Suomussalmi
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 500 bäddnätter i Suomussalmi (-23,8 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med 44 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 24 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (660 nights).

2 400 nights (-26,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 107 nights (+190,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 000 bäddnätter (+20,0 %) för inhemska besökare och 4 300 (-7,2 %) för utlänningar i Suomussalmi, sammanlagt 7 300 (+2,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Suomussalmi av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 47,1 procent inhemska och 52,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Suomussalmi i genomsnitt 2,4 nätter (+0,37) och utländska besökare 1,7 nätter (-2,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 117 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 117 000 euro (-47 700).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 78 € 16,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 46 € -6,8 %
Revpar (Registrerade) 19 € -30,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
151 rum (+10)
440 bäddar (+25)

Rumsbeläggning 24,9 % (-17)
Osålda rum 113
Bädd beläggning 20,4 % (-4,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "suomussalmi region + nyckelord"

Google söker efter "suomussalmi region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa