Svalöv
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Svalöv: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 790
ikon: sweden 780
ikon: foreign 17
Topp 3:
Förenta Staterna
12
Nederländerna
2,0
Tyskland
2,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 500
ikon: sweden 490
ikon: foreign 9,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 309 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
389,40 SEK
Rum
1 175,50 SEK
RevPAR
177,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 79
39 %
ikon: bed 195
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

790 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 790 bäddnätter i Svalöv, av vilka 780 nätter nyttjades av inhemska besökare och 17 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (12 nights).

260 rooms bokades av fritidsresenärer och 7,0 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Svalöv av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

500 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Svalöv i genomsnitt 1,6 nätter och utländska besökare 1,9 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 309 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 309 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 177 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
79 rum (+22)
195 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 15,1 %
Osålda rum 67
Bädd beläggning 21,3 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "svalöv + nyckelord"

Google söker efter "svalöv" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa