Sunne
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Sunne: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 700
1 %
ikon: sweden 9 300
2 %
ikon: foreign 1 500
12 %
Topp 3:
Norge
760
14 %
Tyskland
210
7 %
Nederländerna
127
55 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 500
14 %
ikon: sweden 6 700
15 %
ikon: foreign 810
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,0 milj.
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
462,10 SEK
13,90 SEK
Rum
917,60 SEK
13,80 SEK
RevPAR
398,20 SEK
57,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 430
16 %
ikon: bed 950
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 10,5 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 104 mm
44 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

10 700 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 10 700 bäddnätter i Sunne (-0,5 %), av vilka 9 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (760 nights).

2 900 rooms (-13,4 %) bokades av fritidsresenärer och 2 500 rooms (+24,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 102 000 bäddnätter (-13,5 %) för inhemska besökare och 75 600 (+2,2 %) för utlänningar i Sunne, sammanlagt 177 000 (-7,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sunne av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

7 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,2 procent inhemska och 10,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sunne i genomsnitt 1,4 nätter (-0,19) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 5,0 miljoner SEK (+123 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 59,0 miljoner SEK och den ökade med 12,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK 1,5 % 1 200 SEK 21,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK 3,1 % 330 SEK 37,9 % 
Revpar (Registrerade) 400 SEK -12,6 %  510 SEK 4,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (+58)
950 bäddar (-24)

Rumsbeläggning 43,4 % (-7,0)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 38,6 % (+0,21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,49/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa