Strängnäs
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Strängnäs: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 600
22 %
ikon: sweden 3 500
21 %
ikon: foreign 120
43 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
30 %
ikon: sweden 1 500
29 %
ikon: foreign 61
54 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
360,10 SEK
64,90 SEK
Rum
1 103,80 SEK
102,90 SEK
RevPAR
231,20 SEK
110,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 179
2 %
ikon: bed 390
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,21
39 %
ikon: bed 0,3
20 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 600 bäddnätter i Strängnäs (-22,0 %), av vilka 3 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 120 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 43 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 22 procent jämfört med förra årets mars.

440 rooms (-39,5 %) bokades av fritidsresenärer och 720 rooms (-40,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 12 000 bäddnätter (-9,7 %) för inhemska besökare och 390 (-34,8 %) för utlänningar i Strängnäs, sammanlagt 12 400 (-10,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Strängnäs av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,1 procent inhemska och 3,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Strängnäs i genomsnitt 2,3 nätter (+0,22) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,3 miljoner SEK (-659 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,0 miljoner SEK och den minskade med 603 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 10,3 % 1 100 SEK 14,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK -15,3 % 410 SEK 0,0 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -32,4 % 310 SEK -8,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
179 rum (-4)
390 bäddar (-8)

Rumsbeläggning 20,9 % (-13)
Osålda rum 142
Bädd beläggning 29,8 % (-7,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "strängnäs + nyckelord"

Google söker efter "strängnäs" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,32/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa