Strömstad
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Strömstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 600
4 %
ikon: sweden 4 800
20 %
ikon: foreign 12 700
1 %
Topp 3:
Norge
12 200
5 %
Storbritannien
300
166 %
Danmark
126
54 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 500
11 %
ikon: sweden 2 800
9 %
ikon: foreign 6 700
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,5 milj. SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
427,10 SEK
37,30 SEK
Rum
1 533,10 SEK
169,00 SEK
RevPAR
580,70 SEK
63,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 460
1 %
ikon: bed 1 100
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under december 2019 registrerades 17 600 bäddnätter i Strömstad (+4,2 %), av vilka 4 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 12 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 20 procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (12 200 nights).

3 400 rooms (+60,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (-44,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 288 000 bäddnätter (+6,2 %) för inhemska besökare och 556 000 (+2,2 %) för utlänningar i Strömstad, sammanlagt 844 000 (+3,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Strömstad av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 1,7 %.

9 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 29,3 procent inhemska och 70,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Strömstad i genomsnitt 1,7 nätter (+0,17) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,24).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 7,5 miljoner SEK (+930 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 255,6 miljoner SEK och den ökade med 128,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 12,4 %  2 200 SEK 86,3 % 
Revpar (Registrerade) 580 SEK 12,3 %  1 300 SEK 82,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK 9,6 % 300 SEK 93,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
460 rum (+3)
1 100 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 37,9 % (-0,02)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 57,8 % (+1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "strömstad + nyckelord"

Google söker efter "strömstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,48/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa