Sunne
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Sunne: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 400
33 %
ikon: sweden 5 100
28 %
ikon: foreign 300
66 %
Topp 3:
Norge
167
71 %
Danmark
54
41 %
Irland
22
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 000
41 %
ikon: sweden 2 900
39 %
ikon: foreign 169
65 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj. SEK
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
457,00 SEK
8,50 SEK
Rum
818,80 SEK
48,80 SEK
RevPAR
185,40 SEK
112,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
31 %
ikon: room 440
8 %
ikon: bed 940
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
34 %
ikon: bed 0,19
38 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,2 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 41 mm
31 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 5 400 bäddnätter i Sunne (-32,7 %), av vilka 5 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 28 procent och utländska bäddnätter minskade med 66 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 33 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (167 nights).

2 100 rooms (-23,0 %) bokades av fritidsresenärer och 950 rooms (-35,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 21 700 bäddnätter (+6,1 %) för inhemska besökare och 2 900 (-37,4 %) för utlänningar i Sunne, sammanlagt 24 600 (-2,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sunne av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 41 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,4 procent inhemska och 5,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sunne i genomsnitt 1,8 nätter (+0,26) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,5 miljoner SEK (-1,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 13,1 miljoner SEK och den minskade med 40 200 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 820 SEK -5,6 % 1 100 SEK 3,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK 1,9 % 530 SEK 1,7 %
Revpar (Registrerade) 185 SEK -37,8 % 340 SEK -9,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+4)
440 rum (+31)
940 bäddar (+81)

Rumsbeläggning 22,6 % (-12)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 18,9 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sunne + nyckelord"

Google söker efter "sunne" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,36/10 (-0,32).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa