Sunne
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Sunne: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 700
16 %
ikon: sweden 9 800
42 %
ikon: foreign 1 900
40 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 600
5 %
ikon: sweden 5 000
33 %
ikon: foreign 610
61 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,4 milj. SEK
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
633,80 SEK
0,70 SEK
Rum
1 281,30 SEK
0,10 SEK
RevPAR
588,20 SEK
13,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
21 %
ikon: room 440
4 %
ikon: bed 940
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,46
2 %
ikon: bed 0,43
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,1 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 73 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under februari 2020 registrerades 11 700 bäddnätter i Sunne (+16,2 %), av vilka 9 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 42 procent och utländska bäddnätter minskade med 40 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets februari.

4 300 rooms (+7,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (+49,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 16 600 bäddnätter (+24,6 %) för inhemska besökare och 2 600 (-30,5 %) för utlänningar i Sunne, sammanlagt 19 200 (+12,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sunne av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

5 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,2 procent inhemska och 10,8 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sunne i genomsnitt 1,9 nätter (+0,13) och utländska besökare 3,1 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 7,4 miljoner SEK (+1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 10,6 miljoner SEK och den ökade med 1,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -0,0 % 1 100 SEK 4,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK -0,1 % 550 SEK -0,9 %
Revpar (Registrerade) 590 SEK 2,4 % 420 SEK 0,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+3)
440 rum (+17)
940 bäddar (+43)

Rumsbeläggning 45,9 % (+1,1)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 43,0 % (+0,73)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sunne + nyckelord"

Google söker efter "sunne" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,71/10 (-0,14).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa