Täby
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Täby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 200
ikon: sweden 6 900
ikon: foreign 320
Topp 3:
Tyskland
130
Belgien
38
Litauen
23
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
ikon: sweden 2 400
ikon: foreign 115
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
455,20 SEK
Rum
683,90 SEK
RevPAR
240,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
25 %
ikon: room 450
ikon: bed 910
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 35 %
ikon: bed 26 %

7 200 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 7 200 registrerade bäddnätter i Täby, av vilka 6 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (130 nights).

2 000 rooms bokades av fritidsresenärer och 2 800 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Täby av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 %, av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Av alla registrerade ankomster var 95,4 procent inhemska och 4,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Täby i genomsnitt 2,9 nätter och utländska besökare 2,7 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 3,3 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 680 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 240 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
450 rum
910 bäddar

Rumsbeläggning 35,2 %
Osålda rum 290
Bädd beläggning 25,8 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "täby + nyckelord"

Google söker efter "täby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,08/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa