Tammerfors-Region
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tammerfors Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 140 000
3 %
ikon: finland 118 000
8 %
ikon: foreign 22 300
19 %
Topp 3:
Tyskland
2 400
12 %
Sverige
2 200
16 %
Ryssland
1 600
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 90 300
4 %
ikon: finland 79 400
9 %
ikon: foreign 10 800
21 %
Topp 3:
Sverige
1 300
23 %
Tyskland
1 300
23 %
Estland
760
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,4 milj.
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,00 €
0,50 €
Rum
113,80 €
5,00 €
RevPAR
72,70 €
2,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 48
4 %
ikon: room 3 900
3 %
ikon: bed 8 800
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,8 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 54 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under augusti 2019 registrerades 140 000 bäddnätter i Tammerfors Region (+2,6 %), av vilka 118 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 22 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (2 400 nights).

93 300 nights (+8,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 47 000 nights (-7,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 822 000 bed nights (+6,6 %) för inhemska besökare och 132 000 (-16,8 %) för utlänningar i Tammerfors Region, sammanlagt 953 000 (+2,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,8 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors Region av det totala antalet bäddnätter var 5,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,3 % och utländska bäddnätter 2,8 %.

90 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,0 procent inhemska och 12,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors Region i genomsnitt 1,5 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,07).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,4 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 8,4 miljoner euro (+278 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 55,4 miljoner euro och den ökade med 2,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 114 € 4,6 % 106 € 6,0 %
Revpar (Registrerade) 73 € 4,1 % 62 € 5,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 0,8 % 58 € 2,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

48 inkvarteringsanläggningar (+2)
3 900 rum (+126)
8 800 bäddar (+210)

Rumsbeläggning 63,9 % (-0,3)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 50,1 % (+1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa