Sundsvall
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sundsvall: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 22 100
40 %
ikon: sweden 20 900
38 %
ikon: foreign 1 100
64 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 14 900
41 %
ikon: sweden 14 200
40 %
ikon: foreign 760
54 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 15,2 milj. SEK
40 %
Genomsnittliga priser:
Natt
689,00 SEK
5,10 SEK
Rum
1 002,70 SEK
4,40 SEK
RevPAR
297,50 SEK
199,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
5 %
ikon: room 1 700
2 %
ikon: bed 3 500
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,3
40 %
ikon: bed 0,22
41 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

22 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 22 100 bäddnätter i Sundsvall (-40,3 %), av vilka 20 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 38 procent och utländska bäddnätter minskade med 64 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 40 procent jämfört med förra årets mars.

4 000 rooms (-58,5 %) bokades av fritidsresenärer och 11 100 rooms (-28,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 90 600 bäddnätter (-7,6 %) för inhemska besökare och 5 500 (-32,2 %) för utlänningar i Sundsvall, sammanlagt 96 000 (-9,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sundsvall av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

14 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 41 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,9 procent inhemska och 5,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sundsvall i genomsnitt 1,5 nätter (+0,04) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,41).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 15,2 miljoner SEK (-10,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 62,4 miljoner SEK och den minskade med 10,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 0,4 % 980 SEK -1,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 690 SEK 0,7 % 650 SEK -5,0 %
Revpar (Registrerade) 300 SEK -40,1 % 410 SEK -16,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 700 rum (+41)
3 500 bäddar (+177)

Rumsbeläggning 29,7 % (-20)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 21,8 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sundsvall + nyckelord"

Google söker efter "sundsvall" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,1/10 (-0,16).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa