Strömsund
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Strömsund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 200
13 %
ikon: sweden 5 400
0 %
ikon: foreign 2 800
51 %
Topp 3:
Norge
1 200
4 %
Finland
380
1 810 %
Tyskland
350
67 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 400
6 %
ikon: sweden 2 400
2 %
ikon: foreign 1 000
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,0 milj. SEK
52 %
Genomsnittliga priser:
Natt
363,10 SEK
93,10 SEK
Rum
981,30 SEK
78,50 SEK
RevPAR
334,50 SEK
64,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 30
36 %
ikon: room 290
74 %
ikon: bed 640
40 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 13 procent

Under september 2019 registrerades 8 200 bäddnätter i Strömsund (+13,2 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 13 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 200 nights).

680 rooms (+33,5 %) bokades av fritidsresenärer och 2 300 rooms (+76,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 65 900 bäddnätter (+25,3 %) för inhemska besökare och 46 100 (+0,2 %) för utlänningar i Strömsund, sammanlagt 112 000 (+13,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Strömsund av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

3 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 69,5 procent inhemska och 30,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Strömsund i genomsnitt 2,3 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,63).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,0 miljoner SEK (+1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 28,9 miljoner SEK och den ökade med 14,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK -7,4 % 1 400 SEK 27,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 34,5 %  260 SEK 71,9 % 
Revpar (Registrerade) 330 SEK -16,2 %  400 SEK -2,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

30 inkvarteringsanläggningar (+8)
290 rum (+122)
640 bäddar (+183)

Rumsbeläggning 34,1 % (-3,6)
Osålda rum 189
Bädd beläggning 42,3 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "strömsund + nyckelord"

Google söker efter "strömsund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,8/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa