Tanum
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tanum: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 21 100
0 %
ikon: sweden 13 900
5 %
ikon: foreign 7 200
11 %
Topp 3:
Norge
5 300
3 %
Tyskland
790
37 %
Danmark
210
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 200
1 %
ikon: sweden 7 200
4 %
ikon: foreign 4 000
10 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,4 milj. SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
349,60 SEK
41,10 SEK
Rum
1 409,60 SEK
174,00 SEK
RevPAR
535,60 SEK
11,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
7 %
ikon: room 470
13 %
ikon: bed 1 300
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

21 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 21 100 bäddnätter i Tanum (+0,3 %), av vilka 13 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (5 300 nights).

4 300 rooms (+13,4 %) bokades av fritidsresenärer och 970 rooms (-34,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 311 000 bäddnätter (-0,5 %) för inhemska besökare och 155 000 (+0,0 %) för utlänningar i Tanum, sammanlagt 466 000 (-0,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tanum av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

11 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 64,5 procent inhemska och 35,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tanum i genomsnitt 1,9 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 7,4 miljoner SEK (+890 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 111,6 miljoner SEK och den ökade med 42,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 14,1 %  2 000 SEK 45,0 % 
Revpar (Registrerade) 540 SEK -2,1 % 910 SEK 40,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK 13,3 %  240 SEK 62,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (-2)
470 rum (+53)
1 300 bäddar (-28)

Rumsbeläggning 38,0 % (-6,3)
Osålda rum 290
Bädd beläggning 52,6 % (-0,53)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tanum + nyckelord"

Google söker efter "tanum" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa