Tammerfors
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Tammerfors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 132 000
44 %
ikon: finland 114 000
27 %
ikon: foreign 18 900
601 %
Topp 3:
Tyskland
2 300
625 %
Förenta Staterna
2 000
691 %
Storbritannien
1 500
2 442 %
ikon: star 81 300
33 %
ikon: finland 73 300
22 %
ikon: foreign 8 000
615 %
Topp 3:
Tyskland
960
1 219 %
Sverige
780
405 %
Förenta Staterna
730
406 %
Genomsnittliga priser:
Natt
74,30 €
21,10 €
Rum
133,00 €
30,90 €
RevPAR
87,10 €
31,30 €
ikon: establishment 31
11 %
ikon: room 3 900
28 %
ikon: bed 8 300
25 %
Dagbesökare
134 000 €
Övernattande Besökare
3,8 mn €
ikon: temperatur 17,5 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 60 mm
18 mm

Registrerade gästnätter ökade med 44 procent (juni)

Under juni 2022 upptecknades 132 000 registrerade gästnätter i Tammerfors (+43,7 %), var av 114 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 18 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 27 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 600 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 44 procent i jämförelse med juni förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (2 300 nights).

88 900 nights (+32,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 43 600 nights (+73,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 474 000 registrerade gästnätter (+85,2 %) för inhemska besökare och 71 400 (+535,6 %) för utländska besökare i Tammerfors, de vill säga sammanlagt 545 000 (+104,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,2 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors av det totala antalet registrerade gästnätter var 6,2 % (+0,8 procentandelar), av inhemska gästnätter 6,4 % och utländska gästnätter 5,2 %.

81 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 33 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,2 procent inhemska och 9,8 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors i genomsnitt 1,5 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,05).

13 000 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 13 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 39 300 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 97,4 % från utlandet, vilket betyder att 2,6 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 12 300 passagerare som avreste från flygplatsen (+30 630,0 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 25 300 (+34 534,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Utländska besökare och deras konsumtion (juni)

Antalet utländska besökare i juni var 19 900 (+614,8 %). Av dem var 2 900 på en dagstur och 16 900 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och juni var 70 700 (+491,0 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Tammerfors i juni var 4,0 miljoner euro (200 per visitor). Övernattande besökare spenderade 3,8 miljoner euro och dagbesökare 134 000 euro. Mellan januari och juni var konsumtion 13,9 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 11,0 miljoner euro (juni)

Total försäljning av inkvartering under juni var 11,0 miljoner euro (+5,6 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 10,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 9,8 miljoner euro (+4,9 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,1 miljoner euro (+701 000).

Totalt försäljningen för januari-juni var 46,6 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 29,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 133 € 30,3 % 128 € 32,7 %
Adr (Icke-Registrerade) 127 € 28,7 % 133 € 33,2 %
Revpar (Registrerade) 87 € 56,0 % 66 € 100,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 74 € 39,8 % 77 € 36,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 72 € 26,0 % 69 € 49,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (+3)
3 900 rum (+840)
8 300 bäddar (+1 700)

Rumsbeläggning 65,5 % (+11)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 52,5 % (+6,6)

Airbnb och Vrbo

780 inkvarteringsanläggningar (+360)
680 lägenheter (+320)
1 000 rum (+460)

Lägenhetsbeläggning 56,9 % (-1,2)
Osålda lägenheter 290

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 174 000 användarsessioner ägde rum på Tammerfors marknadsföringswebbplats under juli. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 15,7 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 20 procent från förra årets juli.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tampere + nyckelord"

Google söker efter "tampere" efter sökregion

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,22/10 (+0,09).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research, Visit Tampere

Visit Tampere
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
03 5656 6800 , visittampere@visittampere.fi , visittampere.fi

tampere logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående