Tammerfors
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2023

Tammerfors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 91 700
154 %
ikon: finland 81 800
145 %
ikon: foreign 9 900
257 %
Topp 3:
Tyskland
1 100
301 %
Sverige
870
211 %
Lettland
810
1 371 %
ikon: star 62 800
174 %
ikon: finland 58 000
166 %
ikon: foreign 4 800
313 %
Topp 3:
Tyskland
570
328 %
Sverige
530
360 %
Lettland
450
1 005 %
Genomsnittliga priser:
Natt
73,10 €
11,50 €
Rum
112,70 €
15,90 €
RevPAR
59,40 €
36,50 €
ikon: establishment 31
11 %
ikon: room 3 800
15 %
ikon: bed 7 900
14 %
ikon: room 53 %
123 %
ikon: bed 38 %
129 %
ikon: temperatur -2,8 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 1 mm
58 mm
ikon: Instagram följare 260
0 %
ikon: Facebook följare 163
-1 %
ikon: Twitter följare 2,0
-1 %

Registrerade gästnätter ökade med 154 procent (januari)

Under januari 2023 upptecknades 91 700 registrerade gästnätter i Tammerfors (+153,9 %), var av 81 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 9 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 145 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 260 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 154 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 100 nights).

51 200 nights (+174,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 40 500 nights (+132,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,0 procent (januari)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (+47,7 %) registrerades i hela landet, var av 996 000 nätter (+44,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 528 000 nätter (+54,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors av det totala antalet registrerade gästnätter var 6,0 % (+2,5 procentandelar), av inhemska gästnätter 8,2 % och utländska gästnätter 1,9 %.

62 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 174 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,4 procent inhemska och 7,6 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors i genomsnitt 1,4 nätter (-0,12) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,33).

5 800 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 5 800 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 460 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 99,9 % från utlandet, vilket betyder att 0,1 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 6 500 passagerare som avreste från flygplatsen (+538,0 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 12 300 (+497,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2023
Antal
Förändring jan-februari 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 110 € 11,0 % 111 € 13,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 51 € -3,7 % 50 € 4,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

630 inkvarteringsanläggningar (+240)
570 lägenheter (+220)
830 rum (+330)

Lägenhetsbeläggning 46,9 % (-7,1)
Osålda lägenheter 300

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 66 700 användarsessioner ägde rum på Tammerfors marknadsföringswebbplats under februari. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 17,8 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 37 procent från förra årets februari.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tampere + nyckelord"

Google söker efter "tampere" efter sökregion

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research, Visit Tampere

Visit Tampere
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
03 5656 6800 , visittampere@visittampere.fi , visittampere.fi

tampere logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående