Svenljunga
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Svenljunga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 900
10 %
ikon: sweden 1 700
10 %
ikon: foreign 200
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 840
13 %
ikon: sweden 730
14 %
ikon: foreign 109
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 716 000 SEK
99 %
Genomsnittliga priser:
Natt
371,10 SEK
203,60 SEK
Rum
1 749,40 SEK
609,10 SEK
RevPAR
627,60 SEK
126,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 38
52 %
ikon: bed 96
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 1 900 bäddnätter i Svenljunga (-10,1 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets september.

220 rooms (+34,7 %) bokades av fritidsresenärer och 187 rooms (+24,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 31 100 bäddnätter (+7,4 %) för inhemska besökare och 7 200 (-3,1 %) för utlänningar i Svenljunga, sammanlagt 38 300 (+5,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Svenljunga av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

840 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,1 procent inhemska och 12,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Svenljunga i genomsnitt 2,3 nätter (+0,09) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 716 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 716 000 SEK (+356 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 8,6 miljoner SEK och den ökade med 5,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK 53,4 %  2 400 SEK 103,8 % 
Revpar (Registrerade) 630 SEK 25,3 %  910 SEK 76,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK 121,5 %  220 SEK 140,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
38 rum (+13)
96 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 35,9 % (-8,1)
Osålda rum 24
Bädd beläggning 66,9 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "svenljunga + nyckelord"

Google söker efter "svenljunga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa