Täby
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Täby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 900
ikon: sweden 4 600
ikon: foreign 260
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
ikon: sweden 1 100
ikon: foreign 52
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
456,70 SEK
Rum
604,90 SEK
RevPAR
169,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 450
ikon: bed 910
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 28 %
ikon: bed 18 %

4 900 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 4 900 registrerade bäddnätter i Täby, av vilka 4 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 260 av utländska besökare.

1 500 rooms bokades av fritidsresenärer och 2 200 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (-56,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (-53,4 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (-68,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Täby av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,3 %, av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Av alla registrerade ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Täby i genomsnitt 4,1 nätter och utländska besökare 5,0 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 2,2 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 600 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 169 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
450 rum
910 bäddar

Rumsbeläggning 28,0 %
Osålda rum 320
Bädd beläggning 18,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "täby + nyckelord"

Google söker efter "täby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 7,87/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa