Strömstad
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Strömstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 16 800
38 %
ikon: sweden 3 800
43 %
ikon: foreign 13 000
36 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 300
52 %
ikon: sweden 1 900
45 %
ikon: foreign 4 400
54 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,7 milj. SEK
50 %
Genomsnittliga priser:
Natt
279,80 SEK
71,00 SEK
Rum
1 690,40 SEK
230,30 SEK
RevPAR
310,60 SEK
263,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 550
3 %
ikon: bed 1 300
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
53 %
ikon: bed 0,47
35 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

16 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 16 800 bäddnätter i Strömstad (-37,9 %), av vilka 3 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 13 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 43 procent och utländska bäddnätter minskade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 38 procent jämfört med förra årets mars.

1 100 rooms (-70,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (-37,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 15 400 bäddnätter (-13,5 %) för inhemska besökare och 51 000 (-5,3 %) för utlänningar i Strömstad, sammanlagt 66 400 (-7,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Strömstad av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 3,2 %.

6 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 52 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 30,5 procent inhemska och 69,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Strömstad i genomsnitt 2,0 nätter (+0,05) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,85).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 4,7 miljoner SEK (-4,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 21,8 miljoner SEK och den minskade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK 15,8 % 1 400 SEK 2,3 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK -45,9 % 510 SEK -12,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK -20,3 % 330 SEK -6,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
550 rum (+18)
1 300 bäddar (+108)

Rumsbeläggning 18,4 % (-21)
Osålda rum 450
Bädd beläggning 46,6 % (-25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "strömstad + nyckelord"

Google söker efter "strömstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,46/10 (+0,07).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa