Tammerfors-Region
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tammerfors Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 600
85 %
ikon: finland 15 000
83 %
ikon: foreign 570
97 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 200
89 %
ikon: finland 7 900
88 %
ikon: foreign 230
97 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 862 000 €
87 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,40 €
9,90 €
Rum
89,10 €
13,80 €
RevPAR
16,50 €
42,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 32
30 %
ikon: room 1 700
54 %
ikon: bed 4 700
45 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 18 %
67 %
ikon: bed 10 %
74 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,7 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 21 mm
35 mm

15 600 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 15 600 bäddnätter i Tammerfors Region (-85,2 %), av vilka 15 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 570 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 83 procent och utländska bäddnätter minskade med 97 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 85 procent jämfört med förra årets Maj.

9 600 nights (-83,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 000 nights (-87,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 243 000 bäddnätter (-43,5 %) för inhemska besökare och 35 800 (-48,1 %) för utlänningar i Tammerfors Region, sammanlagt 278 000 (-44,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,2 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors Region av det totala antalet bäddnätter var 5,2 % (-1,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,4 % och utländska bäddnätter 2,9 %.

8 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 89 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,2 procent inhemska och 2,8 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors Region i genomsnitt 1,9 nätter (+0,51) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,33).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 862 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 862 000 euro (-6,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 17,7 miljoner euro och den minskade med 13,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 89 € -13,4 % 102 € -1,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € -15,2 % 63 € 1,0 %
Revpar (Registrerade) 16 € -71,8 % 43 € -25,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

32 inkvarteringsanläggningar (-14)
1 700 rum (-2 100)
4 700 bäddar (-3 800)

Rumsbeläggning 18,5 % (-38)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 10,0 % (-29)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tamperegion + nyckelord"

Google söker efter "tamperegion" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa