Svenljunga
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Svenljunga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 370
54 %
ikon: sweden 330
53 %
ikon: foreign 35
62 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 191
49 %
ikon: sweden 175
47 %
ikon: foreign 16
67 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 198 000 SEK
36 %
Genomsnittliga priser:
Natt
536,40 SEK
149,10 SEK
Rum
994,70 SEK
137,70 SEK
RevPAR
168,00 SEK
154,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 38
23 %
ikon: bed 96
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
41 %
ikon: bed 0,12
60 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

370 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 370 bäddnätter i Svenljunga (-53,9 %), av vilka 330 nätter nyttjades av inhemska besökare och 35 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 53 procent och utländska bäddnätter minskade med 62 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 54 procent jämfört med förra årets mars.

62 rooms (-53,5 %) bokades av fritidsresenärer och 137 rooms (-2,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 1 000 bäddnätter (-48,9 %) för inhemska besökare och 172 (-42,7 %) för utlänningar i Svenljunga, sammanlagt 1 200 (-48,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Svenljunga av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

191 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,6 procent inhemska och 8,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Svenljunga i genomsnitt 1,9 nätter (-0,24) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,29).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 198 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 198 000 SEK (-112 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 605 000 SEK och den minskade med 255 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK -12,2 % 1 000 SEK -10,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK 38,5 % 510 SEK 35,6 %
Revpar (Registrerade) 168 SEK -48,0 % 176 SEK -43,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
38 rum (+7)
96 bäddar (+13)

Rumsbeläggning 16,9 % (-12)
Osålda rum 32
Bädd beläggning 12,4 % (-19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "svenljunga + nyckelord"

Google söker efter "svenljunga" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa