Sverige
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Sverige: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (december 2020)
ikon: star 1,8 milj.
48 %
ikon: sweden 1,6 milj.
41 %
ikon: foreign 230 000
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (december 2020)
ikon: star 643,7 milj. SEK
64 %
Genomsnittliga priser:
Natt
355,00 SEK
163,70 SEK
Rum
824,00 SEK
175,00 SEK
RevPAR
169,00 SEK
280,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet (december 2020)
ikon: establishment 2 700
2 %
ikon: room 108 000
6 %
ikon: bed 282 000
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (december 2020)
ikon: room 0,21
54 %
ikon: bed 0,15
52 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1,8 miljoner registrerade bäddnätter (december 2020)

Under december 2020 registrerades 1,8 miljoner bäddnätter i Sverige (-47,5 %), av vilka 1,6 miljoner nätter nyttjades av inhemska besökare och 230 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 41 procent och utländska bäddnätter minskade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets december.

Mellan januari och december registrerades 38,0 miljoner bäddnätter (-23,7 %) för inhemska besökare och 5,2 miljoner (-70,2 %) för utlänningar i Sverige, sammanlagt 43,3 miljoner (-35,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

189 000 flygresenärer (januari)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 189 000 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 86 procent.

Av lokala passagerare anlände 68,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 31,9 %.

Dessutom registrerades 153 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-88,0 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 282 000 (-87,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 643,7 miljoner SEK (december 2020)

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 643,7 miljoner SEK (-1,1 miljarder).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 14,2 miljarder SEK och den minskade med 15,3 miljarder euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2020
Antal
Förändring jan-december 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 820 SEK -17,5 % 900 SEK -13,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK -31,6 % 330 SEK -25,0 %
Revpar (Registrerade) 169 SEK -62,4 % 310 SEK -49,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2020)

Registrerad inkvartering

2 700 inkvarteringsanläggningar (-43)
108 000 rum (-6 700)
282 000 bäddar (-8 000)

Rumsbeläggning 20,5 % (-24)
Osålda rum 85 600
Bädd beläggning 15,4 % (-17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "sweden + nyckelord"

Google söker efter "sweden" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Swedavia, Trafa, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående