Sunne
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Sunne: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
55 %
ikon: sweden 2 900
49 %
ikon: foreign 130
88 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
67 %
ikon: sweden 1 400
64 %
ikon: foreign 23
95 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
375,50 SEK
51,10 SEK
Rum
695,60 SEK
237,10 SEK
RevPAR
87,50 SEK
150,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
14 %
ikon: room 430
2 %
ikon: bed 920
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,13
51 %
ikon: bed 0,11
58 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,1 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 22 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 100 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 3 100 bäddnätter i Sunne (-54,8 %), av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 130 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 49 procent och utländska bäddnätter minskade med 88 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 55 procent jämfört med förra årets april.

1 200 rooms (-36,9 %) bokades av fritidsresenärer och 420 rooms (-63,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 24 600 bäddnätter (-5,9 %) för inhemska besökare och 3 000 (-46,6 %) för utlänningar i Sunne, sammanlagt 27 700 (-13,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Sunne av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 67 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sunne i genomsnitt 2,1 nätter (+0,62) och utländska besökare 5,7 nätter (+3,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 1,1 miljoner SEK (-1,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 14,3 miljoner SEK och den minskade med 1,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 700 SEK -25,4 % 1 000 SEK 1,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK -12,0 % 520 SEK 2,4 %
Revpar (Registrerade) 88 SEK -63,3 % 280 SEK -18,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+2)
430 rum (+9)
920 bäddar (+22)

Rumsbeläggning 12,6 % (-13)
Osålda rum 370
Bädd beläggning 10,8 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sunne + nyckelord"

Google söker efter "sunne" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (mars)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,36/10 (-0,32).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa