Tammerfors
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2023

Tammerfors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 181 000
8 %
ikon: finland 162 000
6 %
ikon: foreign 19 600
18 %
ikon: star 118 000
5 %
ikon: finland 110 000
6 %
ikon: foreign 8 200
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,90 €
8,10 €
Rum
118,20 €
16,00 €
RevPAR
80,10 €
22,90 €
ikon: establishment 34
10 %
ikon: room 4 000
3 %
ikon: bed 8 600
3 %
ikon: room 68 %
12 %
ikon: bed 66 %
12 %

181 000 registrerade gästnätter (juli)

Under juli 2023 upptecknades 181 000 registrerade gästnätter i Tammerfors (-7,7 %), var av 162 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 19 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med sex procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 18 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med åtta procent i jämförelse med juli förra året.

145 000 nights (-11,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 36 000 nights (+13,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 739 000 registrerade gästnätter (+14,3 %) för inhemska besökare och 116 000 (+21,7 %) för utländska besökare i Tammerfors, de vill säga sammanlagt 855 000 (+15,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,6 procent (juli)

Sammanlagt 3,2 miljoner registrerade gästnätter (-2,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,6 miljoner nätter (-3,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 592 000 nätter (+4,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors av det totala antalet registrerade gästnätter var 5,6 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 6,2 % och utländska gästnätter 3,3 %.

118 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors i genomsnitt 1,5 nätter (0,0) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,76).

7 600 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 7 600 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med 23 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 99,9 % från utlandet, vilket betyder att 0,1 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 7 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-32,8 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 14 700 (-28,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 129 € -8,5 % 122 € -10,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 67 € -12,3 % 61 € -18,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

940 inkvarteringsanläggningar (+170)
870 lägenheter (+190)
1 300 rum (+270)

Lägenhetsbeläggning 52,5 % (-2,3)
Osålda lägenheter 410

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 77 300 användarsessioner ägde rum på Tammerfors marknadsföringswebbplats under augusti. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 19,3 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 20 procent från förra årets augusti.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tampere + nyckelord"

Google söker efter "tampere" efter sökregion

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Statistik Finland, Tak Research, Visit Tampere

Visit Tampere
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
03 5656 6800 , visittampere@visittampere.fi , visittampere.fi

tampere logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående