Strömstad
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Strömstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 34 800
9 %
ikon: sweden 11 900
8 %
ikon: foreign 22 900
9 %
Topp 3:
Norge
21 400
8 %
Tyskland
570
29 %
Storbritannien
300
87 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 20 500
1 %
ikon: sweden 6 600
1 %
ikon: foreign 13 800
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 15,9 milj.
38 %
Genomsnittliga priser:
Natt
456,00 SEK
153,90 SEK
Rum
1 540,90 SEK
320,70 SEK
RevPAR
835,80 SEK
135,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 630
15 %
ikon: bed 1 600
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

34 800 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 34 800 bäddnätter i Strömstad (-8,8 %), av vilka 11 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 22 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med nio procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (21 400 nights).

5 300 rooms (+16,0 %) bokades av fritidsresenärer och 5 000 rooms (+2,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 267 000 bäddnätter (+6,5 %) för inhemska besökare och 507 000 (+3,0 %) för utlänningar i Strömstad, sammanlagt 775 000 (+4,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Strömstad av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 2,0 %.

20 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 32,4 procent inhemska och 67,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Strömstad i genomsnitt 1,8 nätter (-0,13) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 15,9 miljoner SEK (+4,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 223,0 miljoner SEK och den ökade med 121,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 26,3 %  2 300 SEK 102,7 % 
Revpar (Registrerade) 840 SEK 19,4 %  1 400 SEK 96,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK 50,9 %  290 SEK 110,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
630 rum (+83)
1 600 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 54,2 % (-3,1)
Osålda rum 290
Bädd beläggning 74,5 % (-7,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,96/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa