Tammerfors
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Tammerfors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 114 000
32 %
ikon: finland 98 600
26 %
ikon: foreign 15 700
90 %
ikon: star 74 400
42 %
ikon: finland 67 700
38 %
ikon: foreign 6 700
93 %
Genomsnittliga priser:
Natt
88,60 €
14,80 €
Rum
129,30 €
14,50 €
RevPAR
91,50 €
24,20 €
ikon: establishment 31
7 %
ikon: room 3 800
17 %
ikon: bed 8 200
17 %
ikon: temperatur 9,1 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 0 mm
36 mm
ikon: Instagram följare 290
0 %
ikon: Facebook följare 172
ikon: Twitter följare 38

Registrerade gästnätter ökade med 32 procent

Under september 2022 upptecknades 114 000 registrerade gästnätter i Tammerfors (+32,1 %), var av 98 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 15 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 26 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 90 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 32 procent i jämförelse med september förra året.

53 800 nights (+13,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 60 400 nights (+55,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 864 000 registrerade gästnätter (+41,7 %) för inhemska besökare och 127 000 (+218,7 %) för utländska besökare i Tammerfors, de vill säga sammanlagt 991 000 (+52,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,1 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner registrerade gästnätter (+16,2 %) registrerades i hela landet, var av 1,5 miljoner nätter (+4,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+98,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tammerfors av det totala antalet registrerade gästnätter var 6,1 % (+0,7 procentandelar), av inhemska gästnätter 6,8 % och utländska gästnätter 3,9 %.

74 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 42 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,0 procent inhemska och 9,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tammerfors i genomsnitt 1,5 nätter (-0,14) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,04).

9 900 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 9 900 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 5 000 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 91,9 % från utlandet, vilket betyder att 8,1 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 10 900 passagerare som avreste från flygplatsen (+3 562,0 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 20 800 (+4 127,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,9 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under september var 10,9 miljoner euro (+4,0 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 6,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 10,1 miljoner euro (+3,7 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 755 000 euro (+298 000).

Totalt försäljningen för januari-september var 81,7 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 40,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 129 € 12,7 % 128 € 21,3 %
Adr (Icke-Registrerade) 118 € 9,6 % 133 € 25,8 %
Revpar (Registrerade) 92 € 35,9 % 75 € 51,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 89 € 20,0 % 74 € 28,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 64 € 4,0 % 73 € 29,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (+2)
3 800 rum (+550)
8 200 bäddar (+1 200)

Rumsbeläggning 70,8 % (+12)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 48,0 % (+6,5)

Airbnb och Vrbo

660 inkvarteringsanläggningar (+280)
580 lägenheter (+250)
860 rum (+370)

Lägenhetsbeläggning 54,3 % (-3,0)
Osålda lägenheter 270

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 53 900 användarsessioner ägde rum på Tammerfors marknadsföringswebbplats under september. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 23,1 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 54 procent från förra årets september.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tampere + nyckelord"

Google söker efter "tampere" efter sökregion

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research, Visit Tampere

Visit Tampere
Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere
03 5656 6800 , visittampere@visittampere.fi , visittampere.fi

tampere logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa