Tammerfors
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Tammerfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 56 500
44 %
ikon: finland 53 700
38 %
ikon: foreign 2 900
79 %
Topp 3:
Förenta Staterna
490
24 %
Estland
290
55 %
Tyskland
260
79 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 37 200
48 %
ikon: finland 36 100
44 %
ikon: foreign 1 100
84 %
Topp 3:
Förenta Staterna
260
8 %
Estland
119
62 %
Sverige
95
91 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. €
65 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,40 €
4,00 €
Rum
92,60 €
6,50 €
RevPAR
21,40 €
28,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: room 2 700
17 %
ikon: bed 5 500
17 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (november)
ikon: foreign 727 000 €
84 %
Dagbesökare
33 300 €
Övernattande Besökare
694 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,6 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 60 mm
11 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

56 500 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 56 500 bäddnätter i Tammerfors (-44,0 %), av vilka 53 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 38 procent och utländska bäddnätter minskade med 79 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 44 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (490 nights).

34 400 nights (-29,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 22 100 nights (-57,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 651 000 bäddnätter (-30,7 %) för inhemska besökare och 56 600 (-66,6 %) för utlänningar i Tammerfors, sammanlagt 708 000 (-36,2 %) nätter.

Preliminära bäddnätter

Baserat på data från Benchmarking Alliance fanns det 27 100 nätter i december 2020.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,9 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors av det totala antalet bäddnätter var 6,9 % (+0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,4 % och utländska bäddnätter 3,3 %.

37 200 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 48 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,0 procent inhemska och 3,0 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors i genomsnitt 1,5 nätter (+0,13) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,54).

270 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 270 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 96 procent.

Av lokala passagerare anlände 93,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 7,0 %.

Dessutom registrerades 34 passagerare som avreste från flygplatsen (-99,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 310 (-97,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (november)

Antalet utländska besökare i november var 3 800 (-83,5 %). Av dem var 730 på en dagstur och 3 100 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och november var 69 700 (-68,4 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Tammerfors i november var 727 000 euro (192 per visitor). Övernattande besökare spenderade 694 000 euro och dagbesökare 33 300 euro. Mellan januari och november var konsumtion 14,1 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under december var 1,7 miljoner euro (-3,1 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 11,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,5 miljoner euro (-2,8 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 197 000 euro (-141 000).

Totalt Försäljningen för januari-december var 46,8 miljoner euro och den minskade med 36,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2020
Antal
Förändring jan-december 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 € -6,6 % 100 € -7,1 %
Adr (Icke-Registrerade) 92 € 12,0 % 84 € 3,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € -6,6 % 59 € -10,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 40 € -9,0 % 45 € -12,8 %
Revpar (Registrerade) 21 € -57,5 % 45 € -34,1 %

Preliminära försäljning av inkvartering

Baserat på data från Benchmarking Alliance var försäljning av registrerad inkvartering 1,5 miljoner i december 2020.

Taxfree-försäljning -28,6 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 29 procent från föregående år.

(Ryssar +8,1 %, Kineser -90,2 %, Japaner +234,4 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

2 700 rum (-540)
5 500 bäddar (-1 100)

Rumsbeläggning 23,1 % (-28)
Osålda rum 2 100

Airbnb och Vrbo

300 inkvarteringsanläggningar (-145)
250 lägenheter (-111)
380 rum (-173)

Lägenhetsbeläggning 43,4 % (-10,0)
Osålda lägenheter 142

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 66 800 användarsessioner ägde rum på Tammerfors marknadsföringswebbplats under december. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 20,6 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 22 procent från förra årets december.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tampere + nyckelord"

Google söker efter "tampere" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,34/10 (-0,24).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Benchmarking Alliance, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Visit Tampere

Visit Tampere
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
03 5656 6800 , visittampere@visittampere.fi , visittampere.fi

tampere logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående