Strängnäs
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Strängnäs: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 100
0 %
ikon: sweden 4 000
2 %
ikon: foreign 174
33 %
Topp 3:
Storbritannien
33
48 %
Nederländerna
18
800 %
Danmark
14
56 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
0 %
ikon: sweden 2 200
4 %
ikon: foreign 113
45 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,3 milj. SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
548,20 SEK
50,60 SEK
Rum
1 289,80 SEK
29,30 SEK
RevPAR
429,70 SEK
16,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 171
1 %
ikon: bed 370
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 100 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 4 100 bäddnätter i Strängnäs (+0,2 %), av vilka 4 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 174 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 33 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (33 nights).

840 rooms (-23,3 %) bokades av fritidsresenärer och 920 rooms (+5,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 89 900 bäddnätter (-1,1 %) för inhemska besökare och 12 900 (+7,9 %) för utlänningar i Strängnäs, sammanlagt 103 000 (-0,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Strängnäs av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,2 procent inhemska och 4,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Strängnäs i genomsnitt 1,8 nätter (-0,03) och utländska besökare 1,5 nätter (+0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,3 miljoner SEK (-206 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 36,7 miljoner SEK och den ökade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 2,3 % 1 200 SEK 10,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK -8,5 % 360 SEK 4,8 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK -3,7 % 550 SEK 1,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
171 rum (+1)
370 bäddar (-27)

Rumsbeläggning 33,3 % (-2,1)
Osålda rum 114
Bädd beläggning 35,9 % (+1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "strängnäs + nyckelord"

Google söker efter "strängnäs" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,44/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa