Strömsund
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Strömsund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 600
22 %
ikon: sweden 1 900
2 %
ikon: foreign 720
146 %
Topp 3:
Polen
220
Norge
220
40 %
Litauen
122
307 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 900
1 %
ikon: sweden 720
6 %
ikon: foreign 171
23 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
84 %
Genomsnittliga priser:
Natt
500,70 SEK
169,00 SEK
Rum
1 085,40 SEK
81,70 SEK
RevPAR
183,50 SEK
18,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
47 %
ikon: room 240
89 %
ikon: bed 550
44 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under december 2019 registrerades 2 600 bäddnätter i Strömsund (+21,6 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 720 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 146 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (220 nights).

200 rooms (+41,4 %) bokades av fritidsresenärer och 990 rooms (+76,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 73 000 bäddnätter (+23,3 %) för inhemska besökare och 49 200 (+3,8 %) för utlänningar i Strömsund, sammanlagt 122 000 (+14,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Strömsund av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,9 procent inhemska och 19,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Strömsund i genomsnitt 2,6 nätter (+0,19) och utländska besökare 4,2 nätter (+2,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,3 miljoner SEK (+589 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 34,0 miljoner SEK och den ökade med 16,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 8,1 % 1 300 SEK 22,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK 50,9 % 280 SEK 66,8 %
Revpar (Registrerade) 183 SEK -9,1 % 360 SEK -3,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+7)
240 rum (+114)
550 bäddar (+167)

Rumsbeläggning 16,9 % (-3,2)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 16,3 % (-6,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "strömsund + nyckelord"

Google söker efter "strömsund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,8/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa