Sundsvall
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Sundsvall: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 600
64 %
ikon: sweden 12 100
62 %
ikon: foreign 500
85 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 000
67 %
ikon: sweden 7 700
66 %
ikon: foreign 270
84 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,0 milj. SEK
70 %
Genomsnittliga priser:
Natt
558,50 SEK
106,60 SEK
Rum
852,50 SEK
131,20 SEK
RevPAR
144,70 SEK
337,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
5 %
ikon: room 1 700
2 %
ikon: bed 3 500
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
65 %
ikon: bed 0,13
65 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 600 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 12 600 bäddnätter i Sundsvall (-64,0 %), av vilka 12 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 62 procent och utländska bäddnätter minskade med 85 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 64 procent jämfört med förra årets april.

2 800 rooms (-57,7 %) bokades av fritidsresenärer och 5 400 rooms (-68,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 103 000 bäddnätter (-20,8 %) för inhemska besökare och 5 900 (-47,7 %) för utlänningar i Sundsvall, sammanlagt 109 000 (-23,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sundsvall av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

8 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 67 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sundsvall i genomsnitt 1,6 nätter (+0,18) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 7,0 miljoner SEK (-16,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 69,4 miljoner SEK och den minskade med 26,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK -13,3 % 960 SEK -2,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK -16,0 % 640 SEK -5,9 %
Revpar (Registrerade) 145 SEK -70,0 % 350 SEK -29,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 700 rum (+41)
3 500 bäddar (+177)

Rumsbeläggning 17,0 % (-32)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 13,0 % (-24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sundsvall + nyckelord"

Google söker efter "sundsvall" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i april var 7,76/10 (-0,72).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa