Svenljunga
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Svenljunga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 410
1 %
ikon: sweden 350
2 %
ikon: foreign 63
2 %
Topp 3:
Norge
22
8 %
Tyskland
10
150 %
Danmark
9,0
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 240
0 %
ikon: sweden 200
2 %
ikon: foreign 32
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 211 000 SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
512,10 SEK
56,90 SEK
Rum
1 146,80 SEK
125,60 SEK
RevPAR
219,60 SEK
62,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 31
24 %
ikon: bed 83
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under december 2019 registrerades 410 bäddnätter i Svenljunga (+1,5 %), av vilka 350 nätter nyttjades av inhemska besökare och 63 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (22 nights).

89 rooms (-5,8 %) bokades av fritidsresenärer och 95 rooms (+9,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 33 100 bäddnätter (+7,0 %) för inhemska besökare och 7 800 (-0,1 %) för utlänningar i Svenljunga, sammanlagt 40 800 (+5,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Svenljunga av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

240 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,4 procent inhemska och 13,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Svenljunga i genomsnitt 1,7 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 211 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 211 000 SEK (+26 200).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 9,6 miljoner SEK och den ökade med 5,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 12,3 %  2 100 SEK 89,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK 12,5 %  240 SEK 119,5 % 
Revpar (Registrerade) 220 SEK -22,1 %  770 SEK 61,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
31 rum (+6)
83 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 19,1 % (-8,4)
Osålda rum 25
Bädd beläggning 16,0 % (-2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "svenljunga + nyckelord"

Google söker efter "svenljunga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa