Sundsvall
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sundsvall: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 43 200
13 %
ikon: sweden 38 600
16 %
ikon: foreign 4 600
6 %
Topp 3:
Förenta Staterna
630
79 %
Norge
590
54 %
Tyskland
540
17 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 27 000
13 %
ikon: sweden 24 900
14 %
ikon: foreign 2 100
0 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 30,1 milj. SEK
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
695,90 SEK
22,30 SEK
Rum
999,20 SEK
36,50 SEK
RevPAR
597,10 SEK
46,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
4 %
ikon: room 1 700
8 %
ikon: bed 3 400
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 13 procent

Under september 2019 registrerades 43 200 bäddnätter i Sundsvall (+13,3 %), av vilka 38 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 13 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (630 nights).

9 000 rooms (+13,8 %) bokades av fritidsresenärer och 21 100 rooms (+24,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 385 000 bäddnätter (+4,1 %) för inhemska besökare och 53 100 (-20,3 %) för utlänningar i Sundsvall, sammanlagt 438 000 (+0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sundsvall av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

27 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,2 procent inhemska och 7,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sundsvall i genomsnitt 1,6 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 30,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 30,1 miljoner SEK (+4,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 241,0 miljoner SEK och den ökade med 7,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -3,5 % 990 SEK -2,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 700 SEK 3,3 % 550 SEK 2,8 %
Revpar (Registrerade) 600 SEK 8,3 % 540 SEK -5,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 700 rum (+133)
3 400 bäddar (+46)

Rumsbeläggning 59,8 % (+6,5)
Osålda rum 690
Bädd beläggning 43,4 % (+3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sundsvall + nyckelord"

Google söker efter "sundsvall" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,32/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa