 procent och utländska bäddnätter ökade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 31 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 800 nights).

1 400 rooms (+3,9 %) bokades av fritidsresenärer och 640 rooms (-31,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 90 500 bäddnätter (-16,2 %) för inhemska besökare och 50 900 (-5,1 %) för utlänningar i Storuman, sammanlagt 141 000 (-12,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storuman av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 72,0 procent inhemska och 28,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Storuman i genomsnitt 2,3 nätter (-0,82) och utländska besökare 2,9 nätter (+0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,1 miljoner SEK (-416 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 41,4 miljoner SEK och den ökade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -7,1 % 1 000 SEK 11,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 340 SEK 20,6 % 290 SEK 24,2 %
Revpar (Registrerade) 187 SEK -18,1 % 310 SEK -4,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-2)
390 rum (+20)
970 bäddar (-136)

Rumsbeläggning 18,7 % (-2,5)
Osålda rum 320
Bädd beläggning 21,5 % (-5,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "storuman + nyckelord"

Google söker efter "storuman" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa