Tanum
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tanum: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 900
9 %
ikon: sweden 7 300
16 %
ikon: foreign 2 600
6 %
Topp 3:
Norge
2 500
6 %
Danmark
19
44 %
Storbritannien
16
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 200
0 %
ikon: sweden 3 000
0 %
ikon: foreign 1 200
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
216,40 SEK
29,40 SEK
Rum
1 321,10 SEK
114,20 SEK
RevPAR
247,50 SEK
23,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
16 %
ikon: room 410
2 %
ikon: bed 1 200
8 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under december 2019 registrerades 9 900 bäddnätter i Tanum (+8,9 %), av vilka 7 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (2 500 nights).

1 300 rooms (-9,3 %) bokades av fritidsresenärer och 290 rooms (-24,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 339 000 bäddnätter (+0,4 %) för inhemska besökare och 167 000 (+0,1 %) för utlänningar i Tanum, sammanlagt 506 000 (+0,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tanum av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

4 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 71,3 procent inhemska och 28,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tanum i genomsnitt 2,5 nätter (+0,33) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,17).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,1 miljoner SEK (-92 300).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 122,2 miljoner SEK och den ökade med 43,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 9,5 % 1 900 SEK 39,6 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK 10,6 % 770 SEK 37,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK -12,0 % 240 SEK 54,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-3)
410 rum (-10)
1 200 bäddar (-103)

Rumsbeläggning 18,7 % (+0,19)
Osålda rum 330
Bädd beläggning 34,4 % (+8,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "tanum + nyckelord"

Google söker efter "tanum" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa