Tammerfors
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Tammerfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 40 500
57 %
ikon: finland 38 500
53 %
ikon: foreign 2 000
85 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 26 800
58 %
ikon: finland 25 800
56 %
ikon: foreign 1 000
82 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. €
52 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,20 €
6,50 €
Rum
95,50 €
9,60 €
RevPAR
26,90 €
12,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: room 2 400
30 %
ikon: bed 4 900
30 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (februari)
ikon: foreign 485 000 €
82 %
Dagbesökare
11 400 €
Övernattande Besökare
474 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,5 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 20 mm
22 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

40 500 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 40 500 bäddnätter i Tammerfors (-57,1 %), av vilka 38 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 53 procent och utländska bäddnätter minskade med 85 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 57 procent jämfört med förra årets februari.

26 000 nights (-49,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 14 500 nights (-66,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 68 700 bäddnätter (-55,5 %) för inhemska besökare och 3 700 (-86,0 %) för utlänningar i Tammerfors, sammanlagt 72 400 (-60,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,5 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors av det totala antalet bäddnätter var 4,5 % (-0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,6 % och utländska bäddnätter 3,3 %.

26 800 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 58 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,1 procent inhemska och 3,9 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors i genomsnitt 1,5 nätter (+0,1) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,35).

60 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 60 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 98 procent.

Av lokala passagerare anlände 71,7 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 28,3 %.

Dessutom registrerades 74 passagerare som avreste från flygplatsen (-97,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 134 (-98,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (februari)

Antalet utländska besökare i februari var 2 300 (-82,4 %). Av dem var 250 på en dagstur och 2 100 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och februari var 4 500 (-86,4 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Tammerfors i februari var 485 000 euro (208 per visitor). Övernattande besökare spenderade 474 000 euro och dagbesökare 11 400 euro. Mellan januari och februari var konsumtion 930 000 euro.

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,5 miljoner euro (-1,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,7 miljoner euro och den minskade med 9,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 96 € -9,1 % 95 € -8,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 64 € -9,1 % 59 € -14,0 %
Revpar (Registrerade) 27 € -31,3 % 30 € -45,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

2 400 rum (-1 000)
4 900 bäddar (-2 100)

Rumsbeläggning 28,1 % (-9,1)
Osålda rum 1 700

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 55 100 användarsessioner ägde rum på Tammerfors marknadsföringswebbplats under mars. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 28,5 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med åtta procent från förra årets mars.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tampere + nyckelord"

Google söker efter "tampere" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,38/10 (-0,07).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Visit Tampere

Visit Tampere
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
03 5656 6800 , visittampere@visittampere.fi , visittampere.fi

tampere logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående