Strängnäs
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Strängnäs: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 200
38 %
ikon: sweden 5 400
44 %
ikon: foreign 860
65 %
Topp 3:
Estland
270
Tyskland
200
16 %
Storbritannien
82
356 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
27 %
ikon: sweden 3 200
30 %
ikon: foreign 380
31 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,2 milj. SEK
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
522,10 SEK
276,70 SEK
Rum
1 158,80 SEK
152,80 SEK
RevPAR
595,20 SEK
42,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 183
8 %
ikon: bed 400
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 200 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 6 200 bäddnätter i Strängnäs (-38,2 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 860 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 44 procent och utländska bäddnätter ökade med 65 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 38 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (270 nights).

1 400 rooms (+5,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (+24,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 77 000 bäddnätter (-0,4 %) för inhemska besökare och 12 000 (+9,6 %) för utlänningar i Strängnäs, sammanlagt 89 000 (+0,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Strängnäs av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,5 procent inhemska och 10,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Strängnäs i genomsnitt 1,7 nätter (-0,4) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,47).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,2 miljoner SEK (+777 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 29,6 miljoner SEK och den ökade med 2,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 15,2 %  1 200 SEK 12,9 % 
Revpar (Registrerade) 600 SEK 7,6 % 580 SEK 4,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK 112,7 %  330 SEK 8,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
183 rum (+13)
400 bäddar (-12)

Rumsbeläggning 51,4 % (-3,6)
Osålda rum 89
Bädd beläggning 52,1 % (-41)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "strängnäs + nyckelord"

Google söker efter "strängnäs" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,9/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa