Tammerfors
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Tammerfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 90 200
26 %
ikon: finland 84 300
17 %
ikon: foreign 5 900
71 %
Topp 3:
Förenta Staterna
1 000
16 %
Estland
980
2 %
Tyskland
700
68 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 60 500
24 %
ikon: finland 57 200
18 %
ikon: foreign 3 300
67 %
Topp 3:
Förenta Staterna
740
38 %
Estland
520
10 %
Tyskland
370
67 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,2 milj.
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,70 €
7,40 €
Rum
106,90 €
9,70 €
RevPAR
53,00 €
24,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
4 %
ikon: room 3 400
2 %
ikon: bed 7 300
4 %
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 29 %
Ryssland
8 %
Japan
234 %
Kina
90 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,3 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 42 mm
3 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

90 200 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 90 200 bäddnätter i Tammerfors (-25,6 %), av vilka 84 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med 71 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 26 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (1 000 nights).

67 200 nights (-11,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 23 000 nights (-48,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 472 000 bed nights (-30,7 %) för inhemska besökare och 46 800 (-60,8 %) för utlänningar i Tammerfors, sammanlagt 519 000 (-35,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors av det totala antalet bäddnätter var 5,4 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,6 % och utländska bäddnätter 4,1 %.

60 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,6 procent inhemska och 5,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors i genomsnitt 1,5 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,21).

10 500 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 15 procent från föregående år.

Sammanlagt 78 kongresser anordnades (-3,0) under 2019.

96 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 96 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 99 procent.

Av lokala passagerare anlände 100,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 0,0 %.

Dessutom registrerades 145 passagerare som avreste från flygplatsen (-98,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 240 (-98,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,0 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 6,0 miljoner euro (-2,7 miljoner). Andelen från Airbnb och HomeAway var 11,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 5,2 miljoner euro (-2,7 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 675 000 euro (-150 000).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 33,4 miljoner euro och den minskade med 20,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 117 € 11,9 %  96 € 11,2 % 
Adr (Registrerade) 107 € -8,3 % 102 € -4,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 75 € 2,8 % 54 € -1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € -11,4 %  59 € -6,3 %
Revpar (Registrerade) 53 € -31,7 %  49 € -24,3 % 

Taxfree-försäljning -28,6 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 29 procent från föregående år.

(Ryssar +8,1 %, Kineser -90,2 %, Japaner +234,4 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (+1)
3 400 rum (+79)
7 300 bäddar (+290)

Rumsbeläggning 49,6 % (-17)
Osålda rum 1 700
Bädd beläggning 40,1 % (-13)

Airbnb och HomeAway

490 inkvarteringsanläggningar (-166)
430 lägenheter (-108)
640 rum (-195)

Lägenhetsbeläggning 64,1 % (-5,7)
Osålda lägenheter 155

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 124 000 användarsessioner ägde rum på Tammerfors marknadsföringswebbplats under augusti. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 16,9 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 18 procent från förra årets augusti.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,19/10 (-0,14).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research, Visit Tampere

Visit Tampere
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
03 5656 6800, visittampere@visittampere.fi, visittampere.fi

tampere logo

Navigera

föregående