Svalöv
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Svalöv: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 400
ikon: sweden 1 600
ikon: foreign 770
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
ikon: sweden 670
ikon: foreign 340
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 577 000
Genomsnittliga priser:
Natt
244,00 SEK
Rum
1 021,30 SEK
RevPAR
208,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 93
31 %
ikon: bed 250
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 400 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 400 bäddnätter i Svalöv, av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 770 av utländska besökare.

490 rooms bokades av fritidsresenärer och 78 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Svalöv av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 66,3 procent inhemska och 33,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Svalöv i genomsnitt 2,4 nätter och utländska besökare 2,2 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 577 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 577 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 210 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
93 rum (+22)
250 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 20,5 %
Osålda rum 74
Bädd beläggning 31,7 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa