Sundsvall
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sundsvall: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 35 400
1 %
ikon: sweden 33 400
3 %
ikon: foreign 2 000
39 %
Topp 3:
Förenta Staterna
600
3 %
Norge
220
36 %
Tyskland
198
57 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 25 200
0 %
ikon: sweden 23 900
3 %
ikon: foreign 1 400
37 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 22,1 milj. SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
625,10 SEK
49,60 SEK
Rum
1 014,80 SEK
14,30 SEK
RevPAR
429,00 SEK
11,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 1 700
8 %
ikon: bed 3 300
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

35 400 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 35 400 bäddnätter i Sundsvall (-0,7 %), av vilka 33 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 39 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (600 nights).

8 700 rooms (-2,1 %) bokades av fritidsresenärer och 13 000 rooms (+12,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 499 000 bäddnätter (+4,9 %) för inhemska besökare och 61 600 (-20,1 %) för utlänningar i Sundsvall, sammanlagt 560 000 (+1,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sundsvall av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

25 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,6 procent inhemska och 5,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sundsvall i genomsnitt 1,4 nätter (0,0) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 22,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 22,1 miljoner SEK (+1,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 324,7 miljoner SEK och den ökade med 14,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 1,4 % 990 SEK -2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 8,6 % 580 SEK 3,3 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK -2,7 % 540 SEK -4,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 700 rum (+123)
3 300 bäddar (+52)

Rumsbeläggning 42,3 % (-1,8)
Osålda rum 980
Bädd beläggning 35,0 % (-2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sundsvall + nyckelord"

Google söker efter "sundsvall" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,21/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa