Sverige
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Sverige: Turismen i ett nötskal

ikon: star 6,6 mn
35 %
ikon: sweden 5,0 mn
13 %
ikon: foreign 1,6 mn
252 %
Topp 3:
Tyskland
391 000
228 %
Norge
318 000
985 %
Förenta Staterna
149 000
233 %
ikon: star 3,6 mn
ikon: sweden 2,8 mn
ikon: foreign 825 000
Genomsnittliga priser:
Natt
575,10 SEK
295,80 SEK
Rum
1 418,90 SEK
521,90 SEK
RevPAR
847,40 SEK
507,30 SEK
ikon: establishment 4 200
33 %
ikon: room 153 000
27 %
ikon: bed 346 000
9 %
ikon: room 60 %
57 %
ikon: bed 65 %
130 %

Registrerade gästnätter ökade med 35 procent (juni)

Under juni 2022 upptecknades 6,6 miljoner registrerade gästnätter i Sverige (+35,1 %), var av 5,0 miljoner nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1,6 miljoner av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 13 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 250 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 35 procent i jämförelse med juni förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (391 000 nights).

1,5 miljoner rum bokades av fritidsresenärer och 1,2 miljoner rum av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 20,3 miljoner registrerade gästnätter (+20,2 %) för inhemska besökare och 5,0 miljoner (+218,7 %) för utländska besökare i Sverige, de vill säga sammanlagt 25,3 miljoner (+36,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

3,6 miljoner turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Utav alla registrerade ankomster var 77,1 procent inhemska och 22,9 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Sverige i genomsnitt 1,8 nätter och utländska besökare 1,9 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1,4 miljoner flygresenärer (juni)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1,4 miljoner passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 300 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 74,5 % från utlandet, vilket betyder att 25,5 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1,5 miljoner passagerare som avreste från flygplatsen (+252,8 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2,5 miljoner (+299,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,8 miljarder SEK (juni)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 3,8 miljarder SEK (+2,4 miljarder).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 15,4 miljarder SEK, vilket innebär att det ökade med 9,8 miljarder euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 58,2 % 1 200 SEK 46,2 %
Revpar (Registrerade) 850 SEK 149,1 % 590 SEK 142,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 105,9 % 610 SEK 99,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

4 200 inkvarteringsanläggningar (+1 000)
153 000 rum (+32 900)
346 000 bäddar (+28 300)

Rumsbeläggning 59,7 % (+22)
Osålda rum 61 600
Bädd beläggning 65,0 % (+37)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Swedavia

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående