Tammerfors
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Tammerfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 115 000
63 %
ikon: finland 106 000
58 %
ikon: foreign 8 800
137 %
Topp 3:
Sverige
1 200
250 %
Tyskland
750
121 %
Estland
650
36 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 76 000
74 %
ikon: finland 72 400
71 %
ikon: foreign 3 700
199 %
Topp 3:
Sverige
530
296 %
Tyskland
320
255 %
Estland
300
41 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 7,5 milj. €
89 %
Genomsnittliga priser:
Natt
65,40 €
9,30 €
Rum
111,10 €
14,70 €
RevPAR
78,40 €
38,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 28
0 %
ikon: room 3 100
5 %
ikon: bed 6 600
4 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (Oktober)
ikon: finland 42,4 milj. €
71 %
ikon: foreign 1,8 milj. €
199 %
Dagbesökare
62 300 €
Övernattande Besökare
1,8 milj. €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,2 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 32 mm
23 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 63 procent (Oktober)

Under Oktober 2021 upptecknades 115 000 registrerade bäddnätter i Tammerfors (+62,5 %), av vilka 106 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 800 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 58 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 137 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 63 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Sverige (1 200 nights).

69 300 nights (+50,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 45 400 nights (+85,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 716 000 registrerade bäddnätter (+19,8 %) för inhemska besökare och 48 700 (-9,5 %) för utlänningar i Tammerfors, sammanlagt 764 000 (+17,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,9 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (+47,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (+39,3 %) nyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors av det totala antalet registrerade bäddnätter var 6,9 % (+0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,3 % och utländska bäddnätter 4,4 %.

76 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 74 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 95,2 procent inhemska och 4,8 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors i genomsnitt 1,5 nätter (-0,11) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,64).

510 flygresenärer (Oktober)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 510 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 710 procent.

Av lokala passagerare anlände 99,8 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 0,2 %.

Dessutom registrerades 670 passagerare som avreste från flygplatsen (+1 269,4 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1 200 (+953,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (Oktober)

Antalet utländska besökare i Oktober var 9 100 (+198,9 %). Av dem var 1 400 på en dagstur och 7 800 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och Oktober var 50 000 (-24,0 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Tammerfors i Oktober var 1,8 miljoner euro (200 per visitor). Övernattande besökare spenderade 1,8 miljoner euro och dagbesökare 62 300 euro. Mellan januari och Oktober var konsumtion 10,0 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 8,0 miljoner euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 8,0 miljoner euro (+3,4 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 5,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 7,5 miljoner euro (+3,5 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 450 000 euro (-107 000).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 48,9 miljoner euro och den ökade med 6,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 111 € 15,2 % 106 € 3,8 %
Adr (Icke-Registrerade) 105 € -21,6 % 106 € 7,4 %
Revpar (Registrerade) 78 € 97,9 % 52 € 8,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € 16,6 % 59 € -1,5 %
Revpar (Icke-Registrerade) 62 € -22,8 % 57 € 2,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (+0)
3 100 rum (-150)
6 600 bäddar (-300)

Rumsbeläggning 70,6 % (+29)
Osålda rum 920
Bädd beläggning 56,4 % (+23)

Airbnb och Vrbo

350 inkvarteringsanläggningar (-52)
310 lägenheter (-32)
450 rum (-81)

Lägenhetsbeläggning 59,0 % (-0,9)
Osålda lägenheter 127

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 112 000 användarsessioner ägde rum på Tammerfors marknadsföringswebbplats under november. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 22,6 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner ökade med 45 procent från förra årets november.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tampere + nyckelord"

Google söker efter "tampere" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,09/10 (-0,29).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Visit Tampere

Visit Tampere
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
03 5656 6800 , visittampere@visittampere.fi , visittampere.fi

tampere logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående