Sverige
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Sverige: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september)
ikon: star 3,1 milj.
31 %
ikon: sweden 2,7 milj.
20 %
ikon: foreign 445 000
62 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september)
ikon: star 1,4 milj. SEK
51 %
Genomsnittliga priser:
Natt
439,10 SEK
181,60 SEK
Rum
886,00 SEK
235,00 SEK
RevPAR
357,30 SEK
364,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet (september)
ikon: establishment 3 000
0 %
ikon: room 119 000
2 %
ikon: bed 309 000
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3,1 miljoner registrerade bäddnätter (september)

Under september 2020 registrerades 3,1 miljoner bäddnätter i Sverige (-30,9 %), av vilka 2,7 miljoner nätter nyttjades av inhemska besökare och 445 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 20 procent och utländska bäddnätter minskade med 62 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 31 procent jämfört med förra årets september.

Mellan januari och september registrerades 32,2 miljoner bäddnätter (-21,7 %) för inhemska besökare och 4,3 miljoner (-71,3 %) för utlänningar i Sverige, sammanlagt 36,5 miljoner (-35,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

369 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 369 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 79 procent.

Av lokala passagerare anlände 57,2 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 42,8 %.

Dessutom registrerades 374 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-79,2 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 585 000 (-80,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

357 000 passagerare via färjor (juni)

Totalt anlände 357 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 75 procent.

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljarder SEK (september)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,4 miljarder SEK (-1,4 miljarder).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 11,5 miljarder SEK och den minskade med 11,4 miljarder euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2020
Antal
Förändring jan-september 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK -21,0 %  920 SEK -11,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK -29,3 %  310 SEK -22,9 % 
Revpar (Registrerade) 360 SEK -50,5 %  330 SEK -47,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (september)

Registrerad inkvartering

3 000 inkvarteringsanläggningar (+7)
119 000 rum (-3 000)
309 000 bäddar (-7 600)

Rumsbeläggning 40,3 % (-24)
Osålda rum 71 200
Bädd beläggning 26,4 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sweden + nyckelord"

Google söker efter "sweden" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Swedavia, Trafa

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående