Täby
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Täby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 100
ikon: sweden 4 800
ikon: foreign 280
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 900
ikon: sweden 1 800
ikon: foreign 113
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,0 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
600,10 SEK
Rum
1 039,30 SEK
RevPAR
220,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
67 %
ikon: room 450
ikon: bed 910
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,21
ikon: bed 0,18

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 5 100 bäddnätter i Täby, av vilka 4 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 280 av utländska besökare.

1 100 rooms bokades av fritidsresenärer och 1 900 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Täby av det totala antalet bäddnätter var 0,2 %, av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 900 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 94,1 procent inhemska och 5,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Täby i genomsnitt 2,7 nätter och utländska besökare 2,5 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,0 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 220 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
450 rum
910 bäddar

Rumsbeläggning 21,3 %
Osålda rum 350
Bädd beläggning 18,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "täby + nyckelord"

Google söker efter "täby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 9,13/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa