Tammerfors-Region
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tammerfors Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 113 000
4 %
ikon: finland 92 400
2 %
ikon: foreign 21 000
14 %
Topp 3:
Tyskland
2 100
34 %
Sverige
2 000
7 %
Storbritannien
1 200
37 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 74 300
0 %
ikon: finland 64 600
1 %
ikon: foreign 9 600
11 %
Topp 3:
Sverige
1 200
5 %
Tyskland
880
17 %
Storbritannien
570
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,1 milj. €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,80 €
2,60 €
Rum
109,10 €
2,70 €
RevPAR
74,30 €
9,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 44
4 %
ikon: room 3 500
7 %
ikon: bed 7 700
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,7 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 61 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under Oktober 2019 registrerades 113 000 bäddnätter i Tammerfors Region (+3,7 %), av vilka 92 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 21 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (2 100 nights).

58 300 nights (+7,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 55 100 nights (-0,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 1,0 miljoner bäddnätter (+5,9 %) för inhemska besökare och 170 000 (-13,4 %) för utlänningar i Tammerfors Region, sammanlagt 1,2 miljoner (+2,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors Region av det totala antalet bäddnätter var 6,8 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,5 % och utländska bäddnätter 4,8 %.

74 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,0 procent inhemska och 13,0 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors Region i genomsnitt 1,4 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 8,1 miljoner euro (+568 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 71,7 miljoner euro och den ökade med 3,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 109 € 2,6 % 107 € 5,0 %
Revpar (Registrerade) 74 € 15,3 %  64 € 6,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 72 € 3,7 % 61 € 2,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

44 inkvarteringsanläggningar (-2)
3 500 rum (-270)
7 700 bäddar (-750)

Rumsbeläggning 68,1 % (+7,5)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 47,4 % (+5,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tamperegion + nyckelord"

Google söker efter "tamperegion" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa