Tahko
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tahko: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 600
35 %
ikon: finland 6 300
34 %
ikon: foreign 240
48 %
Topp 3:
Lettland
74
Estland
41
1 267 %
Litauen
24
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
40 %
ikon: finland 2 500
40 %
ikon: foreign 72
55 %
Topp 3:
Estland
11
267 %
Lettland
10
Litauen
8,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 255 000 €
47 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,80 €
9,10 €
Rum
87,70 €
26,70 €
RevPAR
22,10 €
14,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 380
5 %
ikon: bed 1 400
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 25 %
22 %

6 600 registrerade bäddnätter

Under juni 2020 upptecknades 6 600 registrerade bäddnätter i Tahko (-34,6 %), av vilka 6 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 34 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 35 procent jämfört med förra årets juni.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Lettland (74 nights).

5 600 nights (-36,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 970 nights (-24,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 41 900 registrerade bäddnätter (-33,7 %) för inhemska besökare och 8 100 (-25,9 %) för utlänningar i Tahko, sammanlagt 50 000 (-32,6 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner registrerade bäddnätter (-50,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-36,1 %) nyttjades av nationella besökare och 50 900 nätter (-91,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tahko av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

2 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 40 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 97,2 procent inhemska och 2,8 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tahko i genomsnitt 2,5 nätter (+0,21) och utländska besökare 3,3 nätter (+0,45).

Färjeankomster från olika hamnar

20 300 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 20 300 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 4 800 (-94,3 %)
  • Nuijamaa: 6 100 (-94,6 %)
  • Imatra: 2 300 (-94,9 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 4 600 (-80,4 %)
  • Vartius: 1 500 (-81,7 %)
  • Kuusamo: 60 (-88,0 %)
  • Salla: 42 (-98,5 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-99,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 590 visumansökningar till Finland av ryssar. 65,2 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 255 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 255 000 euro (-227 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 2,4 miljoner euro och den minskade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € -23,3 % 120 € -0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 39 € -19,1 % 47 € -1,2 %
Revpar (Registrerade) 22 € -40,2 % 35 € -26,9 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
380 rum (-19)
1 400 bäddar (-136)

Rumsbeläggning 25,2 % (-7,1)
Osålda rum 280

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tahko + nyckelord"

Google söker efter "tahko" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa