Sundsvall
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Sundsvall: Turismen i ett nötskal

ikon: star 47 500
96 %
ikon: sweden 44 300
96 %
ikon: foreign 3 200
93 %
Topp 3:
Polen
1 000
2 418 %
Förenta Staterna
720
108 %
Tyskland
240
35 %
ikon: star 29 800
80 %
ikon: sweden 28 400
80 %
ikon: foreign 1 500
83 %
Genomsnittliga priser:
Natt
649,50 SEK
40,10 SEK
Rum
945,70 SEK
114,60 SEK
RevPAR
507,60 SEK
220,80 SEK
ikon: establishment 22
0 %
ikon: room 2 000
18 %
ikon: bed 4 200
21 %
ikon: room 54 %
56 %
ikon: bed 39 %
68 %

Registrerade gästnätter ökade med 96 procent

Under november 2021 upptecknades 47 500 registrerade gästnätter i Sundsvall (+95,8 %), var av 44 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 96 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 93 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 96 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Polen (1 000 nights).

13 300 rum (+130,5 %) bokades av fritidsresenärer och 19 300 rum (+60,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 465 000 registrerade gästnätter (+16,8 %) för inhemska besökare och 40 600 (+88,3 %) för utländska besökare i Sundsvall, de vill säga sammanlagt 505 000 (+20,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sundsvall av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,3 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,4 % och utländska gästnätter 0,6 %.

29 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 80 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,1 procent inhemska och 4,9 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sundsvall i genomsnitt 1,6 nätter (+0,13) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,12).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 30,8 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 30,8 miljoner SEK (+16,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 253,4 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 40,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 13,8 % 900 SEK -2,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 6,6 % 500 SEK -1,1 %
Revpar (Registrerade) 510 SEK 77,0 % 420 SEK 10,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 000 rum (+310)
4 200 bäddar (+730)

Rumsbeläggning 53,7 % (+19)
Osålda rum 950
Bädd beläggning 38,6 % (+16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa