Sverige
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Sverige: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9,2 milj.
32 %
ikon: sweden 8,4 milj.
10 %
ikon: foreign 809 000
81 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 382,6 milj.
88 %
Genomsnittliga priser:
Natt
41,50 SEK
186,00 SEK
Rum
932,00 SEK
58,00 SEK
RevPAR
446,20 SEK
241,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet (juli)
ikon: establishment 3 100
0 %
ikon: room 113 000
6 %
ikon: bed 308 000
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9,2 miljoner registrerade bäddnätter (juli)

Under juli 2020 registrerades 9,2 miljoner bäddnätter i Sverige (-32,0 %), av vilka 8,4 miljoner nätter nyttjades av inhemska besökare och 809 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 32 procent jämfört med förra årets juli.

Mellan januari och juli registrerades 23,9 miljoner bed nights (-24,6 %) för inhemska besökare och 3,8 miljoner (-65,6 %) för utlänningar i Sverige, sammanlagt 27,7 miljoner (-35,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

348 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 348 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 82 procent.

Av lokala passagerare anlände 66,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 33,3 %.

Dessutom registrerades 302 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-83,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 536 000 (-83,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

715 000 passagerare via färjor (mars)

Totalt anlände 715 000 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 15 procent.

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 382,6 miljoner SEK (juli)

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 382,6 miljoner SEK (-2,7 miljarder).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 1,7 miljarder SEK och den minskade med 15,4 miljarder euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK -5,9 % 930 SEK -9,0 %
Revpar (Registrerade) 450 SEK -35,1 %  310 SEK -46,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 42 SEK -81,7 %  60 SEK -85,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

3 100 inkvarteringsanläggningar (-4)
113 000 rum (-7 800)
308 000 bäddar (-18 100)

Rumsbeläggning 47,9 % (-22)
Osålda rum 59 100
Bädd beläggning 44,9 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Swedavia, Trafa

Navigera

föregående