Tanum
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tanum: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 000
23 %
ikon: sweden 9 300
5 %
ikon: foreign 2 800
53 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 000
39 %
ikon: sweden 3 200
21 %
ikon: foreign 830
68 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj. SEK
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
207,50 SEK
4,60 SEK
Rum
2 270,70 SEK
1 108,90 SEK
RevPAR
305,40 SEK
9,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 400
9 %
ikon: bed 1 200
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,13
47 %
ikon: bed 0,5
14 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 12 000 bäddnätter i Tanum (-23,2 %), av vilka 9 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med 53 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 23 procent jämfört med förra årets mars.

760 rooms (-63,8 %) bokades av fritidsresenärer och 340 rooms (-55,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 28 300 bäddnätter (+4,8 %) för inhemska besökare och 10 600 (-29,2 %) för utlänningar i Tanum, sammanlagt 38 900 (-7,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tanum av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

4 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 39 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 79,5 procent inhemska och 20,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tanum i genomsnitt 2,9 nätter (+0,46) och utländska besökare 3,3 nätter (+1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,5 miljoner SEK (-826 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 7,5 miljoner SEK och den minskade med 399 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 300 SEK 95,4 % 1 600 SEK 30,8 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK 3,1 % 280 SEK 3,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK -2,2 % 193 SEK 2,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (-1)
400 rum (-39)
1 200 bäddar (-81)

Rumsbeläggning 13,4 % (-12)
Osålda rum 350
Bädd beläggning 50,3 % (+6,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tanum + nyckelord"

Google söker efter "tanum" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa