Tahko
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tahko: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 600
50 %
ikon: finland 8 600
47 %
ikon: foreign 940
68 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
49 %
ikon: finland 3 400
48 %
ikon: foreign 250
65 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 545 000 €
45 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,90 €
5,70 €
Rum
137,50 €
9,30 €
RevPAR
45,10 €
30,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 380
4 %
ikon: bed 1 400
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,33
44 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 9 600 bäddnätter i Tahko (-50,1 %), av vilka 8 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 940 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter minskade med 68 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 50 procent jämfört med förra årets mars.

7 300 nights (-56,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 300 nights (-15,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 34 500 bäddnätter (-20,6 %) för inhemska besökare och 7 700 (-21,6 %) för utlänningar i Tahko, sammanlagt 42 200 (-20,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tahko av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tahko i genomsnitt 2,6 nätter (+0,02) och utländska besökare 3,8 nätter (-0,37).

Färjeankomster från olika hamnar

145 000 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 145 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 88,7 procent.

  • Vaalimaa: 34 800 (-50,5 %)
  • Nuijamaa: 59 000 (-44,4 %)
  • Imatra: 27 800 (-42,0 %)
  • Vainikkala (tåg): 7 400 (-49,4 %)
  • Niirala: 14 700 (-35,2 %)
  • Vartius: 5 200 (-42,6 %)
  • Kuusamo: 530 (+4,5 %)
  • Salla: 1 400 (-56,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 1 100 (-66,2 %)

Ryska visumansökningar minskade med 59 procent

Det gjordes totalt 27 200 visumansökningar till Finland av ryssar. 77,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 545 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 545 000 euro (-439 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,1 miljoner euro och den minskade med 470 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 137 € 7,2 % 128 € 1,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 11,1 % 49 € 2,9 %
Revpar (Registrerade) 45 € -40,2 % 55 € -18,4 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
380 rum (-14)
1 400 bäddar (-76)

Rumsbeläggning 32,8 % (-26)
Osålda rum 260

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tahko + nyckelord"

Google söker efter "tahko" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa