Strömsund
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Strömsund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 200
27 %
ikon: sweden 3 500
20 %
ikon: foreign 690
48 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
31 %
ikon: sweden 1 200
24 %
ikon: foreign 230
51 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
348,80 SEK
109,30 SEK
Rum
1 180,50 SEK
68,10 SEK
RevPAR
212,30 SEK
134,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
9 %
ikon: room 230
9 %
ikon: bed 520
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
35 %
ikon: bed 0,27
18 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 200 bäddnätter i Strömsund (-26,7 %), av vilka 3 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 690 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 20 procent och utländska bäddnätter minskade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 27 procent jämfört med förra årets mars.

270 rooms (-65,1 %) bokades av fritidsresenärer och 980 rooms (-27,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 9 000 bäddnätter (-9,6 %) för inhemska besökare och 2 900 (-24,8 %) för utlänningar i Strömsund, sammanlagt 11 900 (-13,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Strömsund av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 31 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,9 procent inhemska och 16,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Strömsund i genomsnitt 3,0 nätter (+0,15) och utländska besökare 3,1 nätter (+0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,5 miljoner SEK (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,5 miljoner SEK och den minskade med 1,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -5,5 % 1 200 SEK 6,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK -23,9 % 380 SEK -13,5 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -38,7 % 220 SEK -22,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-2)
230 rum (-23)
520 bäddar (-50)

Rumsbeläggning 18,0 % (-9,8)
Osålda rum 188
Bädd beläggning 26,9 % (-5,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "strömsund + nyckelord"

Google söker efter "strömsund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa