Sverige
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Sverige: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 2,9 milj.
3 %
ikon: sweden 2,7 milj.
11 %
ikon: foreign 223 000
45 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 928,5 milj. SEK
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
320,60 SEK
108,10 SEK
Rum
824,00 SEK
178,00 SEK
RevPAR
223,80 SEK
67,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 2 800
2 %
ikon: room 115 000
4 %
ikon: bed 299 000
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,27
7 %
ikon: bed 0,2
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent (mars)

Under mars 2021 registrerades 2,9 miljoner bäddnätter i Sverige (+3,1 %), av vilka 2,7 miljoner nätter nyttjades av inhemska besökare och 223 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 45 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets mars.

Mellan januari och mars registrerades 7,2 miljoner bäddnätter (-19,4 %) för inhemska besökare och 647 000 (-69,6 %) för utlänningar i Sverige, sammanlagt 7,8 miljoner (-29,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

168 000 flygresenärer (mars)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 168 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 77 procent.

Av lokala passagerare anlände 52,5 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 47,5 %.

Dessutom registrerades 172 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-70,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 261 000 (-75,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 928,5 miljoner SEK (mars)

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 928,5 miljoner SEK (-275,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,4 miljarder SEK och den minskade med 2,6 miljarder euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 820 SEK -17,8 % 820 SEK -17,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK -25,2 % 310 SEK -32,0 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK -23,2 % 210 SEK -51,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

2 800 inkvarteringsanläggningar (-70)
115 000 rum (-4 400)
299 000 bäddar (-6 300)

Rumsbeläggning 27,2 % (-1,9)
Osålda rum 83 800
Bädd beläggning 20,5 % (-0,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sweden + nyckelord"

Google söker efter "sweden" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående