Tammerfors
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Tammerfors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 115 000
63 %
ikon: finland 106 000
59 %
ikon: foreign 8 800
137 %
ikon: star 76 200
75 %
ikon: finland 72 600
71 %
ikon: foreign 3 700
199 %
Genomsnittliga priser:
Natt
66,80 €
10,60 €
Rum
114,20 €
17,80 €
RevPAR
80,80 €
41,10 €
ikon: establishment 28
0 %
ikon: room 3 100
5 %
ikon: bed 6 600
4 %
ikon: temperatur 7,8 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 89 mm
18 mm

Registrerade gästnätter ökade med 63 procent

Under oktober 2021 upptecknades 115 000 registrerade gästnätter i Tammerfors (+62,8 %), var av 106 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 8 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 59 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 137 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 63 procent i jämförelse med oktober förra året.

69 700 nights (+51,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 45 300 nights (+84,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 716 000 registrerade gästnätter (+19,8 %) för inhemska besökare och 48 700 (-9,5 %) för utländska besökare i Tammerfors, de vill säga sammanlagt 764 000 (+17,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,9 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+47,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,5 miljoner nätter (+39,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors av det totala antalet registrerade gästnätter var 6,9 % (+0,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 7,3 % och utländska gästnätter 4,4 %.

76 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 75 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,2 procent inhemska och 4,8 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors i genomsnitt 1,5 nätter (-0,11) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,63).

510 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 510 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 710 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 99,8 % från utlandet, vilket betyder att 0,2 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 670 passagerare som avreste från flygplatsen (+1 269,4 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 1 200 (+953,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,1 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under oktober var 8,1 miljoner euro (+3,6 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 5,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 7,7 miljoner euro (+3,7 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 445 000 euro (-109 000).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 49,2 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 6,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 114 € 18,5 % 107 € 4,7 %
Adr (Icke-Registrerade) 105 € -21,6 % 106 € 6,6 %
Revpar (Registrerade) 81 € 103,8 % 53 € 9,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 67 € 18,9 % 59 € -0,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 62 € -22,6 % 57 € 3,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (+0)
3 100 rum (-150)
6 600 bäddar (-290)

Rumsbeläggning 70,7 % (+30)
Osålda rum 910
Bädd beläggning 56,5 % (+23)

Airbnb och Vrbo

340 inkvarteringsanläggningar (-51)
310 lägenheter (-32)
440 rum (-77)

Lägenhetsbeläggning 59,1 % (-0,77)
Osålda lägenheter 125

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 140 000 användarsessioner ägde rum på Tammerfors marknadsföringswebbplats under oktober. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 22,0 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner ökade med 50 procent från förra årets oktober.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tampere + nyckelord"

Google söker efter "tampere" efter sökregion

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research, Visit Tampere

Visit Tampere
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
03 5656 6800 , visittampere@visittampere.fi , visittampere.fi

tampere logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa