Svalöv
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Svalöv: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 570
25 %
ikon: sweden 520
17 %
ikon: foreign 53
63 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 200
40 %
ikon: sweden 175
29 %
ikon: foreign 27
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 118 000 SEK
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
207,50 SEK
45,50 SEK
Rum
756,70 SEK
11,30 SEK
RevPAR
48,20 SEK
32,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 4,0
20 %
ikon: room 79
0 %
ikon: bed 195
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,06
39 %
ikon: bed 0,09
28 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

570 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 570 bäddnätter i Svalöv (-25,3 %), av vilka 520 nätter nyttjades av inhemska besökare och 53 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med 63 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 25 procent jämfört med förra årets mars.

97 rooms (-49,7 %) bokades av fritidsresenärer och 59 rooms (+1,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Svalöv av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 40 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,6 procent inhemska och 13,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Svalöv i genomsnitt 2,9 nätter (+0,44) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,34).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 118 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 118 000 SEK (-74 700).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 760 SEK -1,5 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK -18,0 % SEK
Revpar (Registrerade) 48 SEK -40,3 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
79 rum (+0)
195 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 6,4 % (-4,1)
Osålda rum 74
Bädd beläggning 9,4 % (-3,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "svalöv + nyckelord"

Google söker efter "svalöv" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa