Tammerfors
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2022

Tammerfors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 127 000
11 %
ikon: finland 116 000
9 %
ikon: foreign 11 300
27 %
ikon: star 86 600
14 %
ikon: finland 81 400
12 %
ikon: foreign 5 200
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
75,80 €
9,00 €
Rum
122,70 €
8,50 €
RevPAR
84,20 €
3,40 €
ikon: establishment 31
11 %
ikon: room 3 700
20 %
ikon: bed 7 800
19 %
ikon: room 69 %
3 %
ikon: bed 53 %
5 %
ikon: temperatur 7,1 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 1 mm
88 mm
ikon: Instagram följare 450
0 %
ikon: Facebook följare 153
ikon: Twitter följare 19

Registrerade gästnätter ökade med 11 procent

Under oktober 2022 upptecknades 127 000 registrerade gästnätter i Tammerfors (+10,7 %), var av 116 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 11 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 27 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 11 procent i jämförelse med oktober förra året.

71 500 nights (+2,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 55 700 nights (+23,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 980 000 registrerade gästnätter (+36,9 %) för inhemska besökare och 138 000 (+183,9 %) för utländska besökare i Tammerfors, de vill säga sammanlagt 1,1 miljoner (+46,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,6 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors av det totala antalet registrerade gästnätter var 7,6 % (+0,7 procentandelar), av inhemska gästnätter 8,5 % och utländska gästnätter 3,7 %.

86 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors i genomsnitt 1,4 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,25).

10 700 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 10 700 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 2 000 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 93,5 % från utlandet, vilket betyder att 6,5 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 10 500 passagerare som avreste från flygplatsen (+1 471,2 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 21 200 (+1 697,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,5 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under oktober var 10,5 miljoner euro (+2,4 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 8,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 9,6 miljoner euro (+2,0 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 850 000 euro (+402 000).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 92,5 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 43,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 123 € 7,4 % 128 € 19,2 %
Adr (Icke-Registrerade) 118 € 12,2 % 132 € 24,4 %
Revpar (Registrerade) 84 € 4,2 % 76 € 43,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 76 € 13,5 % 75 € 26,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 70 € 12,5 % 75 € 32,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (+3)
3 700 rum (+620)
7 800 bäddar (+1 200)

Rumsbeläggning 68,6 % (-2,1)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 53,4 % (-3,1)

Airbnb och Vrbo

600 inkvarteringsanläggningar (+260)
530 lägenheter (+230)
800 rum (+360)

Lägenhetsbeläggning 59,2 % (+0,16)
Osålda lägenheter 220

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 75 400 användarsessioner ägde rum på Tammerfors marknadsföringswebbplats under oktober. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 20,6 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 46 procent från förra årets oktober.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tampere + nyckelord"

Google söker efter "tampere" efter sökregion

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,22/10 (+0,09).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research, Visit Tampere

Visit Tampere
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
03 5656 6800 , visittampere@visittampere.fi , visittampere.fi

tampere logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående