Svenljunga
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Svenljunga: Turismen i ett nötskal

ikon: star 13 900
12 %
ikon: sweden 13 200
8 %
ikon: foreign 660
257 %
Topp 3:
Tyskland
320
283 %
Nederländerna
137
552 %
Norge
106
458 %
ikon: star 4 900
8 %
ikon: sweden 4 500
3 %
ikon: foreign 310
320 %
Genomsnittliga priser:
Natt
181,40 SEK
4,10 SEK
Rum
4 493,60 SEK
274,60 SEK
RevPAR
2 804,10 SEK
725,10 SEK
ikon: establishment 7,0
12 %
ikon: room 29
24 %
ikon: bed 69
28 %
ikon: room 62 %
27 %
ikon: bed 650 %
49 %

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent

Under juli 2021 upptecknades 13 900 registrerade gästnätter i Svenljunga (+11,9 %), var av 13 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 660 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 260 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (320 nights).

530 rum (+8,9 %) bokades av fritidsresenärer och 34 rum (-44,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 24 400 registrerade gästnätter (+10,2 %) för inhemska besökare och 850 (+89,3 %) för utländska besökare i Svenljunga, de vill säga sammanlagt 25 200 (+11,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Svenljunga av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

4 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Svenljunga i genomsnitt 2,9 nätter (+0,13) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,38).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 2,5 miljoner SEK (+217 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 4,9 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 422 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 4 500 SEK 6,5 % 3 000 SEK 22,2 %
Revpar (Registrerade) 2 800 SEK 34,9 % 800 SEK 39,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 181 SEK -2,2 % 196 SEK -2,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
29 rum (-9)
69 bäddar (-27)

Rumsbeläggning 62,4 % (+13)
Osålda rum 11
Bädd beläggning 649,6 % (+210)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa