Tammerfors-Region
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tammerfors Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 105 000
5 %
ikon: finland 90 800
3 %
ikon: foreign 14 500
19 %
Topp 3:
Förenta Staterna
2 700
405 %
Ryssland
1 900
251 %
Sverige
1 400
34 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 67 900
3 %
ikon: finland 61 600
3 %
ikon: foreign 6 400
3 %
Topp 3:
Förenta Staterna
870
319 %
Ryssland
830
184 %
Sverige
760
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,6 milj. €
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
62,80 €
3,00 €
Rum
104,90 €
2,10 €
RevPAR
62,10 €
1,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 44
2 %
ikon: room 3 700
3 %
ikon: bed 8 200
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,59
5 %
ikon: bed 0,44
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,9 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 60 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under februari 2020 registrerades 105 000 bäddnätter i Tammerfors Region (+4,5 %), av vilka 90 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 14 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (2 700 nights).

61 900 nights (-10,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 43 400 nights (+35,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 173 000 bäddnätter (+9,2 %) för inhemska besökare och 29 200 (+13,5 %) för utlänningar i Tammerfors Region, sammanlagt 202 000 (+9,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,7 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors Region av det totala antalet bäddnätter var 5,7 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,3 % och utländska bäddnätter 2,4 %.

67 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,6 procent inhemska och 9,4 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors Region i genomsnitt 1,5 nätter (+0,08) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,42).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 6,6 miljoner euro (+585 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 12,9 miljoner euro och den ökade med 1,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 105 € -1,9 % 104 € -1,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 63 € 5,0 % 64 € 1,9 %
Revpar (Registrerade) 62 € 3,0 % 59 € 7,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

44 inkvarteringsanläggningar (+1)
3 700 rum (+120)
8 200 bäddar (+250)

Rumsbeläggning 59,2 % (+2,8)
Osålda rum 1 500
Bädd beläggning 44,2 % (-0,85)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tamperegion + nyckelord"

Google söker efter "tamperegion" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa